OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Boleslav Taraba

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 310, budova C
funkce:vedoucí ENC
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2199
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.AutorNázev práceTypRok
Zelenka TomášStudium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodamidisertační 2016 
Haluska OndřejStudium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředídiplomová 2017 
Cegmed ErikVliv zrnitosti na hodnoty vnitřního povrchu uhlíkatých látekdiplomová 2015 
Veselá PetraTermodynamické aspekty teplotní závislosti adsorpce olova a fenolu z vodných roztoků na uhlíkatých látkáchdiplomová 2012 
Kutáčová DagmarVliv předúpravy uhlí na tepelný efekt doprovázející jeho následnou oxidacidiplomová 2010 
Šimečková SilvieVliv předúpravy uhlí na vývin plynných složek při jeho následné oxidacidiplomová 2010 
Bardoňová DarjaPrůnik ochranných přípravků při tlakovakuové impregnaci v závislosti na druhu dřeva a jeho vlastnostechdiplomová 2009 
Kupka JanStudium kinetiky oxidace uhlí ve vodném prostředídiplomová 2007 
Binderová LucieSledování kinetiky oxidace uhlí metodou inverzní plynové chromatografiediplomová 2005 
Dorazilová JanaStudium porézního systému uhlíkatých látek metodou smáčecí kalorimetriebakalářská 2016 
Haluska OndřejStudium vlivu vlhkosti uhlíkatých látek na hodnoty vnitřního povrchubakalářská 2015 
Kasparek LiborPosouzení významu oxidačního procesu uhlí v podmínkách elektrárny Dětmarovicebakalářská 2014 
Konečná VeronikaTitrační stanovení kyslíkatých skupin na povrchu uhlíkatých látek podle Boehmabakalářská 2014 
Krištofíková EvaStanovení tepelných kapacit přírodních pískovců s využitím kalorimetru C80bakalářská 2014 
Cegmed ErikVliv způsobu předúpravy na hodnoty vnitřního povrchu hnědého uhlíbakalářská 2013 
Edelmannová MiroslavaVliv zrnitosti na oxidační teplo hnědého uhlíbakalářská 2013 
Šperlínová RomanaVliv vlhkosti na oxidační teplo hnědého uhlíbakalářská 2013 
Šmiřáková BeátaStanovení pH nulového náboje povrchu uhlíkatých látek pomocí hmotové titracebakalářská 2012 
Havlas TomášVyužití technologie tekutých krystalů pro farmaceutické účelybakalářská 2010 
Michalik SvatoplukStudium vysokotlaké adsorpce oxidu uhličitého na uhlí s využitím kalorimetriebakalářská 2010 
Veselá PetraAdsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teplotybakalářská 2010 
Fiurášková KateřinaStudium konkurenční sorpce metanu a oxidu uhličitého na uhlí s využitím průtokové kalorimetriebakalářská 2009 
Klužák MichalTeplotní závislost sorpčního chování olovnatých iontů na hnědém uhlí: Kalorimetrická sledováníbakalářská 2008 
Kniezková ZuzanaTeplotní závislost sorpčního chování olovnatých iontů na hnědém uhlíbakalářská 2008 
Bardoňová DarjaStudium teplotní dynamiky oxidace uhlí podle hodnot aktivační energie vývinu plynných složekbakalářská 2007 
Kubíčková MarcelaKalorimetrické sledování teplotní závislosti kinetiky oxidace uhlíbakalářská 2006 
Mojžíšková JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody průtokové kalorimetriebakalářská 2006 
Piechová JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody adsorpce vodní párybakalářská 2006 
Senajová JanaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody dynamické desorpce dusíkubakalářská 2006 
Vondalová DenisaStudium změn uhelné hmoty při oxidaci vzduchem s využitím metody smáčecí kalorimetriebakalářská 2006 
Adamusová EvaZavedení metodiky stanovení jodového čísla a její verifikacebakalářská 2005 
Kupka JanZměna koncentrace ve vodě rozpuštěného kyslíku v důsledku oxidace uhelné hmoty - teplotní závislostbakalářská 2005 


Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem)
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2009 - 12/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavřešený
Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2018
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT
Stavřešený
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2015 - 8/2016
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období6/2015 - 12/2015
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Rozšíření a zhodnocení přístrojového vybavení IET
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelOP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavukončený
Laboratorní hodnocení práškových materiálů
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období8/2014 - 10/2015
Poskytovatel
Stavukončený
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 12/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Studium texturních parametrů uhlíkatých látek sorpčními metodami a NMR relaxační technikou
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědých uhlí na skládkách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 10/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení oxidačního chování uhlí a biomasy ve vztahu k samovzněcovacímu procesu a procesu hoření
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2014 - 4/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
IET Institut enviromentálních technologií
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelPřírodovědecká fakulta, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavukončený
Laboratorní šetření stability vodných suspenzí uhelné hmoty
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2013 - 5/2013
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Provedení laboratorních šetření na vzorcích hnědého uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období3/2012 - 11/2012
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Laboratorní šetření oxidačního chování vzorků uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období4/2012 - 4/2012
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Teplota jako faktor ovlivňující adsorpci z roztoků na uhlí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2008 - 12/2011
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Posouzení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu uhlí ve vybraných porubních oblastech v OKR
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období2/2008 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
P.č. 55-07 Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období7/2007 - 8/2010
PoskytovatelVZ Český báňský úřad
Stavukončený
Modelování distribuce tepla z oxidace uhlí v heterogenním porézním prostředí
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/2003 - 12/2005
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Alterovaná černá uhlí: modelování jejich vzniku a možnosti průmyslového využití
Hlavní řešitelprof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.
Období1/1999 - 1/2001
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
rss
social hub