OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Bogdan Walek

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 320, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování94410
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)31400
telefon, mobil: 553 46 2186
e-mail: bogdan.walek@osu.cz
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~walekNenalezen žádný záznam.Walek, B. a Farana, R. Expert system for Evaluating Teachers in E-learning Systems. In: 7th International Conference on EUropean Transnational Education: Advances in Intelligent Systems and Computing 2016-10-19 San Sebastian.
Walek, B. a Farana, R. A tool for searching in information systems under uncertainty. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM): PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2015 (ICNAAM-2015) 2015 Rhodos. Rhodos: AIP Conference Proceedings, 2016. s. 1-4. ISBN 9780735413924.
Walek, B., Pektor, O. a Farana, R. Evaluating Suitable Job Applicants using Expert System. In: 22nd International Conference on Soft Computing Mendel 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing 2016-06-08 Brno.
Farana, R., Formánek, I. a Walek, B. Expert System for Warehouse Stock Optimization. In: Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability: Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability 2016-05-26 Praha. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. s. 166-175. ISBN 978-80-245-2153-4.
Farana, R., Formánek, I. a Walek, B. Expert Systems as Efficient Tools of Lean Logistics. In: International Scientific Conference ?Current Problems of the Corporate Sector 2016?: Proceedings of International Scientific Conference "Current Problems of the Corporate Sector 2016" 2016-05-05 Bratislava. Bratislava: EKONÓM, 2016. EKONÓM, 2016. s. 211-218. ISBN 978-80-225-4245-6.
Walek, B., Hošek, O. a Farana, R. Proposal of Expert System for Hotel Booking System. In: 17th International Carpathian Control Conference (ICCC): Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC) 2016-05-29 Tatranská Lomnica, Slovenská Republika. Košice: TU Košice, 2016. s. 804-807. ISBN 9781467386067.
Walek, B., Pektor, O. a Farana, R. Proposal of the web application for selection of suitable job applicants using expert system. In: 5th Computer Science On-line Conference, CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing 2016-04-27 Prague. Praha: Springer, 2016. s. 363-373. ISBN 9783319336206.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Application of Linguistic Fuzzy-Logic Control in Fast and Sensitive Technological Processes. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP): 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2015-07-09 Praha. Praha: IEEE, 2015. IEEE, 2015. s. 266-270. ISBN 978-1-4799-8497-8.
Walek, B. a Bradáč, V. Expert system for evaluating tests in e­learning system. Global Journal on Technology. 2015, roč. 2015, č. 8, s. 119-124. ISSN 2147-5105.
Walek, B., Bartoš, J. a Farana, R. Expert System for Selection of Human Resources in ERP System. In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014): Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos. Rhodos: American institute of Physics, 2015. American institute of Physics, 2015. s. 5500111-5500114. ISBN 978-0-7354-1287-3.
MASÁR, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy Based Audit of Operating Systems. In: Proceedings of the International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014): Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodos. Rhodos: American institute of Physics, 2015. American institute of Physics, 2015. s. 5500101-5500104. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Walek, B. Fuzzy tool for selection of suitable job applicants. Global Journal on Technology. 2015, roč. 2015, č. 8, s. 125-132. ISSN 2147-5105.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů. In: Principia Cybernetica 2015. Seč: Univerzita Pardubice, 2015. Univerzita Pardubice, 2015. s. 19-25. ISBN 978-80-7395-865-7.
Walek, B. a Farana, R. Proposal of an expert system for predicting warehouse stock. In: 4th International Conference on Computer Science On-line Conference, CSOC 2015: Advances in Intelligent Systems and Computing 2015-04-27 Zlín. Cham: Springer Verlag, 2015. Springer Verlag, 2015. s. 339-347. ISBN 978-3-319-18472-2.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Rozšíření možností Linguistic Fuzzy-Logic Control automatickou změnou kontextů. In: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control 2015-04-24 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1-9. ISBN 978-80-248-3744-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Use of Linguistic Fuzzy-Logic Control for Mechatronic System Modelling and Control. Applied Mechanics and Materials. 2015, roč. 2015, s. 3-8. ISSN 1660-9336.
Walek, B., Bradáč, V. a Farana, R. Web Application for Evaluating Tests in Distance Learning Systems. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 2015, roč. 2015, č. 9, s. 3433-3437. ISSN 1307-6892.
Bradáč, V., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. A new way how to assess student's knowledge of the English language in e-learning. In: ICERI2014 Proceedings. Sevila: IATED Academy, 2014. IATED Academy, 2014. s. 1708-1717. ISBN 978-84-617-2484-0.
Walek, B., Janošek, M., Žáček, J. a Farana, R. Adaptive fuzzy control of thermal comfort in smart houses. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 675-678. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Walek, B. a Bartoš, J. EXPERT SYSTEM FOR EVALUATION OF SATISFACTION OF EMPLOYEES. In: Proceedings of the 11th International FLINS Conference. World Scientific Publishing Co. Pte, Ltd., 2014. s. 62-67. ISBN 978-981-4619-96-7.
Walek, B. a Bartoš, J. EXPERT SYSTEM FOR SELECTION OF SUITABLE JOB APPLICANTS. In: Proceedings of the 11th International FLINS Conference. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte, Ltd., 2014. World Scientific Publishing Co. Pte, Ltd., 2014. s. 68-73. ISBN 978-981-4619-96-7.
Bartoš, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy application with expert system for conducting information security risk analysis. In: Proceedings of the 13th European Conference on Cyber Warfare and Security. Sonning Common: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 33-41. ISBN 978-1-910309-25-4.
Bartoš, J., Walek, B., Klimeš, C. a Farana, R. Fuzzy tool for conducting information security risk analysis. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 28-33. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Walek, B., Bartoš, J. a Farana, R. Fuzzy tool for proposal of suitable products in online store and CRM system. In: Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2014. Springer Verlag, 2014. s. 433-440. ISBN 978-3-319-10839-1.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Fuzzy-logic control in fast technological processes. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 105-108. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení. In: Principia cybernetica 2014. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 11-15. ISBN 978-80-227-4220-7.
Walek, B. a Bartoš, J. Risk analysis app. 2014.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů. In: Proceedings of XXXVII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. s. 1-8.
Bartoš, J. a Walek, B. A methodology for testing of information system under uncertainty. In: Proceedings of 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. s. 20-22. ISBN 978-147990404-4.
Bartoš, J., Walek, B. a Klimeš, C. Audit of virtual systems based on vague inputs. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013. s. 189-193. ISBN 978-147990047-3.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Smolka, P. a MASÁR, J. COMPONENT MODELING WITH CRITERIA PRIORITY UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 245-252. ISBN 978-80-214-4755-4.
Walek, B. Evaluating courses in distance learning systems under uncertainty: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 650-654. ISSN 2147-5105.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Expert system for evaluating courses in distance learning systems. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013. s. 246-251. ISBN 978-147990047-3.
Walek, B. Expert system for web quality measurement. In: Proceedings of the 2013 International Conference on Information Science and Technology Applications (ICISTA-2013). Paris: Atlantis Press, 2013. Atlantis Press, 2013. s. 124-127. ISBN 978-90-78677-68-0.
Walek, B. Fuzzy tool for customer satisfaction analysis in CRM systems. In: Proceedings of 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. s. 11-14. ISBN 978-147990404-4.
Walek, B. a Bartoš, J. Fuzzy tool for efficient searching in information system. In: Proceedings of 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2013. s. 15-19. ISBN 978-147990404-4.
Walek, B. a MASÁR, J. Methodology for design of safe operating systems: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 634-638. ISSN 2147-5105.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Process-oriented component modeling under uncertainty: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 940-945. ISSN 2147-5105.
Walek, B., Bartoš, J. a Žáček, J. Proposal of The Expert System for Conducting Information Security Risk Analysis. In: Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Clean Energy and Green Computing. The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. s. 58-68. ISBN 978-0-9891305-3-0.
Walek, B., Smolka, P., Bartoš, J. a Klimeš, C. Searching under uncertain conditions: AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Global Journal on Technology. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 628-633. ISSN 2147-5105.
Smolka, P., Klimeš, C., Bartoš, J., Walek, B. a MASÁR, J. THE PROPOSAL OF MODEL SEARCHING OVER VAGUELY STRUCTURED DOCUMENTS. In: MENDEL 2013 - 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. s. 379-384. ISBN 978-80-214-4755-4.
Žáček, J., MELIŠ, Z., Huňka, F. a Walek, B. Using DSM to Generate Database Schema and Data Management. In: Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Clean Energy and Green Computing. The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. s. 10-15. ISBN 978-0-9891305-3-0.
Walek, B. a Bartoš, J. Web application for searching in real estate web portals. In: 3rd International Conference on Innovative Computing Technology, INTECH 2013. Danvers: IEEE, 2013. IEEE, 2013. s. 396-400. ISBN 978-147990047-3.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. A methodology for creating a conceptual model under uncertainty. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 86-92. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. A methodology for data migration between different database management systems. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 80-85. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. A tool for database testing and optimization. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 262-265. ISSN 2010-3743.
Walek, B. CMTool. 2012.
Walek, B., Bartoš, J., Smolka, P., Masár, J., Klimeš, C. a Procházka, J. CREATING COMPONENT MODEL OF INFORMATION SYSTEM UNDER UNCERTAINTY. In: MENDEL 2012 - 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFT COMPUTING. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2012. s. 221-226. ISBN 978-80-214-4540-6.
Walek, B. a Klimeš, C. Data migration between document-oriented and relational databases. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 1389-1394. ISSN 2010-376X.
Walek, B. DMigrationTool. 2012.
Walek, B. DTestingTool. 2012.
Walek, B. a Klimeš, C. Expert system for data migration between different database management systems. In: Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. WSEAS Press, 2012. s. 167-172. ISBN 978-1-61804-118-0.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Fuzzy approach for searching in CRM systems. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 235-240. ISBN 978-1-61804-119-7.
