OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Hana Šigutová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Hana Šigutová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Environmentální centrum ENC
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Šigut, M., Šigutová, H., Pyszko, P., Dolný, A., Drozdová, M. a Drozd, P. Avoiding erroneous citations in ecological research: read before you apply. OIKOS. 2017, č. 126, s. 1523-1532. ISSN 0030-1299.
Šigutová, H., Harabiš, F. a Dolný, A. Motorway as a barrier to dispersal of the threatened dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): Consequence of mortality or crossing avoidance?. Eur. J. Entomol. 2017, č. 114, s. 391-399. ISSN 1802-8829.
Šigut, M., Kostovčík, M., Šigutová, H., Hulcr, J., Drozd, P. a Hrček, J. Performance of DNA metabarcoding, standard barcoding, and morphological approach in the identification of host?parasitoid interactions. PLoS ONE. 2017, č. 12, s. e0187803-e0187803.
Šigutová, H., Šigut, M. a Dolný, A. Intensive fish ponds as ecological traps for dragonflies: an imminent threat to the endangered species Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae). Journal of Insect Conservation. 2015, č. 19, s. 961-974. ISSN 1366-638X.
Šigutová, H., Šigut, M. a Dolný, A. Přežívání kriticky ohrožené vážky v antropogenní krajině: limitující podmínky prostředí a ekologické pasti. In: ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2015: 2015-02-12 Brno. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2015. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, 2015. s. 170-171. ISBN 978-80-87189-18-4.
Lenart, J., Mižičová, H., Galia, T. a Škarpich, V. Příroda regionu Slezská brána. Šenov: Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, 2015. 86 s. ISBN 978-80-260-7373-4.
Dolný, A., Harabiš, F. a Mižičová, H. Home Range, Movement, and Distribution Patterns of the Threatened Dragonfly Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae): A Thousand Times Greater Territory to Protect?. PLoS ONE. 2014, roč. 9, č. 9, s. 1-10. ISSN 1932-6203.
Mižičová, H. a Dolný, A. Occurrence  of  critically  endangered  dragonfly  Sympetrum  depressiusculum  at  artificial fishpond: population ecology and causes of vulnerability. In: Central European Symposium   for Aquatic Macroinvertebrate Research - Book of abstracts. Szarvas: University of Pécs Medical School Press, 2014. University of Pécs Medical School Press, 2014. s. 63-64.
Dolný, A., Mižičová, H. a Harabiš, F. Natal philopatry in four European species of dragonflies (Odonata: Sympetrinae) and possible implications for conservation management. J INSECT CONSERV. 2013, roč. 17, s. 821-829. ISSN 1366-638X.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub