Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ

Kvalita vysokoškolského vzdělávání i rozvoje studijních programů je úzce spjata s odpovídající úrovní akademických pracovníků VŠ. Jedním ze základních požadavků terciárního vzdělávání je mít na vysokých školách kvalitní a konkurenčně schopný tým manažerů, akademických pracovníků a ostatních pracovníků. K tomu je potřebné vytvořit systém, zajišťující vzdělávání těchto pracovníků vysokých škol.

Projekt „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“ přichází s řešením nového systému zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků s využitím tzv. Balíčků odborných kompetencí s následným přenesením nových poznatků, informací, znalostí a dovedností na studenty VŠ.

Cílem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků žadatele (Ostravská univerzita v Ostravě) a partnera (Slezská univerzita v Opavě), a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Cílem podpory je rozšíření a prohloubení odborných kompetencí akademických pracovníků a následné proškolení studentů v kurzech s novou odbornou tematikou pomocí tzv. Balíčků odborných kompetencí. Zájemci z řad akademických pracovníků obou univerzit se budou moci přihlásit do výběrového řízení o zpracování Balíčku, čímž získají 20 hodin konzultací s vybraným odborníkem z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, případně z praxe. Na základě získaných znalostí a dovedností zpracují odborný text a připraví kurz v e-learnigové podobě pro studenty, případně pro další zájemce z řad pracovníků obou univerzit.

Ostravská univerzita a Slezská univerzita dlouhodobě spolupracují jak v oblasti vědy a výzkumu, tak při rozvíjení nových metod a forem výuky. Výsledky projektu obě univerzity využijí v dalším rozvoji odborných kompetencí pracovníků i při budoucí inovaci studijních programů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Bližší informace o projektu a podávání přihlášek ke studiu: http://projekty.osu.cz/okapousu.