Pozvánka na fotografickou výstavu

V atriu nové budovy Přírodovědecké fakulty na Chittussiho ulici je od konce ledna k vidění fotografická výstava doktoranda katedry fyzické geografie a geoekologie Jana Miklína, věnovaná krajině při soutoku Moravy a Dyje a zejména pak zdejším solitérním dubům.

Ty jsou výraznou dominantou břeclavského Pohanska – oblasti lužních lesů, luk a říčních meandrů u soutoku Dyje s Moravou. V jejich útrobách žijí například vzácní brouci včetně tesaříka obrovského nebo pestrobarevných krasců, k hnízdění je využívají dravci i desítky čápů. Hlavně ale utvářejí neopakovatelný ráz této krajiny.

„Na Pohansko to mám z domu kousek, a to se tak logicky stalo cílem už mých prvních fotografických procházek“, říká autor. Na fotografiích, pořízených v uplynulých šesti letech, je zachycena atmosféra nejrůznějších ročních i denních období. Samotné fotografie jsou doplněny odstavcovými popisky, které návštěvníky seznámí s přírodou, krajinou i historií této oblasti, která je předmětem autorova zájmu nejen fotografického, ale i odborného. „Soutoku a vývoji jeho krajiny se věnuji ve své dizertaci a právě díky starým leteckým snímkům, které využívám jako zdroje dat, jsem si uvědomil, jak výrazně se  Soutok za poslední století proměnil. Z oblasti různě otevřených lesů, mnohde připomínající spíše africkou stromovou savanu, se stala stejnověká, zapojená lesní plantáž. Spolu s rozvolněnými lesy i dubovými velikány pomalu mizí množství druhů, vázaných na tyto podmínky – a nejsou to jen často zmiňovaní brouci, ale i spousta druhů ptáků, savců či rostlin“ Další fotografie a informace o oblasti i výstavě najdete na adrese www.stromsoliter.cz.

Výstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana MiklínaVýstava fotografií Jana Miklína