Do Ostravy míří matematická elita

Na katedře matematiky PřF OU se ve dnech od 24. do 26. března 2010 bude konat jubilejní 20. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Do Ostravy přijede matematická elita, studenti z Itálie, Anglie, Německa, Ukrajiny, Slovenska, Polska nebo Maďarska. Zúčastní se tady prestižní matematické soutěže, největší a zároveň nejstarší v Evropské unii.

Do mezinárodní poroty zasedají zástupci univerzit, jejichž studenti se soutěže zúčastní. Na každé univerzitě učitelé vymyslí dva příklady a pošlou je na Přírodovědeckou fakultu, kde je organizátoři shromažďují. Z těchto matematických úloh pak porota vybírá ty, které budou studenti řešit. V každé kategorii jsou čtyři příklady, studenti na ně mají čtyři hodiny. I hodně dobří matematici by je řešili čtyři týdny, soutěžící je však spočítají za čtyři hodiny.

Soutěžící Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha JarníkaSoutěžící Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha JarníkaSoutěžící Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha JarníkaSoutěžící Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka

Příklady opravují jednotliví členové mezinárodní poroty anonymně. Každá úloha je opravena minimálně třikrát. Nejlepší studenti získají finanční odměnu. Za první místo v každé kategorii je patnáct tisíc, za druhé deset a za třetí pět tisíc korun.

Posledního ročníku soutěže se zúčastnili nejlepší studenti matematiky ze 40 nejdůležitějších univerzit a 15 států v Evropě. Přijeli také studenti z Bogótské univerzity v Kolumbii. Celkem tady bylo 164 studentů.

Kdo byl Vojtěch Jarník?

Patřil mezi největší české matematiky 20. století. Zajímal se o historii matematiky, věnoval se studiu díla Bernarda Bolzana. Hlavní náplní jeho práce byly oblasti teorie čísel a matematické analýzy. Vydal čtyřsvazkovou učebnici matematické analýzy, která se dodnes používá.

Na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity probíhá neformální přijímací akt nových studentů, tzv. jarníkování – po slibu jsou prváci „praštěni“ do hlavy učebnicí integrálního a diferenciálního počtu – prvními dvěma díly Jarníkovy matematické analýzy. (Zdroj: Wikipedie.cz)