Imatrikulace prváků PřF OU - říjen 2009

Nově zapsaní studenti 1. ročníků zahájili dne 2. října 2009 své vysokoškolské studium na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě slavnostní imatrikulací v Domě kultury Akord. Setkali se tak se zástupci vedení fakulty a univerzity, složili slavnostní slib a tímto aktem byli formálně přijati do akademické obce univerzity.

Imatrikulace prváků PřF OU - říjen 2009Imatrikulace prváků PřF OU - říjen 2009Imatrikulace prváků PřF OU - říjen 2009Imatrikulace prváků PřF OU - říjen 2009