FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:
genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)

telefon, mobil:
553 46 1743, 597 09 1743
 
e-mail:
tomastečkaadamuszavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
ZY 221, 2. NP, budova ZY (Syllabova 19, Ostrava 3)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Úvod do molekulární biologie
 • Úvod do lékařské biologie
 • Obecná biologie
 • Základy mikrobiologie a imunologie

Vzdělání

 • 1994 – 1999, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, magisterský studijní program učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor chemie – biologie
 • 2001 – 2005, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doktorský studijní programu – Ph.D., obor Epidemiologie

Praxe

 • 1999 – dosud, Matiční gymnázium Ostrava, aprobace chemie - biologie.
 • 2002 – dosud, Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava - Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie – odborný asistent

Zahraniční aktivity

 • březen 2003 - Slovenska Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, Slovensko

Doplňkové vzdělání a kurzy:

 • 2005 - školení lektorů "ICT ve výuce chemie" - lektor úrovně PM (ICT ve výuce chemie), Univerzita Hradec Králové.
 • 2005 - roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" * výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině

Účast na projektech

 • 2004, 2005 - spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a- Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
 • 2001 – 2003 - spolupráce na grantu IGA MZ ČR NJ 6578-3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.

Členství ve společnostech

 • člen krajské komise chemické olympiády

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt