Dvacetiletá Příroda

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity oslavila v pátek 30. září 2011 dvacetileté výročí svého vzniku. Oslav se, kromě vedení fakulty, zúčastnili významní hosté, pracovníci fakulty i studenti. V rámci akce byla prezentována nejen fakulta, ale i jednotlivé katedry PřF, dále byli oceněni pracovníci, kteří se významně podíleli na rozvoji fakulty a taktéž byli oceněni studenti v rámci soutěže „PřF očima studentů“. Oslavu 20. výročí založení PřF ukončil raut a každý z hostů obdržel na památku propagační DVD, na kterém najde informace a fotografie ze života fakulty.

Bilancování

„20 let – to je z historického pohledu velmi krátké období. Ale pro nás, pro naši univerzitu a pro naši fakultu, je to období nesmírně dynamické – museli jsme překonat spoustu překážek, museli jsme být konstruktivní, akceschopní, ale především pracovití“, uvedla v zahajovacím proslovu paní děkanka PřF doc. Dana Kričfaluši.

Během 20 let svého vývoje fakulta významně rozšířila své aktivity v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové i materiální. Je zřejmé, že na rozvoji fakulty a na výsledcích, dosažených v uplynulých 20 letech, se podíleli především její pracovníci a studenti. „Těm všem bych chtěla velice poděkovat“, dodala paní děkanka.

Prezentace kateder

Ocenění

Ocenění pracovníci fakulty, kteří stáli za jejím vznikem nebo se významně zasloužili o její rozvoj, obdrželi z rukou paní děkanky pamětní listy s poděkováním:

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
 • doc. RNDr. Květoslav Burian, CSc.
 • doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
 • prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
 • prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc.
 • RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
 • doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
 • prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
 • prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
 • Zdeňka Pavlíčková
 • Marie Placková
 • doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc.
 • doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.
 • doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
 • doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
 • doc. Ing. Jan Vymětal, CSc.
 • prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.

U příležitosti 20. výročí založení PřF vyhlásila paní děkanka soutěž „PřF očima studentů“, do které se mohli zapojit stávající studenti i absolventi naší fakulty. Tři nejúspěšnější obdrželi z rukou paní děkanky diplom a taktéž finanční odměnu:

 • 1. místo získala Petra Straková, studentka 3. ročníku bakalářského studijního oboru Aplikovaná ekologie.
 • 2. místo získal Petr Rogowski, student 2. ročníku bakalářského studijního oboru Chemie.
 • 3. místo získala Bc. Petra Veselá, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Analytická chemie pevné fáze.
Petra Straková - 1. místoPetr Rogowski - 2. místoPetra Veselá - 3. místo

Tečka na závěr...

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je moderním a dynamickým vysokoškolským pracovištěm. Těší nás, že zájem o studium na Přírodovědecké fakultě OU neklesá.

Nejvýstižnější tečkou za touto akcí jsou závěrečná slova slavnostního projevu paní děkanky: „Věřím, že o naší fakultě ještě mnohokrát uslyšíte, a to především v souvislosti s výsledky práce našich zaměstnanců a studentů, kteří jsou tím největším bohatstvím našeho vysokoškolského pracoviště!“

Proděkan pro vědu a vnější vztahy na PřF OU doc. Roman MaršálekOslavy 20. výročí založení PřF OUDěkanka PřF OU doc. Dana KričfalušiOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUDěkanka PřF OU doc. Dana KričfalušiDěkanka PřF OU doc. Dana KričfalušiDěkanka PřF OU doc. Dana KričfalušiOslavy 20. výročí založení PřF OUProděkan pro vědu a vnější vztahy na PřF OU doc. Roman MaršálekVedoucí katedry informatiky a počítačů doc. Cyril KlimešOslavy 20. výročí založení PřF OUVedoucí katedry biologie a ekologie dr. Pavel DrozdVedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie doc. Jan HradeckýOslavy 20. výročí založení PřF OUVedoucí katedry fyziky doc. Vladimír ŠpundaVedoucí katedry chemie doc. Zuzana NavrátilováOslavy 20. výročí založení PřF OUVedoucí katedry matematiky prof. Olga KrupkováVedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje prof. Vladimír BaarVedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje prof. Vladimír BaarPrvní děkan PřF OU v letech 1991 až 1997, doc. Květoslav BurianDěkan Pedagogické fakulty OU doc. Josef MalachOslavy 20. výročí založení PřF OUOceněný prof. Vladimír BaarOceněný doc. Květoslav BurianOceněný doc. René KalusOceněný prof. Ivan KřivýOceněná prof. Alena LukasováOceněný dr. Zdeněk MajkusOceněná prof. Erika MechlováOceněná Zdeňka PavlíčkováOceněná Marie PlackováOceněný doc. Ladislav SklenákOceněná doc. Marie SolárováOceněný doc. Petr ŠindlerOceněný doc. Jan VymětalOceněný prof. Arnošt WahlaOceněná studentka Bc. Petra VeseláOceněný student Petr RogowskiOceněná studentka Petra StrakováOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OUOslavy 20. výročí založení PřF OU