FAQ

Environmentální centrum
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy

 1. Přístrojové vybavení
  • růstové komory pro pěstování rostlin v definovaných mikroklimatických podmínkách (intenzita a spektrální složení záření, teplota a relativní vlhkost vzduchu)
  • systémy pro měření vlhkosti a teploty půdy, kvality dopadající radiace a současné stanovení teploty a vlhkosti vzduchu
  • zařízení pro kontinuální bezdotykové a kontaktní měření teploty asimilačního aparátu
  • UV-NIR spektroradiometry
  • optický senzor k nedestruktivnímu stanovení epidermálního UV-stínění listů a obsahu chlorofylu
  • gazometrický otevřený systém pro stanovení fotosyntetických charakteristik asimilačního aparátu (rychlost asimilace CO2, rychlost transpirace, intracelulární koncentrace CO2)
  • různá zařízení pro detekci fluorescence chlorofylu ke stanovení využití absorbované energie ve fotosyntetických reakcích a ke stanovení účinnosti epidermálního stínění listů vůči dopadajícímu UV záření (např. fluorimetry PAM 101-103 a XE-PAM, H. Walz, Německo)
 2. Řešená problematika
  • studium vlivu krátkodobých i dlouhodobých změn faktorů vnějšího prostředí (radiace a její spektrální složení, teplota vzduchu, koncentrace CO2 a další projevy změny klimatu) na fotosyntetický aparát vyšších rostlin, od mechanismů regulace využití dopadající radiace v pigment-proteinových komplexech tylakoidních membrán až po odezvu fotosyntetické aktivity na úrovni listu
  • analýza dopadu environmentálních stresových faktorů na strukturu a funkci asimilačního aparátu vyšších rostlin
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • testování odolnosti vyšlechtěných odrůd vůči abiotickým stresům dle požadavků zadavatele zahrnující jak návrh vhodných kultivačních protokolů, tak provedení dohodnutých měření odezvy rostlin
 4. Vybrané publikace
  • Kováč D, Navrátil M, Malenovský Z, Štroch M, Špunda V, Urban O (2012) Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. Functional Plant Biology 39: 987-998

Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (1/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (2/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (3/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (4/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (5/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (6/7)Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy / Laboratory of ecophysiology of photosynthesis (7/7)

Vlastník zprávy: Mgr. Martin Mucha, Ph.D. | Aktualizováno: 26. 04. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt