Galerie rozhovorů nejen s osobnostmi Přírodovědecké fakulty OU

Předmět Praktická žurnalistika a základy komunikace vznikl na základě spolupráce redakce Solokapr a Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za účelem popularizace přírodovědných oborů. Tento velmi atraktivní předmět vyučuje na PřF OU vždy v zimním semestru Mgr. Petr Bohuš již od roku 2009. Studentům tento předmět nabízí základní poznatky a dovednosti týkající se zvládnutí základů žurnalistiky a úspěšné komunikace na veřejnosti v oblasti přírodních věd. Hodnocení studentů se skládá ze zpracování a prezentace samostatných písemných prací a mluveného projevu.

Rozhovory z roku 2012:

Rozhovory z roku 2011:

Rozhovory z roku 2010:

Rozhovory z roku 2009: