Inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OU

V pondělí 14. března 2011 proběhl v aule Ostravské univerzity slavnostní akt inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OU doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc.

Akademického obřadu se zúčastnili vrcholní představitelé Ostravské univerzity a jejich fakult i další čestní hosté.

Jako první v průvodu vchází do auly proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání PřF OU dr. KonečnáZleva pedel děkanky PřF OU Mgr. Janošek, děkanka PřF OU doc. Kričfaluši, ředitel Ústavu pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování prof. Novák, předseda AS OU dr. Drozd, prorektor pro rozvoj a informatizaci OU doc. KlimešUprostřed rektor OU prof. MočkořZleva proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání PřF OU dr. Konečná, rektor OU prof. Močkoř, děkanka PřF OU doc. Kričfaluši, proděkan pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. MaršálekInaugurace děkanky PřF OUDěkani fakult OU (zleva děkan PdF doc. Malach, děkan LF doc. Martínek, děkan FSS doc. Chytil, děkan FF doc. Zářický, děkan FU doc. Janáček)Inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUHovoří předsedkyně AS PřF OU Mgr. ŠumberováInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUFlétnové duo ve složení Radka Hanousková a Kristýna Landová (skladba Georg Philipp Telemann: Sonata č. 4)Flétnové duo ve složení Radka Hanousková a Kristýna Landová (skladba Georg Philipp Telemann: Sonata č. 4)Inaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUPedel rektora OU pan VlčekRektor OU prof. MočkořPedel děkanky PřF OU Mgr. JanošekDěkan FU OU doc. JanáčekDěkan FF OU doc. ZářickýDěkan FSS OU doc. ChytilDěkan LF OU doc. MartínekDěkan PdF OU doc. MalachDěkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci doc. BrzezinaInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OUInaugurace děkanky Přírodovědecké fakulty OU