OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Dana Kričfaluši

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
místnost, podlaží, budova: C 505, budova C
funkce:
obor činnosti:didaktika chemie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2194
731 444 484
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Kričfaluši, D., Prášilová, J. a Trčková, K. Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů). In: J. Slavík, J. Stará, K. Uičná, P. Naivar et al.. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 233-243. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44.
Kričfaluši, D. Rámcový model přípravy učitelů a novela zákona o VŠ. In: Mezinárodní konference "Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie": Aktuální aspeky pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22.-24.5.2017 2017-05-22 Ostrava. s. 210-219. ISBN 978-80-7464-942-4.
Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Kričfaluši, D. Pregraduální příprava učitelů chemie na PřF OU v kontextu požadavků na učitelské vzdělávání. In: ScienEdu - Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní: Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní 2016-06-01 Bratislava. s. 113-120. ISBN 978-80-223-4175-2.
Kričfaluši, D., Konečná, P. a Solárová, M. Aplikace poznatků neurovědy ve výzkumu učení a učení se. In: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY: XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.-21.5.2015. 2015-05-20 Masarykova univerzita v Brně. Masarykova univerzita, 2015. s. 92-96. ISBN 978-80-210-7996-0.
Kričfaluši, D. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014. Nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-7435-417-5.
Kričfaluši, D. a Mucha, M. Informační a komunikační technologie v chemii. 2014.
Kričfaluši, D. Metodologické aspeky počítačové podpory výuky chemie. 2013.
Kričfaluši, D. Vzdělávání učitelů chemie. In: Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Zborník z medzinárodnej konferencie.. Zvolen: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2013. s. 31-35. ISBN 978-80-5570-546-0.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
1LCHLLékařská chemie
DIDS1Didaktika chemie 1
DIDS2Didaktika chemie 2
INVCHInternet ve výuce chemie
ITECVInform. a komunik. technol. ve výuce Ch
LCHLFLékařská chemie
OBEC2Obecná chemie 2
OBCH1Obecná chemie 1
OBCH2Obecná chemie 2
PDPSSPříprava dipl. práce - učitelství chemie
PPEXPPočítačem podporovaný chem. experiment
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SOBC1Seminář z obecné chemie 1
SOBC2Seminář z obecné chemie 2
SZDSSČást SZZ: Chemie s didaktikou
SZZK2Část SZZ: Chemie s didaktikou
VPDC2Vybrané problémy z didaktiky chemie 2
VPDC3Vybrané problémy z didaktiky chemie 3
XCIVCInternet a výuka chemie
XCPPVPočítačem podporovaná výuka chemie
XOBC1Obecná chemie 1
XOBC2Obecná chemie 2
XSOB1Seminář z obecné chemie 1
YITECInf. a kom. technologie ve výuce CH
YIVVCInternet ve výuce chemie
YOBCHObecná chemie
YOZPCObhajoba
YZSCHZávěrečná zkouška s obhajobou
YZZCHZávěrečná zkouška
Y2DCSDidaktika chemie SŠ
Y2DC1Didaktika chemie 1
Y2DC2Didaktika chemie 2
Y2ICSICT ve výuce chemie na SŠ
Y2ICTICT ve výuce chemie
Y2OBCObecná chemie
Y2OZPObhajoba závěrečné práce
Y2VPOVybrané problémy z obecné chemie
Y2ZZKZávěrečná zkouška
7BMCVBadatelské metody v chemickém vzdělávání
7DID1Didaktika chemie 1
7DID2Didaktika chemie 2
7INVCInternet ve výuce chemie
7OBC1Obecná chemie 1
7OBC2Obecná chemie 2
7PDC2Vybrané problémy z didaktiky chemie 2
7PDC3Vybrané problémy z didaktiky chemie 3
7SOC1Seminář z obecné chemie 1
7SOC2Seminář z obecné chemie 2


AutorNázev práceTypRok
Foltýnová JanaICT a hodnocení žáků jako motivační faktory při přípravě žáků na vyučovánídisertační 2010 
Křáková VeronikaPočítačem podporovaný experiment v chemickém vzdělávání na SŠdiplomová 2017 


Okna vědy dokořán
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období3/2014 - 7/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora procesů přispívajících ke strategickému zaměření Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět vědy - záhadný i zábavný
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období6/2012 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných oborů včetně oborů pro přípravu učitelů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora vzdělávání v oblasti přírodovědných, matematických a informatických oborů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora zájmu mládeže o přírodovědné, matematické a informatické obory
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Svět techniky a přírodních věd pro všechny
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora zájmu mládeže o studium přírodovědných oborů
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje strukturovaného studia na OU v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora rozvoje učitelského vzdělávání na OU
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace oborově didaktické přípravy učitelů přír. věd
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
MM studijní opora pro výuku obecné chemie
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Optimalizace studia na OU v rámci kreditního systému
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Období1/2004 - 12/2004
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub