Akademici si rozšiřují své odborné znalosti

logolink

Projekt „Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě (OKAPOUSU)“ přinesl nový systém zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, a to díky využití tzv. Balíčků odborných kompetencí a následným přenesením nových poznatků, informací, znalostí a dovedností na studenty VŠ.

Akademičtí pracovníci Ostravské univerzity a Slezské univerzity měli v rámci tohoto projektu možnost přihlásit se do výběrového řízení o zpracování těchto Balíčku odborných kompetencí. Zeptala jsem se paní děkanky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., která se do tohoto výběrového řízení přihlásila a byla vybrána ke zpracování tohoto Balíčku odborných kompetencí (Balíčku OK), na pár otázek...

Co Vám tvorba Balíčku OK přinese, co Vás vedlo k účasti na tomto projektu?
„Projekt podporuje realizaci dvou důležitých součástí profilu učitele – a to nejen vysokoškolského: stále se vzdělávat a zodpovědně vzdělávat jiné. Věřím, že účast v projektu mi umožní realizovat obě úrovně, tedy získat nové informace a zkušenosti ve zvolené oblasti a po zpracování je předat dál – svým kolegům i svým studentům.“

Děkanka Přírodovědecké fakulty OU, doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.Děkanka Přírodovědecké fakulty OU, doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.Akademici na setkání k podrobným informacím k projektu OKAPOUSUAkademici na setkání k podrobným informacím k projektu OKAPOUSU

Váš Balíček odborných kompetencí má název "Metodologické aspekty počítačové podpory výuky chemie". Co Balíček OK s takovým názvem obsahuje?
„Obdobně jako u ostatních Balíčků OK se jedná o tři složky: odborné konzultace, zpracování odborného textu, příprava a realizace e-learningového kurzu.
Počítačovou podporou výuky chemie se zabývám již řadu let. Problematiku metodologických aspektů počítačové podpory výuky chemie jsem si zvolila především z důvodu, že počítačová podpora výuky se orientuje především na technickou stránku problematiky, ale méně je propracována stránka metodologická. A při vzdělávání studentů v oblasti počítačové podpory výuky je jistě nutné zajistit komplexní přístup a nepodceňovat oblast metodologickou.“

Už jste absolvovala nějakou odbornou konzultaci u vybraného odborníka z VŠ, případně z AV nebo z jiného špičkového pracoviště v ČR, či z praxe? Vím, že je to součástí přípravy Balíčku OK, abyste dále mohla celý balíček zpracovat a na základě toho se bude realizovat odborný kurz.
„Ano, už jsem absolvovala jednu odbornou konzultaci u prof. Bílka v Hradci Králové. Prof. Bílek je považován za špičkového odborníka v oblasti počítačové podpory výuky nejen v rámci České republiky. Získala jsem řadu zajímavých informací i odkazů na další studijní zdroje, které určitě využiji při tvorbě studijního textu pro odborný kurz.“

Jaký je Váš názor na tento projekt?
„Jak jsem již uvedla v odpovědi na první otázku – jedná se o zajímavý projekt, který umožňuje získávat vědomosti a dovednosti od špičkových odborníků a následně je předávat studentům na fakultě. Nezanedbatelná je jistě i finanční podpora konzultantů i konzultujících. Určitě by této možnosti mělo využít maximum pracovníků obou spolupracujících univerzit.“

Chcete uvést ještě nějaké postřehy či poznatky, které Vám účast v tomto projektu přinesla?
„Na postřehy a poznatky je asi trochu brzy – ale ráda na tuto otázku odpovím po absolvování všech složek Balíčku OK.“

Ing. Beáta Sklářová

Cílem projektu je podpora zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků žadatele (Ostravská univerzita v Ostravě) a partnera (Slezská univerzita v Opavě), a tím zvýšení kvality vzdělávání na obou univerzitách. Ostravská univerzita a Slezská univerzita dlouhodobě spolupracují jak v oblasti vědy a výzkumu, tak při rozvíjení nových metod a forem výuky. Výsledky projektu obě univerzity využijí v dalším rozvoji odborných kompetencí pracovníků i při budoucí inovaci studijních programů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.