Narozeninové Dny otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě

Jelikož v akademickém roce 2009/2010 slaví naše Přírodovědecká fakulta 18. narozeniny a jsme plnoletí, rozhodli jsme se oživit Dny otevřených dveří v roce 2010.

V obou dnech, kdy se akce konala (8. a 9. ledna 2010), dostal každý návštěvník dárky i sladkosti a navíc pracovníci Katedry matematiky ve spolupráci se studenty připravili všem (nejen matematikům) speciální uvítání.

Ihned po vstupu do budovy si návštěvníci mohli vytočit svůj „osud“ nebo spíše profesi, která je jim souzená. Na velkém barevném kole byla nabídka dvanácti různých povolání od „statistika pravděpodobného“, přes „týpka z berňáku“, měňavce až po modela (modelku) či lihovarníka. Každý, kdo měl zájem, si mohl své budoucí povolání vytočit, poté si vylosoval úkol, který s danou profesí souvisel, a pokud sdělil správnou odpověď, dostal malou odměnu dle svého výběru - kafíčko, čajíček, bonbóny, lízátka, propisku, kalendářík apod.

Aby se návštěvníci malých úkolů nebáli, byly nápovědy a řešení schovány na stolech hned ve vedlejší učebně. Tam bylo připraveno další malé překvapení. Ze zadních stolů učebny se stala „nástěnka“ a na ní byly vyvěšeny různé zajímavosti a aplikace základních matematických oblastí, které jsou součástí matematických oborů na PřF.

Kolegové z Katedry matematiky tak ukázali zájemcům o studium (nejen o matematické studium), že matematika není jen suché počítání, využitelné tak někdy před 100 lety, ale že skrývá mnoho zajímavostí a je součástí všeho kolem nás.

Kromě veselého uvítání a zábavného plnění úkolů, připravených Katedrou matematiky, měli zájemci o studium na naší fakultě možnost, stejně jako v minulých letech, vidět laboratoře a učebny a poslechnout si jednotlivé přednášky s prezentacemi, v rámci kterých byly představeny všechny katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, studijní obory, které katedry garantují a také další základní činnosti, které pracovníci katedry zajišťují ve výukové, vědecké, ale i popularizační oblasti.

V pátek přišlo téměř 400 návštěvníků a v sobotu přibližně 130 návštěvníků. Letošní Dny otevřených dveří se opravdu vydařily a naší plnoleté Přírodovědecké fakultě přejeme k 18. narozeninám jen to dobré!

Narozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřFNarozeninové Dny otevřených dveří na PřF