Proděkanka přírodovědecké fakulty Petra Konečná: Chci, aby naše práce měla smysl. Aby studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity našli uplatnění ve svém životě

Našla by se namísto dříve prioritní pedagogické, akademické a vědecké práce příležitost pro studenty například v největší elektrárenské společnosti v České republice? Pozvání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity přijali koncem listopadu zástupci skupiny ČEZ. Aby mladým lidem a pedagogům pověděli, co si myslí o vývoji ve světě energie, zvláště té reaktorové. A zdali v ní a ve skupině ČEZ studenti mohou najít uplatnění ve svém dalším životě.

Odborníci z praxe si povídali také o možnostech spolupráce s fakultou. A bylo o čem povídat. Václav Havlíček z ČEZu informoval o reaktorovém bloku, Libor Bittmann o reaktorové fyzice a využití matematických metod modelování, Pavel Šimák o jaderné elektrárně a možnostech spolupráce skupiny ČEZ se školou a studenty. Na setkání přišli studenti různých oborů Přírodovědecké fakulty, jejich pedagogové a děkanka Dana Kričfaluši. Proděkanka Petra Konečná měla setkání na starosti, odpovídala i na naše otázky.

Kdo se setkání zúčastnil?
Nejvíce samozřejmě studenti oborů fyzikálních a matematických, ale pozváni byly všichni studenti naší fakulty. Šlo nám o to, představit jim možnosti uplatnitelnosti jejich oborového zaměření. A informovat je o tom, co je zajímá v energetickém průmyslu. Samozřejmě jsme chtěli vědět, jaká by mohla být spolupráce studentů a skupiny ČEZ. Někteří naši studenti by se této problematice mohli věnovat třeba ve svých diplomových pracích. Odborníci z ČEZu na setkání řekli, že by diplomové práce mohli oponovat. Určitě by to bylo další zlepšení našeho výukového procesu.

Myslíte, že by se studenti přírodovědecké fakulty mohli dostat i do prostředí jaderné elektrárny, nakouknout odborníkům v praxi přímo pod ruce?
Byla bych ráda, kdyby se studenti mohli podívat do prostředí jaderných elektráren, jak v Dukovanech, tak v Temelíně - nabízí se zde možnost exkurze. Pro vybrané zájemce s vážným zájmem o jadernou energetiku nabídli zástupci společnosti ČEZ také možnost přihlásit se na letní univerzitu, mohou se samozřejmě přidat i akademičtí pracovníci. Se zástupci ČEZu chceme řešit partnerství v rámci projektů, vědeckého, finančního, výukového, těch možností je více. Chceme spolupracovat i s dalšími našimi potenciálními partnery. Dát fakultě další perspektivu. A nejen jí, ale především studentům. Aby všichni, co u nás studují, mohli nacházet uplatnění v praxi, v zajímavých a perspektivních oborech. Nejen v pedagogické či vědecké oblasti, jak bývávalo dříve zvykem, ale i jinde, kde by je, ale ani nás pedagogy třeba ani nenapadlo, že by mohli pracovat.

Jsou obory matematiky, fyziky perspektivní?
Určitě ano. Dnešní vývoj firem přináší perspektivy právě pro naši fakultu a studenty v této oblasti. Firmy intenzivně shání fyziky, matematiky, chemiky, aplikované informatiky nebo odborníky v ekologické oblasti. Podniky dnes potřebují obrovské spektrum expertů, jsem přesvědčena, že naše fakulta je schopna jim je nabídnout.

Jaké pracovníky, respektive studenty firmy hledají? S jakými přednostmi?
Pro firmy je důležité, aby studenti byli v prvé řadě osobnostně vhodní, zralí a měli strukturované logické myšlení. Oblasti mnoha podniků jsou tak specializované, že jejich personální oddělení musejí další rok, dva až tři roky proškolovat své nové zaměstnance. Důležitý je přitom samozřejmě teoretický základ ze školy. Specializace jednotlivých podniků a jejich oborů mohou poskytnout právě jen samy podniky. Proto se s nimi snažíme navazovat spolupráci. Jako v případě ČEZu. Vím, že se mnoho firem potýká s obrovským nedostatkem lidí, proto by spolupráci s námi mohly přivítat.

Jak se vám líbilo dnešní setkání?
Vidím ho jako velmi přínosné. Už jsme hovořili o možnostech a perspektivách oborů v tomto odvětví. I přes nedostatek odborníků ve firmách může být totiž v současné době jedním z problémů uplatnitelnosti absolventů skutečnost, že firmy a absolventi o sobě třeba ani nevědí. Navíc na školách máme často konvenční představy o uplatnitelnosti absolventů. Jak jsem už ale zmínila, a dokazuje to i dnešní přednáška a setkání se zástupci ČEZu, možnosti jsou daleko širší. Proto se s fakultou chceme přiblížit k firmám. My sami mnohdy nemusíme všechno vědět, rádi bychom měli konkrétnější představy a informace, co firmy potřebují. Vytvoření těsnější vazby na praktický sektor, jako v případě ČEZu, pokládám za zřejmý přínos.

Nebudou pak školy učit jen to, co firmy potřebují? Nezačnou studenti ztrácet teoretický základ?
Samozřejmě nechceme, aby se z vysokých škol stalo „vyšší odborné učňovské školství“. Navíc vzhledem k obrovskému tempu vývoje v jednotlivých oborech ani nejde „ušít absolventa na míru“ pro konkrétní firmu či podnik. Studijní obory by měly dát dostatečný teoretický základ a měly by být výborným tréninkovým cvičištěm. Studenti by se v průběhu studia měli také profilovat a právě firmy jim již v průběhu studia mohou ukázat, co potřebují, na co je dobré se zaměřit. Přivítala bych třeba kurzy, kde by studenti mohli se specializací začít.

Proč jste zvolili právě skupinu ČEZ?
Energetický průmysl vidím jako rozsáhlou oblast uplatnění našich studentů. Rozvoj energetiky byl, je a bude potřebný. Dnešní přednáška či setkání s odborníky z praxe je svým způsobem novinka, v menší míře něco podobného děláváme jen na jednotlivých katedrách. Tři zástupci ČEZu a studenti z různých oborů, napočítala jsem jich k padesátce, to je dobrý základ k dalším podobným setkáním. Jsem ráda za každý kontakt, chci, aby naše Přírodovědecká fakulta byla aktivní. Podotýkám, že mi však nejde o množství. Budu raději, když se zapojí tři, čtyři studenti, ale s vážným zájmem. Chci, aby naše práce měla smysl. Aby si student mohl například říct, budu operátorem v jaderné elektrárně, měl jasný cíl a u nás dostatečné zázemí pro jeho dosažení.

Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz.

ČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakultČEZ na Přírodovědecké fakult