Walek, B., Bartoš, J., Klimeš, C., Procházka, J., Smolka, P., Masár, J. a PEŠL, M. Fuzzy modeling tool for creating a component model of information system. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 732-735. ISSN 2010-376X.
Walek, B. a Klimeš, C. Fuzzy tool for conceptual modeling under uncertainty. In: Proceedings of the SPIE, Volume 8349. Washington, USA: SPIE, 2012. SPIE, 2012. s. 83492-83497. ISBN 9780819490254.
Walek, B., Bartoš, J. a Klimeš, C. Fuzzy tool for reasoning in object relational mapping of information system. In: Proceedings of 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Brno: Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. Department of Telecommunications, Brno University of Technology, 2012. s. 81-85. ISBN 978-1-4673-1115-1.
Walek, B. a Klimeš, C. Reconstruction of the conceptual model from the implemented database. International Journal of Computer and Communication Engineering. 2012, roč. 2012, č. 1, s. 266-268. ISSN 2010-3743.
Walek, B. a Kolcun, A. SBMViewer. 2012.
Walek, B. a Klimeš, C. Testing database of information system using conceptual modeling. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2012, roč. 2012, č. 6, s. 736-742. ISSN 2010-376X.
Bartoš, J., Walek, B. a Klimeš, C. Testing information system under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 241-246. ISBN 978-1-61804-119-7.
Walek, B., Bartoš, J., Masár, J. a Klimeš, C. Visualization of component model created under uncertainty. In: Advances in Sensors, Signals, Visualization, Imaging and Simulation. WSEAS Press, 2012. s. 247-252. ISBN 978-1-61804-119-7.
Walek, B. CREATING CONCEPTUAL MODEL OF INFORMATION SYSTEM UNDER UNCERTAINTY. In: TVORBA KONCEPTUÁLNÍHO MODELU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZA NEURČITOSTI. Frýdek-Místek: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 198-203. ISBN 978-80-248-2487-1.
Bartoš, J., Walek, B., Smolka, P., Procházka, J. a Klimeš, C. FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING: FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING. In: Mendel 2011. Brno, Czech Republic: Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. Brno univerzity of technology, faculty of mechanical engineeringm institute of automation and computer science, 2011. s. 154-161. ISBN 978-80-214-4302-0.
Walek, B. Testování databáze informačního systému. Ostravská univerzita, 2011. s. 287-290. ISBN 978-80-7368-909-4.
Bartoš, J., Procházka, J., Klimeš, C., Walek, B. a PEŠL, M. FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY. In: International conference proceedings MENDEL 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. Brno University of Technology, 2010. s. 203-209. ISBN 978-80-214-4120-0.
Walek, B. Migrace a optimalizace dat relačních databází za neurčitosti: Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. s. 829-835. ISBN 978-80-8094-742-2.
Walek, B. Migrace dat a optimalizace databází za neurčitosti. s. 234-237. ISBN 978-80-7368-719-9.
Walek, B. Migrace dat mezi objektově relačními a relačními databázemi za neurčitosti: Sborník příspěvků jubilejního patnáctiletého ročníku konference. In: Sborník příspěvků Objekty 2010. Ostrava, Česká republika: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, 2010. s. 295-304. ISBN 978-80-7368-899-8.


AutorNázev práceTypRok
Pektor OndřejNávrh a implementace webové aplikace pro výběr vhodných uchazečů na pracovní pozicidiplomová 2017 
Králová ZdeňkaTvorba frameworku pro plánování turistických tras s využitím Google Maps APIdiplomová 2015 
Fojtík VladimírVytvoření informačního systému pro plánování hudebních festivalůbakalářská 2017 
Cigánková BarboraPublikování obsahu webových stránek na Facebookubakalářská 2016 
Jaroš VojtěchTvorba hry žánru Tower defence s editorem mapbakalářská 2016 
Krížová MichaelaSrovnání frameworků pro responzivní webbakalářská 2016 
Pravda MarekTvorba responzivního elektronického katalogu produktůbakalářská 2016 
Vykoupil JanAplikace přístupu mobile first na webubakalářská 2016 
Hošek OldřichTvorba nástroje pro plánování výletů a denních aktivit v PHPbakalářská 2015 
Prášek MartinVytvoření obecného nástroje pro práci s databází v J2EEbakalářská 2015 
Kilian DanielVytvoření nástroje pro hromadné nahrávání různých souborů v jazyce PHPbakalářská 2014 
Lazecká RenátaMetodika pro optimalizaci webových stránek pro vyhledávačebakalářská 2014 
Štochl FilipVytvoření frameworku pro generování DOC, XLS a PDF souborů v jazyce PHPbakalářská 2014 
Lovecký DušanMonitoring stavu běžících aplikací aplikačního serveru Oracle Weblogic Serverbakalářská 2013 


Aplikace fuzzy expertních systémů pro podporu rozhodování
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba nového předmětu Webové aplikace pro mobilní zařízení
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený