Virtuální svět seniorů

Možná byste se divili, jak obrovský je zájem seniorů o studium Virtuální univerzity třetího věku...

Absolventi - senioři - zimního semestru virtuální U3V, která byla realizována v roce 2010 na Přírodovědecké fakultě OU v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMT s názvem Virtuální univerzita třetího věku a jehož řešitelem je Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty OU, si převzali dne 24. ledna 2011 diplomy za úspěšné studium na této speciální univerzitě.

Samotnému studiu ve virtuální třídě předcházel kurz Základy obsluhy PC a práce s Internetem. Jednalo se o tříměsíční prezenční kurz. Vzdělávání seniorů formou virtuální univerzity třetího věku obsahuje jednotlivé kurzy a je doplněno doprovodnými programy, jako jsou například kurz Digitální fotografie, přednášky z cyklu historie a kunsthistorie, přednáška z oblasti činnosti Charity, apod. Důraz je kladem na posílení aktivního přístupu seniorů k výběru témat, k tvorbě jejich obsahu a především k tvorbě materiálů formou hodnotitelných aktivit. Virtuální třída funguje prostřednictvím LMS Moodle. Studium je organizováno tak, že ke každému tématu daného kurzu je připravena klasická prezenční přednáška, na ni navazuje samostudium ve virtuální třídě včetně aktivní práce seniorů a komunikace jak mezi studujícími a lektorem, tak mezi studujícími navzájem.

Věda kolem nás

Obsahem zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku byl cyklus přednášek „Věda kolem nás“. V rámci tohoto cyklu mohli senioři vyslechnout zajímavé přednášky z různých vědních oborů. Za zmínku stojí jistě přednáška prof. Rajko Dolečka Tajemný svět hormonů či Historie šifrování, vedená proděkankou pro studium Přírodovědecké fakulty RNDr. Petrou Konečnou, Ph.D.

Jak hodnotí tento kurz někteří absolventi Virtuální univerzity třetího věku?

  • Zdenka Pavlíčková: „Důvod, proč studuji Virtuální U3V je ten, že jsem celoživotní pracovník Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, chtěla jsem se i po odchodu do důchodu cíleně zapojit do dění na fakultě s nějakým výstupem, najít témata, se kterými bych se jinak nepotkala a získat určité vědomosti. Nejvíce se mi líbil Rajko Doleček, má charisma a jeho přednáška byla pro mě zážitek.“
  • Blanka Kapošváryová: „Líbí se mi celý systém virtuálního studia, baví mě to a jsem šťastná, když se mi podaří splnit zadané úkoly. Studovaná témata pak probírám i s vnoučaty.“
  • Miroslav Satinský: „Nejvíce mě zaujala Historie šifrování, uvítal bych podrobnější přednášku na toto téma, více to rozvést.“
  • Marie: „Mi se líbí všechno, nejlepší přednáška byla od pana doktora Rajko Dolečka, měla spád a obrovskou energii a další hodně zajímavou přednáškou byla analytická chemie pro použití v našem běžném životě.“
  • Mirka: „Všechno je zajímavé, nejvíce mě zaujala analytická chemie, baví mě exkurze do provozu a chemie zaměřená do průmyslu nebo potravinářství. Nejméně jednou za měsíc namáháme mozkové závity a taky je pozitivní to, že získáváme nové kontakty.“

Přínosy virtuálního studia seniorů

Senioři se velmi rychle sžili s novým způsobem vzdělávání, přestali se obávat práce s počítačem, přednášená témata je zavedla i k dalšímu sebevzdělávání s využitím internetu, vznikly nové seniorské kolektivy spojené zájmem o vzdělávání na úrovni vysokoškolské U3V. Senioři díky virtuální třídě mají možnost se k přednesené látce kdykoliv vrátit, mají možnost opakovat si vše, co se na kurzech učili, mají on-line kontakt s ostatními posluchači kurzu a ze statistik z virtuální třídy vyplývá, že přistupují do virtuální třídy téměř denně. Není pochyb o tom, že je to baví.

A všichni tito absolventi se těší na další možnosti vzdělávání pro seniory, které se jim v rámci rozvojových projektů MŠMT nabízí. I pro roce 2011 získala OU v rámci těchto rozvojových programů finanční prostředky na vzdělávání seniorů, takže vzhůru do virtuálního prostoru!

Virtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorůVirtuální svět seniorů