Imatrikulace prváků PřF OU - září 2010

Studenti 1. ročníků Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě zahájili dne 24. září 2010 své vysokoškolské studium slavnostní imatrikulací v Domě kultury Akord. Za účasti zástupců vedení fakulty a univerzity složili slavnostní imatrikulační slib a byli tak formálně přijati do akademické obce univerzity. Všem našim studentům přejeme úspěšné a radostné studium!

Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010Imatrikulace studentů Přírodovědecké fakulty OU 2010