FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.

RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2133, 597 09 2133
 
e-mail:
martintečkaswaczynazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
A 126, 1. NP, budova A (30. dubna 22, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:


Vzdělání:

1993–1998 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
1998–1999 Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav
1999–2003 Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav
2001 Universidad de Salamanca, studijní pobyt
2003–2005 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta


Vědecké hodnosti a tituly:

Mgr. (1998) Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta (obor učitelství matematika-fyzika)
Ph.D. (2005) Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (obor algebra a geometrie)
RNDr. (2005) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)


Pracovní zařazení:

2003– odborný asistent (katedra matematiky PřF OU)


Profesní aktivity:

2015– recenzent pro Mathematical Reviews


Zastávaná funkce:

2006–2012 tajemník katedry matematiky PřF OU


Členství:

 • Jednota českých matematiků a fyziků,
 • Česká matematická společnost.


Oblasti hlavního zájmu:

 • variační analýza na varietách,
 • geometrická optimalizace,
 • mechanické systémy s neholonomickými vazbami,
 • matematická fyzika.


Vybrané publikace:

 • KRUPKOVÁ, O. – SWACZYNA, M. Horizontal and contact forms on constraint manifolds. Proceedings of the 24th Winter School Geometry and Physics, Srní, 2004. Suplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Serie II, 2004, suppl. 75, pp. 259–267.
 • SWACZYNA, M. On the nonholonomic variational principle. In Global Analysis and Applied Mathematics. International Workshop on Global Analysis. Ankara, Turkey, 15–17 April 2004. Ed. K. Tas, D. Krupka, O. Krupková, D. Baleanu. Melville, New York: American Institute of Physics, 2004, pp. 297–306. (AIP Conference Proceedings; Vol. 729.) ISBN 0-7354-0209-4.
 • SWACZYNA, M. Constraint Lepage one forms in higher order mechanics with nonholonomic constraints on the dynamical space. In Differential Geometry and its Applications: Proceedings of the 10th International Conference on Differential Geometry and its Applications 2007: Olomouc, Czech Republic, 27–31 August 2007. Ed. O. Kowalski, D. Krupka, O. Krupková, J. Slovák. World Scientific: Singapore, 2008, pp. 689–702. ISBN 978-981-279-060-6.
 • SWACZYNA, M. Mechanical systems with nonholonomic constraints of the second order. In XIX. International Fall Workshop on Geometry and Physics: Porto, Portugal: 6–9 September 2010. Ed. C. Herdeiro, R. Picken. Melville, New York: American Institute of Physics, 2011, pp. 164–169. (AIP Conference Proceedings; Vol. 1360.) ISBN 978-0-7354-0918-7.
 • SWACZYNA, M. Several examples of nonholonomic mechanical systems. Communications in Mathematics, 2011, Vol. 19, No. 1, pp. 27–56.
 • SWACZYNA, M. – VOLNÝ, P. Geometric concept of isokinetic constraint for a system of particles. Miskolc Mathematical Notes, 2013, Vol. 14, No. 3, pp. 277–284.
 • SWACZYNA, M. – VOLNÝ, P. Uniform projectile motion: dynamics, symmetries and conservation laws. Reports on Mathematical Physics, 2014, Vol. 73, No. 2, pp. 177–199.
 • SWACZYNA, M. – VOLNÝ, P. Rovnoměrný šikmý vrh. Pokroky matematiky fyziky a astronomie, 2016, Vol. 61, No. 1.


(Údaje ke dni 30. 11. 2015)


 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt