Beskydy na velkoformátových fotografiích - přijďte se podívat na jejich výstavu!

Michal Šofer vystavuje od 23. dubna 2012 až do konce května 2012 svoje fotografie krajiny Moravských Beskyd v atriu nové budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě.

Autor výstavy vysvětluje: „Beskydy mě fascinovaly již od útlého mládí, tehdy jsem se však o fotografii příliš nezajímal. Zlom přišel v roce 2006, kdy započaly mé první kroky ke krajinářské fotografii, a to v začátcích zejména v krajině mého rodiště – Hlučínska. Později jsem se však začal orientovat na krajinu Beskyd, která v současné tvoří dominantní část mé tvorby a je navíc mým novým domovem. Beskydy mě přitahují zejména svou, relativně velkou, diverzitou krajinných prvků. Ve své tvorbě se soustřeďuji především na Moravské Beskydy, které jsou dle mého názoru nejvíce fotogenické. Výstava se věnuje známým i méně známým místům Moravských Beskyd, která jsou divákovi reprezentována prostřednictvím velkoformátových fotografií.”

Přijďte se podívat a nechat se unést do krásných Beskyd!

Další informace o autorovi fotografií naleznete na www.michalsofer.cz.

Ing. Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě, celý svůj dosavadní život prožil v Hlučíně. Po absolvování Gymnázia v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní VŠB-TUO obor aplikovaná mechanika, který jej oslovil natolik, že v jeho studiu pokračuje v rámci doktorského studijního programu. Zájem o fotografii jej doprovází již od útlého mládí. Aktivně začíná fotografovat v roce 2006, o rok později svou tvorbu zaměřuje na krajinářskou fotografii Hlučínska a později také Beskyd, které se staly nejen hlavním tématem jeho tvorby, ale také jeho novým domovem. Ve svých fotografiích se snaží zachytit jedinečnou krásu především Moravských a centrálních Beskyd a jejich okolí.