Imatrikulace studentů

Imatrikulace studentů patří mezi tradiční univerzitní obřady – studenti poprvé zapsaní do fakultní matriky (tj. imatrikulováni) jsou tímto aktem přijímáni do akademické obce univerzity. V dnešní podobě se jedná o setkání studentů se zástupci vedení fakulty a univerzity, při němž studenti skládají slavnostní slib, že budou zodpovědně plnit studijní povinnosti, dodržovat řád vysoké školy a ve studijním i osobním životě náležitě reprezentovat Ostravskou univerzitu.

Celý obřad imatrikulace se řídí ceremoniálním protokolem - používají se insignie fakulty a univerzity (žezla a medaile na řetězech akademických funkcionářů) a obřadní obleky zástupců vedení fakulty a univerzity (tj. taláry). Vyžaduje se tedy i slavnostní oblečení studentů.

Termín imatrikulace je součástí harmonogramu akademického roku.