Senioři neztrácejí krok s dobou, vzdělávají se virtuálně

loga
Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

  • Program celoživotního učení, Grundtvig, Multilaterální projekty
  • Název projektu: Seniors Education and Training Internet Platform - SETIP
  • Číslo projektu: 141981-LLP-1-CZ-GRUNDTVIG-GMP

Celkem 21 seniorů převzalo dne 7. června 2010 osvědčení o absolvování třetí části kurzu studia přes Internet v rámci projektu SETIP. Slavnostní předávání osvědčení absolventům z řad ostravských seniorů se uskutečnilo v aule Ostravské univerzity v Ostravě za účasti proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity RNDr. Petry Konečné, Ph.D.

Náplní studia seniorů v roce 2010 byla témata, která si účastníci kurzu zvolili sami: „Největší Čech“ a „Zdraví a kvalita života“. Doplňující třetí téma bylo „Digitální fotografie“, takže kdo měl zájem, mohl se zdokonalit i v této oblasti.

Senioři se setkávali s lektory i spolužáky jak ve třídě „virtuální“ na Internetu, tak i dvakrát měsíčně na „skutečných“ přednáškách, které zajišťovali včetně studijních materiálů odborníci z českých univerzit a dalších výzkumných a vzdělávacích pracovišť.

Na slavnostním předávání zhodnotili řešitelé projektu Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. za Ostravskou univerzitu a Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. za Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání průběh celého projektu, paní Hana Papežová poděkovala jménem seniorů realizačnímu týmu za jeho realizaci. S krátkým zhodnocením projektu ve svých zemích vystoupili také zástupci partnerských organizací z Portugalska a Slovinska. Roli tlumočníka obstaral Mgr. Vladimír Bradáč, Ph.D. z Katedry informatiky a počítačů PřF OU. Součástí programu bylo také vystoupení studentů Fakulty umění OU, kteří předvedli úryvky z nově nastudované opery W. A. Mozarta Figarova svatba. Operní vystoupení provázel slovem MgA. Jakub Žídek.

Senioři studují s chutí a radostí

Jak vnímají studium tohoto kurzu někteří z absolventů seniorů?

Eva Porubová (70 let) se vzdělává již 9 let v rámci U3V na OU v Ostravě a od roku 2008 si ke studiu U3V přidala toto studium v rámci projektu SETIP. Mladší syn jí pořídil počítač a pak notebook, který si mimochodem vždy bere s sebou i na chalupu v Beskydech a dnes už si život bez tohoto virtuálního spojení se světem nedovede ani představit. „Rozšiřuje to obzory, mizí izolace od okolí, kterou senioři často pociťují, píšu si přes e-mail s rodinou“, říká Eva Porubová a dodává, že oba syny má daleko – jeden v Praze a druhý až v Norsku, kde má i vnuka – takže i to je výhoda, že je s nimi neustále v kontaktu. Nejvíce ji v kurzu bavily přednášky o významných osobnostech České republiky a přednášky o zdraví a zdravém životním stylu, na které se těší i v dalším pokračování kurzu.

Jiřina Slívová (73 let) se ke studiu v rámci projektu SETIP odhodlávala nějakou dobu, ale dnes je moc ráda, že tu odvahu v sobě našla a překonala obavu z toho, že neumí pracovat s počítačem. V přípravném kurzu SETIP ji práci s počítačem naučili a vydatně jí pomáhá také její vnučka, takže se postupně naučila vše, co je potřeba. „Díky různým odkazům na Internetu si najdu všechno, co chci, zprávy z domova i ze světa, informace o zdraví, Internet mi otevřel obzory neskutečně do šířky, mailuji si s kamarádkami i přáteli, na počítači jsem každý den“, říká Jiřina Slívová a je ráda, že vnuk, který je v Praze novinářem, jí posílá často tipy na zajímavé odkazy nebo akce. V kurzu ji nejvíce oslovilo téma spojené s literaturou, baví ji psaní esejí a odpovídat na interaktivní testy.

Jiřího Bártu (63 let) nejvíce baví vytváření videofilmů. Veškeré dění v rámci projektu SETIP dokumentuje a zveřejňuje na webu Moodle SETIP na adrese setip.osu.cz. Určitě chce pokračovat dále ve studiu a i kvůli dalších možností studia pro seniory se stal členem Rady nově založeného Univerzitního klubu seniorů, prostřednictvím kterého budou pokračovat ve vzdělávacích aktivitách – organizovat si studijní činnost, přednášky a kroužky podle zájmů i témat. „Náš klub patří k mála podobným svého druhu v ČR. Počítáme, že se postupně rozroste o další členy,“ říká Jiří Bárta. Ani v důchodovém věku totiž není pozdě se něčemu novému naučit, něco se dozvídat a mít možnost také své nabyté znalosti uplatnit.

„Virtuální třída je úžasná věc, pomáháme si navzájem přes Internet v rámci celé třídy, jeden druhého táhne a motivuje, stačí si otevřít Internet a už studujete, co potřebujete“, pochvaluje si Jiřina Slívová. A Eva Porubová doplňuje informaci k mezinárodnímu rozměru projektu SETIP: „Účastníci kurzu od nás i ze zahraničí pořádají setkání nebo besedy, akorát je to složité s jazykovou bariérou, která zpomaluje vzájemnou komunikaci“.

Všechny zkušenosti a znalosti z kurzu používají absolventi kurzu v dennodenním životě, v komunikaci i v obohacování informacemi. I nadále chtějí absolventi tohoto kurzu pokračovat ve studiu s novými tématy: „Jestli nám bude zdraví sloužit, nastoupíme zase od září do dalšího pokračování studia a aktivně se budeme účastnit i akcí univerzitního klubu seniorů“.

Obě dámy absolventky vyslovily přání, aby akademičtí pracovníci přednášeli seniorům v ještě větší míře, protože vděk a nadšení seniorů ze studia je mnohem větší, než u mladých studentů a to je přece radostné pro obě strany. A obě jedním dechem vzkazují ostatním seniorům, aby neváhali a využili nabídek studia, nebo programů či kurzů pro seniory a nebáli se, protože všechno se dá naučit, stačí mít zájem a trpělivost. A proč? „Protože když člověk aktivně žije, má lepší zdraví a tím pádem má lepší i život“, dodávají na závěr.

SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010Mgr. Vladimír BradáčIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.SETIP 2010SETIP 2010RNDr. Petra Konečná, Ph.D.SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010MgA. Jakub ŽídekSETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010Hana PapežováIng. Tomáš Sokolovský, CSc.Dulce MotaJanez MalovrhSETIP 2010SETIP 2010Haideja SlabeIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010SETIP 2010

Kurz vznikl v rámci projektu Programu celoživotního učení Grundtvig „Seniors Education and Training Internet Platform“ (SETIP), který společně řeší Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání (CVIV) Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě a dále organizace zaměřené na vzdělávání seniorů v Portugalsku (RUTIS Almeirim), Slovinsku (ZDUS Ljubljana) a Španělsku (CID Cartagena). Cílem projektu je přispět ke zvýšení počítačové gramotnosti seniorů v těchto zemích prostřednictvím proškolení min. 80 seniorů jak v základní PC gramotnosti, tak v nástavbové části studia přes Internet, která následně umožňuje seniorům zúčastnit se výuky ve virtuální třídě a navazovat kontakty mezi účastníky projektu v partnerských zemích.