Šachový turnaj „Táhni! 2010“

logo Třetí ročník šachového turnaje „Táhni!“, který pořádali studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pod záštitou její děkanky, doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., se konal v pátek 26. března 2010. Turnaj se uskutečnil tentokrát v prostorách šachového oddílu TJ VOKD v Ostravě – Porubě. Turnaje se zúčastnilo 13 šachistů, mezi nimiž byli studenti středních i vysokých škol a jeden pracovník OU. Na průběh turnaje dohlížel pan Igor Mačejovský z šachového oddílu TJ VOKD Ostrava - Poruba, který se turnaje také zúčastnil, avšak bez nároku na umístění. Slavnostní vyhlášení turnaje se uskutečnilo za přítomnosti proděkana pro vědu a vnější vztahy PřF OU Mgr. Romana Maršálka, z jehož rukou přebírali výherci diplomy. Vítězem turnaje se stal Jiří Adámek, druhé místo obsadil Martin Diviš a pomyslnou bronzovou medaili získal Ondřej Čížek. Účastníci turnaje byli s jeho průběhem spokojeni, což byl náš cíl.

Velké poděkování patří organizačnímu výboru šachového turnaje v čele s Bc. Ladislavem Šigutem a také sponzorům, kteří věnovali výhercům krásné ceny a sponzorské dary: Domu kultury Akord, společnosti Cinestar, komorní scéně Aréna, Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezskému krajskému úřadu a společnosti Redbull.

Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010Šachový turnaj Táhni! 2010


Sponzoři akce

logo logo
logo logo
logo