Promoce absolventů PřF OU - červenec 2010

Dne 2. července 2010 se konaly v Domě kultury Akord slavnostní promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Slavnostní slib složilo celkem 217 studentů PřF OU, absolventů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských oborů i doktorského studia.

Všem absolventům přejeme hodně úspěchů.

Promoce absolventů PřF OU - červenec 2010Promoce absolventů PřF OU - červenec 2010Promoce absolventů PřF OU - červenec 2010Promoce absolventů PřF OU - červenec 2010