FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


Personální složení

Přírodovědecká fakulta


 

DĚKANÁT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

Abecední členění
Abendrothová Zdeňka e-mail:  
uklízečka
 
telefon: 553 46 1072, 597 09 1072
 
Balonová Emília e-mail:  
uklízečka
 
telefon:  
 
Bradáčová Martina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Bujok Aneta, Mgr. e-mail: anetatečkabujokzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Bystroň Josef e-mail:  

 
telefon:  
 
Cyrusová Anna e-mail:  
uklízečka
 
telefon:  
 
Dluhošová Klára, Ing. e-mail: klaratečkadluhosovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2119, 597 09 2119
 
Dluhošová Klára, Ing. e-mail: klaratečkadluhosovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2119, 597 09 2119
 
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkadrobikzavináčosutečkacz
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
 
telefon: 553 46 2338, 597 09 2338
605 168 198
553 46 2117, 597 09 2117
 
Fičorová Milena e-mail:  
vrátná
 
telefon: 553 46 2100, 597 09 2100
731 609 049
 
Garberová Jana e-mail:  
vrátná
 
telefon: 553 46 2100, 597 09 2100
731 609 049
 
Gazdová Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkagazdovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2107, 597 09 2107
733 678 256
 
Gazdová Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkagazdovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2107, 597 09 2107
733 678 256
 
Gletová Jana Odetta e-mail:  
vrátná
 
telefon: 553 46 2300, 597 09 2300
 
Gracová Jana e-mail:  

 
telefon:  
 
Horčičková Anna e-mail:  

 
telefon:  
 
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkahradeckyzavináčosutečkacz
děkan
 
telefon: 734 796 545
553 46 2101, 597 09 2101
 
Hrušková Andrea, Mgr. e-mail: andreatečkahruskovazavináčosutečkacz
studijní oddělení
 
telefon: 553 46 2108, 597 09 2108
 
Jandová Věra e-mail: veratečkajandovazavináčosutečkacz
studijní oddělení
 
telefon:  
 
Janíková Pavla e-mail: pavlatečkajanikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2118, 597 09 2118
 
Janíková Pavla e-mail: pavlatečkajanikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2118, 597 09 2118
 
Janoschová Pavla, Bc. e-mail: pavlatečkajanoschovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2120, 597 09 2120
 
Janoschová Pavla, Bc. e-mail: pavlatečkajanoschovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2120, 597 09 2120
 
Jurtin René e-mail:  
údržbář
 
telefon: 553 46 2125, 597 09 2125
 
Kaczurová Magdalena, Bc. e-mail: magdalenatečkakaczurovazavináčosutečkacz
externí referentka centra CŽV
 
telefon:  
 
Kaňoková Pavla e-mail:  

 
telefon:  
 
Káňová Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkakanovazavináčosutečkacz
tajemnice fakulty
 
telefon: 553 46 2106, 597 09 2106
731 193 147
 
Kapošváry Beáta, Ing. e-mail: beatatečkakaposvaryzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2105, 597 09 2105
731 608 142
 
Kica Petr e-mail: petrtečkakicazavináčosutečkacz
vedoucí provozně technického oddělení
 
telefon: 553 46 2125, 597 09 2125
723 640 250
 
Klimánková Jana, RNDr. e-mail: janatečkaklimankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2128, 597 09 2128
 
Kočvarová Monika, Ing. e-mail: monikatečkakocvarovazavináčosutečkacz
věda, doktorské studium
 
telefon: 553 46 2114, 597 09 2114
 
Konderlová Hana e-mail: hanatečkakonderlovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2181, 597 09 2181
 
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkakonecnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2103, 597 09 2103
553 46 2142, 597 09 2142
604 105 409
 
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkakonecnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2103, 597 09 2103
553 46 2142, 597 09 2142
604 105 409
 
Kostřica Jiří e-mail:  

 
telefon:  
 
Kožušník David, Mgr. e-mail: davidtečkakozusnikzavináčosutečkacz
vedoucí studijního oddělení
 
telefon: 553 46 2111, 597 09 2111
 
Kulová Eliška, Ing., Ph.D. e-mail: eliskatečkakulovazavináčosutečkacz
oddělení pro podporu projektové činnosti
 
telefon: 553 46 2112, 597 09 2112
 
Kupka Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakupkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1405, 597 09 1405
 
Kuřavová Marta e-mail:  
uklízečka
 
telefon:  
 
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkalaszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2113, 597 09 2113
 
Mutinová Jana e-mail:  

 
telefon:  
 
Olšanská Jiřina, DiS. e-mail: jirinatečkaolsanskazavináčosutečkacz
studijní oddělení
 
telefon: 553 46 2110, 597 09 2110
 
Pačanová Gizela e-mail:  
uklízečka
 
telefon:  
 
Peroutková Gabriela, Bc. e-mail: gabrielatečkaperoutkovazavináčosutečkacz
referentka Centra CŽV
 
telefon: 553 46 2116, 597 09 2116
 
Polochová Simona, Bc. e-mail: simonatečkapolochovazavináčosutečkacz
referentka Centra CŽV
 
telefon: 553 46 2116, 597 09 2116
 
Staněk Emil e-mail: emiltečkastanekzavináčosutečkacz
domovní-údržbář
 
telefon: 553 46 2381, 597 09 2381
731 193 148
 
Staňková Šárka e-mail:  
uklízečka
 
telefon:  
 
Starsiaková Iveta e-mail: ivetatečkastarsiakovazavináčosutečkacz
uklízečka
 
telefon:  
 
Šestáková Kateřina e-mail:  

 
telefon:  
 
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkasevcikzavináčosutečkacz
proděkan pro vědu a doktorské studium
 
telefon: 553 46 2383, 597 09 2383
553 46 2104, 597 09 2104
 
Švábková Šárka e-mail: sarkatečkasvabkovazavináčosutečkacz
studijní oddělení
 
telefon: 553 46 2109, 597 09 2109
 
Walachová Martina e-mail:  

 
telefon:  
 
Zapletal Milan e-mail:  
vrátný
 
telefon: 553 46 2300, 597 09 2300
 
Žárníková Lucie, Bc. e-mail: lucietečkazarnikovazavináčosutečkacz
sekretářka děkana PřF
 
telefon: 553 46 2102, 597 09 2102
777 107 281
 

KATEDRA MATEMATIKY

Abecední členění
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: dianatečkabarseghyanzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2135, 597 09 2135
 
Bartl David, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: davidtečkabartlzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2276, 597 09 2276
 
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkaferdianovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2142, 597 09 2142
 
Hančl Jaroslav, prof. RNDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkahanclzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Havelková Martina e-mail: martinatečkahavelkovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2131, 597 09 2131
 
Kolouch Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail: ondrejtečkakolouchzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail: petratečkakonecnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2103, 597 09 2103
553 46 2142, 597 09 2142
604 105 409
 
Luca Florian e-mail:  

 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc. e-mail: ladislavtečkamisikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2130, 597 09 2130
 
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail: lukastečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Paulík Tibor, prof. Ing., CSc. e-mail: tibortečkapaulikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2132, 597 09 2132
 
Pethö Attila Tamás, Dr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Porubský Štefán, prof. RNDr., DrSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rossi Olga, prof. RNDr., DrSc. e-mail: olgatečkarossizavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2144, 597 09 2144
734 390 800
 
Saunders David John, M.A., PhD. e-mail: davidtečkasaunderszavináčosutečkacz
hostující profesor
 
telefon: 553 46 2135, 597 09 2135
 
Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkaswaczynazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2133, 597 09 2133
 
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkasustekzavináčosutečkacz
zástupce vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2136, 597 09 2136
 
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkavaclavikovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2143, 597 09 2143
 
Vavroš Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkavavroszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2134, 597 09 2134
 
Zusmanovich Pasha, doc., PhD., M.Sc. e-mail: pashatečkazusmanovichzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2134, 597 09 2134
 

KATEDRA FYZIKY

Abecední členění
Dubecký Matúš, Ing., PhD. e-mail: matustečkadubeckyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2308, 597 09 2308
 
Dvořák Dalibor, doc. RNDr., CSc. e-mail: dalibortečkadvorakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2154, 597 09 2154
 
Gráf Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkagrafzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail: lenkatečkahonigovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 
Janošcová Jana e-mail: janatečkajanoscovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 2151, 597 09 2151
 
Karlický František, Mgr., Ph.D. e-mail: frantisektečkakarlickyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2308, 597 09 2308
 
Karlický Václav, Mgr. e-mail: vaclavtečkakarlickyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2156, 597 09 2156
 
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: libortečkakonicekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2152, 597 09 2152
553 46 2157, 597 09 2157
733 617 296
 
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D. e-mail: irenatečkakurasovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2160, 597 09 2160
 
Mechlová Erika, prof. RNDr., CSc. e-mail: erikatečkamechlovazavináčosutečkacz
emeritní profesorka
 
telefon: 553 46 2158, 597 09 2158
 
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkanavratilzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2155, 597 09 2155
 
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkanezvalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2156, 597 09 2156
 
Opálková Marie, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2308, 597 09 2308
 
Piskořová Běla e-mail: belatečkapiskorovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2160, 597 09 2160
 
Skripová Zlata e-mail: zlatatečkaskripovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2161, 597 09 2161
 
Šigut Ladislav, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: janatečkaskrabankovazavináčosutečkacz

 
telefon: 739 380 050
553 46 2158, 597 09 2158
 
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail: vladimirtečkaspundazavináčosutečkacz
vedoucí KFY
 
telefon: 553 46 2150, 597 09 2150
731 444 481
 
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkastrochzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2159, 597 09 2159
 
Švecová Libuše, RNDr., Ph.D. e-mail: libusetečkasvecovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkavitekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2153, 597 09 2153
 
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkavrablzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2162, 597 09 2162
 

KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ

Abecední členění
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D. e-mail: vladimirtečkabradaczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2173, 597 09 2173
 
Bujok Petr, RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkabujokzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2176, 597 09 2176
 
Burianová Eva, Ing., Ph.D. e-mail: evatečkaburianovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2172, 597 09 2172
 
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D. e-mail: rostislavtečkafojtikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2173, 597 09 2173
 
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D. e-mail: hashimtečkahabiballazavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2174, 597 09 2174
553 46 2170, 597 09 2170
 
Huňka František, doc. Ing., CSc. e-mail: frantisektečkahunkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2175, 597 09 2175
 
Janošek Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkajanosekzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 553 46 2186, 597 09 2186
 
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. e-mail: alexejtečkakolcunzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2185, 597 09 2185
 
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkakotyrbazavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2255, 597 09 2255
 
Lukasová Alena, prof. RNDr., CSc. e-mail: alenatečkalukasovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2179, 597 09 2179
 
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D. e-mail: rostislavtečkamiarkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2186, 597 09 2186
 
Polochová Simona, Bc. e-mail: simonatečkapolochovazavináčosutečkacz
sekretářka KIP
 
telefon: 553 46 2116, 597 09 2116
 
Sehnalová Vladimíra, Mgr., Ph.D. e-mail: vladimiratečkasehnalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2182, 597 09 2182
 
Smolka Pavel, Ing., Ph.D. e-mail: paveltečkasmolkazavináčosutečkacz

 
telefon: 604 517 402
553 46 2181, 597 09 2181
 
Sochor Tomáš, RNDr., CSc. e-mail: tomastečkasochorzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2129, 597 09 2129
 
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D. e-mail: zdenkatečkatelnarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2182, 597 09 2182
 
Treterová Eliška, Ing. e-mail: eliskatečkatreterovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2172, 597 09 2172
 
Tvrdík Josef, doc. Ing., CSc. e-mail: joseftečkatvrdikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2183, 597 09 2183
 
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail: marektečkavajglzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2179, 597 09 2179
 
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD. e-mail: evatečkavolnazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2184, 597 09 2184
 
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail: bogdantečkawalekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2186, 597 09 2186
 
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkazacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2129, 597 09 2129
 
Žáček Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkazacekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2179, 597 09 2179
 

KATEDRA CHEMIE

Abecední členění
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail: petratečkabulavovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2210, 597 09 2210
 
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkahaluzikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2193, 597 09 2193
 
Janek Jiří e-mail:  

 
telefon:  
 
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakalinazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2189, 597 09 2189
 
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc. e-mail: danatečkakricfalusizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2194, 597 09 2194
731 444 484
 
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkamarsalekzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 737 443 663
553 46 2190, 597 09 2190
 
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkamuchazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2192, 597 09 2192
 
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail: zuzanatečkanavratilovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2195, 597 09 2195
 
Peter Rudolf, Ing., CSc. e-mail: rudolftečkapeterzavináčosutečkacz
tajemník katedry
 
telefon: 731 444 483
553 46 2192, 597 09 2192
 
Prášilová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkaprasilovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2198, 597 09 2198
 
Ryšková Dagmar e-mail: dagmartečkaryskovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2196, 597 09 2196
 
Schmidtová Jarmila e-mail: jarmilatečkaschmidtovazavináčosutečkacz
sekretářka
 
telefon: 553 46 2191, 597 09 2191
 
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkaslovakzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2197, 597 09 2197
 
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail: boleslavtečkatarabazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2199, 597 09 2199
 
Trčková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkatrckovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2198, 597 09 2198
 
Vymětal Jan, doc. Ing., CSc. e-mail:  

 
telefon: 777 692 430
 
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkazelenkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2210, 597 09 2210
 

KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE

Abecední členění
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. e-mail: martintečkaadameczavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2304, 597 09 2304
 
Aubrechtová Tereza, Mgr. e-mail: terezatečkaaubrechtovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2305, 597 09 2305
 
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail: sarkatečkacimalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2325, 597 09 2325
 
Dušek Radek, Ing., Ph.D. e-mail: radektečkadusekzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2304, 597 09 2304
 
Galia Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkagaliazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2360, 597 09 2360
 
Horáček Matěj, RNDr. et. Mgr. e-mail: matejtečkahoracekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkahradeckyzavináčosutečkacz

 
telefon: 734 796 545
553 46 2101, 597 09 2101
 
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkakapustovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2384, 597 09 2384
 
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkalenartzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2306, 597 09 2306
 
Miklín Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkamiklinzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2307, 597 09 2307
 
Mulková Monika, RNDr., Ph.D. e-mail: monikatečkamulkovazavináčosutečkacz
tajemnice katedry
 
telefon: 553 46 2303, 597 09 2303
731 444 482
 
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapanekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2306, 597 09 2306
 
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vitezslavtečkaplasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkapopelkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2305, 597 09 2305
 
Ruman Stanislav, Mgr. e-mail: stanislavtečkarumanzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2307, 597 09 2307
 
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: kareltečkasilhanzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2358, 597 09 2358
553 46 2301, 597 09 2301
 
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkaskarpichzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2360, 597 09 2360
 
Štěpánová Pavlína e-mail: pavlinatečkastepanovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2302, 597 09 2302
 
Tilečková Barbora, Bc. e-mail: barboratečkatileckovazavináčosutečkacz
zastupující sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2302, 597 09 2302
 

KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE

Abecední členění
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkaadamuszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 1743, 597 09 1743
 
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. e-mail: ezgitečkaaltinisikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Brázdová Petra, Ing. e-mail: petratečkabrazdovazavináčosutečkacz
zahradnice
 
telefon:  
 
Butenko Anzhelika, Mgr. e-mail: anzhelikatečkabutenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail: sarkatečkacimalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2325, 597 09 2325
 
Černá Bolfíková Barbora, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkacervenzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2273, 597 09 2273
 
Dančák Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: alestečkadolnyzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2314, 597 09 2314
 
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkadrozdzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2311, 597 09 2311
553 46 1013, 597 09 1013
775 160 971
 
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail: michaelatečkadrozdovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail: zdenektečkaduriszavináčosutečkacz
vedoucí oddělení zoologie
 
telefon: 553 46 2316, 597 09 2316
553 46 2350, 597 09 2350
 
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaeliaszavináčosutečkacz
vedoucí LSRC
 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
553 46 2280, 597 09 2280
 
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail: paveltečkaflegontovzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Fojtík Jindřich, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail: jantečkagaperzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Gawlová Zuzana, Bc. e-mail: zuzanatečkagawlovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Greplová Petra e-mail: petratečkagreplovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2312, 597 09 2312
553 46 2382, 597 09 2382
 
Grybchuk Danyil, Mgr. e-mail: danyiltečkagrybchukzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Horká Ivona, Mgr. e-mail: ivonatečkahorkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2316, 597 09 2316
553 46 2268, 597 09 2268
 
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: paveltečkahulvazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2317, 597 09 2317
 
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail: piyatečkachangmaizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacholevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Iakovenko Nataliia, Mgr. e-mail: nataliiatečkaiakovenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ieremenko Anastasiia, Mgr. e-mail: anastasiiatečkaieremenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ishemgulova Aygul e-mail: aygultečkaishemgulovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail: kareltečkajankozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kaspřák David, Mgr. e-mail: davidtečkakasprakzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakocarekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2317, 597 09 2317
 
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkakochzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2327, 597 09 2327
 
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail: alekseitečkakostygovzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kotulová Hana, Mgr. e-mail: hanatečkakotulovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kraeva Natalia, Ing. e-mail: nataliatečkakraevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail: vaclavtečkakrpeszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2324, 597 09 2324
 
Kubicová Svatava, PaedDr., CSc. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2327, 597 09 2327
 
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail: bohumirtečkalojkasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2319, 597 09 2319
 
Majkus Zdeněk, RNDr., CSc. e-mail: zdenektečkamajkuszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2320, 597 09 2320
 
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail: katerinatečkamalachovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení obecné biologie
 
telefon: 553 46 2315, 597 09 2315
731 444 489
 
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail: cenektečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail: arkadiusztečkanowakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkapanek3zavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail: petrtečkapecinkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2318, 597 09 2318
 
Pergner Jiří, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Petrželková Romana, Mgr. e-mail: romanatečkapetrzelkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vitezslavtečkaplasekzavináčosutečkacz
vedoucí oddělení botaniky
 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Pluháček Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkapluhacekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rulík Martin, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkarybkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2322, 597 09 2322
 
Rypienová Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkarypienovazavináčosutečkacz
laborantka
 
telefon: 553 46 2281, 597 09 2281
 
Sawicki Jakub, dr. hab. Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkasawickizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkasezimovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2259, 597 09 2259
 
Smýkal Petr, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Spodareva Viktoriia e-mail: viktoriiatečkaspodarevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šebková Martina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkasevcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2383, 597 09 2383
553 46 2104, 597 09 2104
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
597 372 098
 
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail: michaltečkasimicekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkasiposzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2354, 597 09 2354
553 46 1795, 597 09 1795
 
Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tuf Ivan H., RNDr. at Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Turbaková Barbora, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail: tomastečkaturecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2324, 597 09 2324
596 235 078
 
