Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie

V pátek 16. září 2011 se uskutečnilo na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity setkání mladých talentovaných chemiků, žáků středních škol.

Akce s názvem „Chemická kinetika v teorii a praxi“ byla pořádána v rámci projektu MŠMT Popularizace technických a přírodovědných oborů pod záštitou regionálního koordinátora pro MS kraj, VŠB a ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka se sídlem v  Ostravě – Mariánských Horách.

Avizovaná akce vzbudila poměrně velký zájem mezi žáky SŠ v celém Moravskoslezském kraji, kteří se o chemii zajímají (především ale u těch, kteří se zúčastnili akce KOS a Letní přírodovědné školy). Na tuto akci se přišlo poučit a vyzkoušet některé pokusy k problematice chemické kinetiky celkem 19 žáků. Vlastní program byl tematicky rozdělen do dvou samostatných sekcí – přednášky a laboratorního cvičení. Přednáška, vedená doc. RNDr. Marií Solárovou, Ph.D., se zaměřovala na rychlost chemické reakce a faktory, které tuto rychlost ovlivňují. Žáci měli možnost nejen seznámit se blíže s teorií, ale také řešit úkoly, odpovídat na otázky a pozorovat demonstrační pokusy, které se k rychlosti chemické reakce vztahovaly. Z praktického hlediska měli účastníci možnost poznat chemickou kinetiku v rámci laboratorního cvičení. Pod dohledem studentek naší fakulty Bc. Marcely Pickové a Bc. Andrey Balonové byly řešeny dva praktické úkoly. První se zabýval vlivem koncentrace na rychlost reakce a druhý určením rychlosti chemické reakce. I k těmto pokusům byly připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly směřujícími k hlubšímu pochopení problematiky.

V závěru čtyřhodinové akce byl studentům předložen dotazník k vyplnění a následnému získání zpětné vazby. Z pozitivních ohlasů lze soudit, že se daná akce povedla a mohla podnítit žáky v zájmu o studium přírodovědných oborů, především chemie.

Marcela Picková, Marie Solárová

Páteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemiePáteční odpoledne pro mladé talenty chemie