FAQ

Environmentální centrum
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Laboratoř mikrobiologie a toxikologie

 1. Přístrojové vybavení
  • Biohazard box, autoklávy, sterilizátory, termostaty, vodní lázně, Elisa reader – mikrodestičkový spektrofotometr, spektrofotometry, elektroforézy, mrazící box, CO2 inkubátor, fluorescenční mikroskop (Olympus BX 56) včetně obrazové analýzy, růstové komory (Binder), Lumistox 300.
 2. Řešená problematika
  • Hodnocení antimikrobních účinků látek;
  • Hodnocení antioxidačních a antimutagenních účinků látek;
  • Detekce mutagenity čistých látek a jejich směsí ve vzorcích z různých složek prostředí krátkodobými screeningovými testy;
  • Detekce toxicity biologickými testy na indikátorových organismech z různých trofických úrovní;
  • Biodegradace vybraných látek a jejich směsí pomocí ligninolytických hub.
 3. Nabízené aplikace a praktické možnosti
  • Posouzení toxicity a genotoxicity ve vzorcích průmyslových odpadů, ve vzorcích kontaminované vody, zeminy a v ovzduší.
  • Biodegradce obtížně degradovatelných látek v rotačních bioreaktorech za využití hub;
  • Hodnocení antioxidačních a antimutagenních účinků látek.
 4. Vybrané publikace
  • MALACHOVÁ, K., PRAUS, P., RYBKOVÁ, Z., KOZÁK, O. (2011): Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites. APPL CLAY SCI., 53, 642-645.
  • NOVOTNÝ, Č.; TROŠT, N.; ŠUŠLA, M.; SVOBODOVÁ, K.; VÁLKOVÁ, H.; MALACHOVÁ, K.; PAVKO, A. (2012): The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions. BIORESOURCE TECHNOL, 114, 241-245.

Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (1/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (2/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (3/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (4/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (5/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (6/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (7/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (8/9)Laboratoř mikrobiologie a toxikologie / Laboratory of microbiology and toxikology (9/9)

Vlastník zprávy: Mgr. Martin Mucha, Ph.D. | Aktualizováno: 26. 04. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt