Přednáška na téma Propagace a popularizace vědy

Jak sdělit informace o komplikovaném výzkumu srozumitelnou formou? Jak zaujmout veřejnost a novináře? Jakou taktiku použít při propagaci vědeckých objevů nebo konferencí?

To všechno se mohli dozvědět zájemci na Přírodovědecké fakultě OU ve středu 21. října 2009, kdy proběhla přednáška jednoho z předních českých popularizátorů vědy Mgr. Jana Koláře, Ph.D. z Prahy.

Dr. Kolář přiblížil posluchačům nejen důvody Proč popularizovat, ale i Co popularizovat a Jak. Po přednášce následovala diskuze a pak exkurze do botanické zahrady Katedry biologie a ekologie a prohlídka sbírek na této katedře.

Jan Kolář vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během doktorského studia strávil rok na Vanderbilt Univerzity v Nashvillu v USA. Nyní pracuje v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Zabývá se rostlinnou biologií – hlavně regulací kvetení a výskytem melatoninu v rostlinách. Dlouhodobě se zabývá popularizací vědy.

„Propátrávám dnešní mediální džungli a pokouším se v ní objevovat solidní populárně-vědecké informace. Tedy takové, které vás budou bavit, a zároveň se opravdu něco dozvíte,“ říká Jan Kolář.

Propagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědyPropagace a popularizace vědy