OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Dalibor Dvořák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 209, budova C
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2154
e-mail:
osobní WWW stránka:http://prf.osu.cz/kfy/pers/dvorakNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Martinec, CSc., p. I. P., Dvořák, D. a .Ščučka, Ph. D., R. J. Metodika pro stanovení porozimetrických charakteristik hornin a zrnitých silikátových stavebních materiálů metodou vysokotlaké porozimetrie. 2015.
Martinec, CSc., p. R. P., Dvořák, D. a Ščučka, Ph. D., R. J. Souhrn analytických výsledků k vlasnostem metabazitů (2012-2015). 2015.
Martinec, CSc., p. R. P., Dvořák, D. a Ščučka, Ph. D., R. J. Souhrn analytických výsledků k vlasnostem metabazitů (2012-2015). 2015.
Martinec, CSc., p. I. P., Dvořák, D. a Ščučka, Ph. D., R. J. Souhrn analytických výsledků k vlastnostem čedičů (2012-2015). 2015.
Martinec, CSc., p. I. P., Dvořák, D. a Ščučka, Ph. D., R. J. Souhrn analytických výsledků k vlastnostem drob (2010-2015). 2015.
Martinec, CSc., P. I. P., Dvořák, D. a Ščučka, Ph.D., R. J. Souhrn analytických výsledků k vlastnostem granitoidů (2006-2015). 2015.
Dvořák, D. Fyzikální aspekty ekologie životního prostředí. 2014.
Dvořák, D. a ŠIMKOVÁ, I. Implementacia kooperatývneho vyučovania do vyučovacieho procesu. In: DIDFYZ 2014 Vymedzenie obsahu školskej fyziky. Račkova dolina: Faculty of Natural Sciences University in Nitra. 2014.
Škrabánková, J., Dvořák, D. a Konečný, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách.. In: Konference s workshopem. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Škrabánková, J., Dvořák, D. a Konečný, P. Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.. In: Konference s workshopem. Trojanovice, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Dvořák, D. What Next. In: DIDFYZ 2014. Račkova dolina: Faculty of Natural Sciences University in Nitra. 2014.
Dvořák, D. a Richterová, E. Example of Mathematical Application at Creating Physical Model. In: Zborník abstraktov a príspevkou z XVIII. medzinárodnej konferencie. Nitra: Pobočka JSMF v Nitre, FPV Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2013. Pobočka JSMF v Nitre, FPV Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2013. s. 92-99. ISBN 978-80-558-0232-9.
Škrabánková, J. a Dvořák, D. Kompetence učitelů přírodovědných předmětů. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 86-91. ISBN 978-80-7464-354-5.
Škrabánková, J. a Dvořák, D. Kompetence učitelů přírodovědných předmětů. 2013.
Dvořák, D. a Šimková, I. Metóda peer instruction a jej využitie v praxi. In: Zborník abstrktov a príspevkov z XVII.medzinárodnej konferencie 17.-20.októbra 2012. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2013. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2013. s. 547-553. ISBN 978-80-558-0232-9.
Dvořák, D. Example of Mathematical Application at Creating Physical Model. In: XVIII. International Conference DIDFYZ 2012 ?Physics Teaching in Reformed Systém of Education. Račkova dolina: FPV Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre. 2012.
Dvořák, D. Speciální teorie relativity. 2011.
Dvořák, D. Fyzikální rozbor naměřených údajů o nasákavosti hornin a odparu z volné plochy u vybraných typů hornin. 2010.
Dvořák, D. Geofyzika. 2010.
Dvořák, D. Měření charakteristik baterií se systémem EdLaB. In: DIDFYZ 2010. Račkova dolina: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2010.
Dvořák, D. Úvod do systémů jakosti. 2009.
Dvořák, D. Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. 2009.
Dvořák, D. Stanovení podmínek ohřevu plynu expanzivní turbíny 50 kW. 2008.
Dvořák, D. Termodynamika a statistická fyzika. 2008.
Dvořák, D. Fyzikální rozbor naměřených údajů o nasákavosti hornin a odparu z volné plochy u vybraných typů hornin. 2007.
Dvořák, D. Stanovení provozních podmínek provozu expanzní turbíny 50 kW. 2007.
Dvořák, D., Dardová, I. a Holoušková, I. The laboratory - interactive DVD. In: Information and Communication Technology in Education 2007. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2007. University of Ostrava, Faculty of Science, 2007.
Dvořák, D. a Dardová, I. Example of Utilization of ICT for Explanation of the Second Principle of Thermodynamics. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2006. University of Ostrava, Faculty of Science, 2006. s. 100-104. ISBN 80-7368-199-4.
Dvořák, D. Stanovení fyzikálních podmínek pro chod turbín. 2006.
Dvořák, D. Zavedení pojmu entropie na střední škole. In: Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa, 2006.
Dvořák, D., Zapoměl, J. a Šťáva, P. Analýza teplotních stavů při rozběhu a chodu mlýnu na ustálené otáčky cca 15,4 ot /min. 2004.
Dvořák, D. Analýza teplotních stavů při rozběhu a chodu mlýnu na ustálené otáčky cca 15,4 ot/min - úvodní studie. 2004.
Klika, Z., Kozubek, T., Dostál, Z., Dvořák, D. a Martinec, P. Bituminous Coal Seams Burning Out-Mathematical Model. In: Processing of the 18th International Pittsburgh's Coal Conrefence: Processing of the 18th International Pittsburgh's Coal Conrefence 2001 Newcastle. Newcastle: Newcastle, 2001. Newcastle, 2001. s. 115-121.
Dvořák, D. O jedné hypotéze vzniku těles pestrých vrstev. In: Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001: Kalorimetrický seminář 2001 2001-05-28 Račkova dolina,. Pribylina: Pribylina, 2001. Pribylina, 2001. s. 163-170. ISBN 80-7042-803-1.
Mechlová, E., Kričfaluši, D. a Dvořák, D. Cíle vyučování molekulové fyziky a termodynamiky z hlediska potřeb člověka. In: Objectives of teaching phyiscs in the new milennium. Ráčkova dolina: Univerzita Konˇštantína Filozofa Nitra, 2000. Univerzita Konˇštantína Filozofa Nitra, 2000. s. 67-72. ISBN 80-8050-387-7.
Dvořák, D. Oxidační tepla z pohledu fraktální geometrie. In: Kalorimetrický seminář: Kalorimetrický seminář 2000-05-25 Zvíkovské pohradí. Zvíkovské pohradí: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 104-107. ISBN 80-7042-792-2.
Dvořák, D. O možné genezi alterovaných uhlí v tělese pestrých vrstev. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Kalorimetrický seminář 1999-05-24 . Železná Ruda: Ostravská univerzita, 1999. Ostravská univerzita, 1999. s. 83-84. ISBN 80-7042-775-2.
Dvořák, D. a Martinec, P. Dynamické stanovení deformačních parametrů silikátových desek na bázi muskovitu a wollastonitu ultrazvukem. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravi, 1997. Ostravská univerzita v Ostravi, 1997. s. 107-114. ISBN 80-7042-750-7.
Sklenák, L. a Dvořák, D. Fyzika pro střední školy 1. část mechanika. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 144 s. ISBN 80-7168-445-7.
Dvořák, D. Kinetics of adsorption of oxygen on a coal surface. In: 9th international conference on coal science: Proceedings ICCS 97 1997-09-07 . Essen: DWG f'ur Erdol Erdgas und Kohle, 1997. DWG f'ur Erdol Erdgas und Kohle, 1997. s. 317-320. ISBN 3-931850-20-X.
Sklenák, L. a Dvořák, D. Vrhy a pád tělesa v nekonzervativním poli, volný pád v centrálním poli. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravi, 1997. Ostravská univerzita v Ostravi, 1997. s. 115-126. ISBN 80-7042-750-7.
Dvořák, D. Aplikace matematicko-fyzikálních modelů v medicíně a geonice. 1996.
Dvořák, D., Mechlová, E. a Bukovanský, S. Investigation of Strain in Materials using Ultrasounds. In: University of Udine: Teaching the Science of Condensend mather and new Ma 1995-08-24 . Udine: GIREP/ICPE International Conference, 1996. GIREP/ICPE International Conference, 1996. s. 230-233. ISBN 88-86756-11-9.
Dvořák, D. a Sklenák, L. Několik poznámek k neuspěšnému experimentu TSS raketoplánu Columbia. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravi, 1996. Ostravská univerzita v Ostravi, 1996. s. 101-108. ISBN 80-7042-740-X.
Mechlová, E. a Dvořák, D. Problem-Solving Applonch to the Teaching of the Electric Transport Propecties. In: University of Udine: Teaching the Science of Condensend mather and new Ma 1995-08-24 . Udine: GIREP/ICPE International Conference, 1996. GIREP/ICPE International Conference, 1996. s. 399-401. ISBN 88-86756-11-9.
Mechlová, E., Dvořák, D. a Bukovanský, S. The Science and Society Aspects of Material Science. In: University of Udine: Teaching the Science of Condensed Mather and new Materials 1995-08-24 . Udine: GIREEP/ICPE International Conference, 1996. GIREEP/ICPE International Conference, 1996. s. 371-372. ISBN 88-86756-11-9.
Taraba, B. a Dvořák, D. Závěrečná zpráve ke Smlouvě o dílo mezi OU a OKD,a.s., Důl Lazy, o.z. Orlová. 1996.
Mechlová, E., Smékal, P. a Dvořák, D. Heslář terminologického slovníku fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus Praha, 1995. 1. 87 s. ISBN 9531157.
Dvořák, D. Využití Fourierovy transformace při analýze ultrazvukových rezonančních spekter. In: VŠB - TU Ostrava: Sborník Mezinárodní vědecké konference k 50.výročí přemístění VŠB-TU z Příbrami do Ostravy, sekce Aplikovaná fyzika, . Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1995. VŠB - TU Ostrava, 1995. s. 32-36. ISBN nemá.
Dvořák, D. Příspěvek k teorii porušení materiálu. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. Ostravská univerzita v Ostravě, 1994. s. 7-20. ISBN 80-7042-720-5.
Mechlová, E. a Dvořák, D. Vysokoškolská fyzikální terminologie. In: TO 7. Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 1994.
Dvořák, D., Mádr, V. a Martinec, P. Výstavba společné laboratoře OU, VŠB a TG AV ER a tvorba výukových programu fyziky pevných látek. 1994.
Dvořák, D. Contribution to theory of fracture of materials. In: 13th General conference of the Condensed Matter Division EPS: Europhysics conference abstracts 1993-03-29 . Regensburg: Verhandlungen der deutschen physikalischen gesellschaft, 1993. Verhandlungen der deutschen physikalischen gesellschaft, 1993. s. 1761-1761. ISBN nemá.
Mechlová, E., Dvořák, D. a Kušnerová, M. Zkvalitnění systému přípravy učitelů fyziky využitím počítačů k řízení fyzikálních experimentů a modelování experimentů. 1993.
Křivý, I. a Dvořák, D. Úvod do teorie fyziky pevných látel. Díl II. 1992.
Křivý, I. a Dvořák, D. Úvod do teorie fyziky pevných látek. Díl I. 1991.


AutorNázev práceTypRok
Šimková IvonaUčebné materiály z vybraných kapitol elektriny a magnetizmu pre stredné odborné školydisertační 2015 
Fikáčková IrenaPodpora kreativity žáků ZŠ a SŠ ve fyzice formou mimoškolních aktivitdisertační 2014 
Mazurová VeronikaTvorba testů z fyziky s vazbou na výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávánídisertační 2012 
Budzik SylwiaNanotechnology in high school curriculumdisertační 2011 
Švecová LibušeTermodynamika nevratných procesů pro žáky základních školdisertační 2009 
Mydlo RobertAlternativní zdroje energiediplomová 2009 
Šamaj JiříOptimalizace dodávky tepla pro rodinný domekdiplomová 2009 
Fikáčková IrenaÚčinnost tepelných strojů - II. princip termodynamickýdiplomová 2005 
Pecháček LumírPřestup tepla mezi stěnou a proudem plynubakalářská 2009 
Březný PavelSrovnání přesnosti metod měření tíhového zrychleníbakalářská 2008 


Procesy na povrchu pevných látek
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
facebook
rss
social hub