Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách

logolink

Nejen pracovníci základních a středních škol, ale také pracovníci mateřských škol mají nyní možnost absolvovat ZDARMA kurzy a workshopy, které jsou určeny pro VŠECHNY pracovníky (pedagogické i nepedagogické) škol v Moravskoslezském kraji. Tyto vzdělávací kurzy a workshopy pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách” (CZ.1.07/1.3.44/01.0020). Přínosem pro pedagogické i nepedagogické pracovníky je skutečnost, že se seznámí jak s novými informačními a komunikačními technologiemi, tak s novými metodami ve výuce a podpoří tak svůj profesní rozvoj.

První workshop "Tvorba dynamických webových stránek pomocí jazyka PHP" v rámci tohoto projektu proběhl v prostorách Přírodovědecké fakulty OU dne 12. června 2012. Účastníci workshopu byli seznámeni s možnostmi tvorby dynamických webových stránek pomocí jazyka PHP a pak si v průběhu celého odpoledne postupně vyzkoušeli počáteční instalaci balíčku aplikací XAMPP (sdružuje aplikace Apache, PHP interpreter a MySQL databázi) a pracovali s jednoduchými i strukturovanými příkazy jazyka PHP včetně jeho implementace do XHTML kódu. Celý workshop byl protkán praktickými ukázkami, které si mohli účastníci sami vyzkoušet i naprogramovat. Na závěr pak proběhla malá diskuse ohledně možné náplně dalších kurzů jazyka PHP, o který je nebývale velký zájem.

Další workshop s názvem „Čísla a jejich vlastnosti” se koná dne 30. 08. 2012 a nabídka workshopů je průběžně doplňována, stejně jako nabídka kurzů. Podzimní nabídka našich kurzů obsahuje například kurzy „Hrajeme si s počítačem - kurz pro učitele MŠ”, „Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků”, „Základy práce s interaktivní tabulí”, „Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech”, „Jak využít ICT v projektovém vyučování”, „Tvorba www aplikací”, „Prezentační program PowerPoint 2010, Textový editor Word 2010, Tabulkový procesor Excel 2010 – to vše v jednotlivých kurzech formou příkladů a cvičení a další…

Nabízíme také možnost pořádání kurzu v místě zvoleném účastníky kurzu, takže nemusíte jezdit vy k nám, ale přijedeme my k vám.

Bližší informace o projektu a kurzech i workshopech naleznete na www.projekty.osu.cz/zokim

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách.Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách.Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách.Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách.