Informace (nejen) pro studenty prvních ročníků

Vážení mladí přátelé,

přijetím ke studiu a zápisem do studia jste se stali členy akademické obce Přírodovědecké fakulty a tím i celé Ostravské univerzity v Ostravě.

Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 1991 v souvislosti se zřízením Ostravské univerzity. V současné době má fakulta právo uskutečňovat studium ve více než 80 akreditovaných studijních oborech v programech bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských.

Studium na Ostravské univerzitě, a tedy i na Přírodovědecké fakultě je organizováno tzv. kreditním systémem, který studentům umožňuje samostatně rozhodovat o své studijní zátěži, volit rytmus i obsah studia a plně využívat studijních možností, které nabízejí všechny fakulty Ostravské univerzity.

Předpokladem úspěšného studia je kromě píle při samostatném studiu i respektování vnitřních předpisů Ostravské univerzity. Neméně důležité je znát harmonogram akademického roku a vědět, na koho se obrátit při různých problémech.

K získání základní orientace v organizaci fakulty a v systému studia na fakultě by Vám měla pomoci i tato stránka. Jsou na ní však uvedeny pouze vybrané informace - úplné znění vnitřních předpisů, podrobnější informace o struktuře fakulty a jednotlivých kateder a především kompletní studijní plány jednotlivých oborů jsou k dispozici na Portále OU příp. elektronické nástěnce.

Přejeme Vám mnoho zdaru při Vašem studiu!