Mezinárodní rok chemie

Rok 2011 byl UNESCO vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (IYC 2011). Sjednocujícím tématem všech akcí je „Chemie – náš život, naše budoucnost“. Smyslem Roku chemie je zvýšit u veřejnosti povědomí o tom, jak chemie přispívá k uspokojování světových a životních potřeb, zaujmout více mladých lidí a podpořit zájem o kreativní budoucnost chemie.

Chemické komiksy

Výtvarnou soutěž pro základní a střední školy s názvem „Namalujte chemický komiks“ vyhlásil odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí u příležitosti Mezinárodního roku chemie 2011 v únoru 2011. Soutěžilo se ve dvou formálních kategoriích – papírové práce (R) a práce vytvořené elektronicky (E). Formální kategorie se dále členily na tři kategorie podle věku a bylo jim přiřazeno rozdílné téma (Kategorie 1, do 10 let): Klasická česká pohádka, v níž je obsažena chemie, (kategorie 2, 10-15 let) Život bez ropy a (kategorie 3, 15-20 let) Jak nové materiály a chemické objevy zlepšují náš život.

Do soutěže se do uzávěrky 31. května 2011 zapojilo celkem 78 různých institucí z celé České republiky - základní školy, střední odborné školy, gymnázia, základní umělecké školy, výtvarný spolek, kroužek a oblastní galerie - přihlásilo se 513 prací. Věkové rozpětí účastníků bylo 6 až 19 let.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 24. června 2011 v Ostravě v průběhu akce Chemie na Slezskoostravském hradě. Na krátkodobou výstavu oceněných komiksů se přišli podívat nejen mladí autoři z kategorie R2 z Moravskoslezského kraje, ale také řada vědců z univerzit v Ostravě, Brně a Olomouci. A dostalo se i na zvláštní ocenění, protože prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava velmi ocenil komiks Moniky Martiškové pojednávající o rodinném objevu kontaktních čoček.

...nyní k vidění i na Přírodovědecké fakultě OU

Oceněná kolekce prací (31 papírových komiksů) se vystavovala na chemických jarmarcích v Pardubicích, Ostravě, Ústí nad Labem a v Praze v průběhu června a září 2011. V letních měsících mohli výstavu vidět návštěvníci v prostorách vestibulu Ministerstva životního prostředí a v první půlce října byla vystavena na kampusu Bohunice Masarykovy univerzity v Brně. Širší kolekce komiksů (všechny oceněné práce rozšířené o dalších 30 nejzajímavějších prací) jsou momentálně k vidění na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a do konce roku se představí ještě na VŠCHT Praha.

Putování komiksů rokem 2011 nekončí. Připravují se putovní výstavy na středních školách výtvarného, přírodovědného i obecného zaměření, a to během celého roku 2012. A nakonec, z vědeckého hlediska, o širší soubor komiksů již projevilo zájem Mendlovo muzeum v Brně, kam by byly práce po putovní výstavě trvale deponovány.

Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., odbor environmentálních rizik a ekologických škod MŽP
Upravila Ing. Beáta Sklářová, PřF OU


Zleva prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. a prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. obdivují komiks o vynálezu kontaktních čoček.Chemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksyChemické komiksy