Jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu?

logolink

Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších informací, které souvisí s tímto tématem, získali účastníci interaktivního semináře PhDr. Lenky Mynářové. Seminář s názvem „Jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu?“ proběhl dne 18. června 2012 v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a zúčastnili se ho akademičtí pracovníci jak z PřF OU i jiných fakult včetně zástupce rektorátu OU, tak pracovníci Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Realizován byl v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

A co bylo obsahem tohoto semináře? Možnosti využití marketingu v prostředí vědy a výzkumu, stav marketingu vědy a výzkumu v ČR, zdůvodnění proč se marketingem v této oblasti zabývat, rozdíly marketingu vědy a výzkumu od klasického marketingu, kritické prvky marketingu vědy a výzkumu, jak realizovat marketing vědy a výzkumu v praxi, PR vědeckých výsledků a marketingový mix vědeckých výsledků, informační zabezpečení marketingu, distribuce vědeckých výsledků a praktická doporučení, jak nastartovat úspěšný marketing vědy a výzkumu.

Seminář byl určitě zajímavý a podnětný, bez komercionalizace vědy a výzkumu je rozvoj univerzit velmi nejistý, to víme všichni... Ostatně motto celého semináře znělo: „Nemusíte nic měnit, přežití není povinné.“ Chceme přežít?

PhDr. Lenka Mynářová má dlouholeté znalosti a zkušenosti v oblasti marketingových výzkumů, marketingu vědy a výzkumu a transferu technologií v globálním měřítku. Jako členka představenstva společnosti Elmarco, s.r.o. vedla marketing při uvádění technologie Nanospider na globální trh. Podílela se na komercionalizaci výsledků VaV jako členka Advisory Bochemie a.s. V současné době působí jako vedoucí odborného týmu projektů popularizace vědy a výzkumu, vede marketing portálu Nafigate. V rámci portálu vede globální projekty komercionalizace a transferu technologií. Přednáší marketing vědy a výzkumu a transfer technologií v ČR i zahraničí.

Interaktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky MynářovéInteraktivní seminář PhDr. Lenky Mynářové