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Velčovská Kateřina, Ing. e-mail: katerinatečkavelcovskazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Vyskot Boris, prof. RNDr., DrSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. e-mail: vyacheslavtečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2326, 597 09 2326
731 422 166
 
Záhonová Kristína, Mgr. e-mail: kristinatečkazahonovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
 
Zbránková Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkazbrankovazavináčosutečkacz
laborantka
 
telefon: 553 46 2278, 597 09 2278
777 935 004
 
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkazivnyzavináčosutečkacz
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2310, 597 09 2310
 

KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Abecední členění
Adámková Jana, Mgr., Ph.D. e-mail: janatečkaadamkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc. e-mail: vladimirtečkabaarzavináčosutečkacz
vedoucí KSG
 
telefon: 553 46 2333, 597 09 2333
732 437 015
 
Baarová Barbara, Mgr. e-mail: barbaratečkabaarovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2370, 597 09 2370
775 132 888
 
Bažanowski René, Mgr. e-mail: renetečkabazanowskizavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Boruta Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkaborutazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2345, 597 09 2345
604 710 620
 
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkadrobikzavináčosutečkacz
Erasmus koordinator
 
telefon: 553 46 2338, 597 09 2338
605 168 198
553 46 2117, 597 09 2117
 
Eibenová Irena, Mgr. e-mail: irenatečkaeibenovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2380, 597 09 2380
 
Eibenová Klaudia, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2380, 597 09 2380
 
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc. e-mail: jantečkahavrlantzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2339, 597 09 2339
606 785 128
 
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkahochzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2341, 597 09 2341
775 232 959
 
Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D. e-mail: vincenctečkakopecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2343, 597 09 2343
608 564 963
 
Krtička Luděk, Mgr. e-mail: ludektečkakrtickazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2341, 597 09 2341
731 505 314
 
Kučerová Jiřina e-mail: jirinatečkakucerovazavináčosutečkacz
sekretářka KSG
 
telefon: 553 46 2334, 597 09 2334
732 244 973
 
Mácha Přemysl, PhDr., Ph.D. e-mail: premysltečkamachazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2348, 597 09 2348
737 314 312
 
Novák David Walter, RNDr., Ph.D. e-mail: davidtečkanovakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2337, 597 09 2337
732 123 903
 
Pitucha Michal, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkarumpelzavináčosutečkacz
zástupce vedoucího KSG
 
telefon: 553 46 2336, 597 09 2336
731 505 360
 
Rumpelová Svatava, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2380, 597 09 2380
 
Říhová Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkarihovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2380, 597 09 2380
 
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc. e-mail: tadeusztečkasiwekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2344, 597 09 2344
731 444 485
 
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail: ondrejtečkaslachzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2345, 597 09 2345
605 106 528
 
Solik Martin, PhDr. e-mail: martintečkasolikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2343, 597 09 2343
731 688 743
 
Sopkuliak Andrej, Mgr., PhD. e-mail: andrejtečkasopkuliakzavináčosutečkacz

 
telefon: 733 787 235
553 46 2345, 597 09 2345
 
Šmidáková Eva, Mgr. e-mail: evatečkasmidakovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2380, 597 09 2380
 
Šumberová Monika, Mgr. e-mail: monikatečkasumberovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2335, 597 09 2335
603 579 618
553 46 1003, 597 09 1003
 
Tenzin Eva, Mgr. e-mail: evatečkatenzinzavináčosutečkacz
lektor
 
telefon: 553 46 2370, 597 09 2370
732 815 200
 
Ženka Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkazenkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2337, 597 09 2337
777 930 458
 
Žufan Petr, RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkazufanzavináčosutečkacz
tajemník KSG
 
telefon: 553 46 2349, 597 09 2349
728 634 618
 

ODDĚLENÍ CIZÍCH JAZYKŮ

Abecední členění
Novotná Blanka, Mgr. e-mail: blankatečkanovotnazavináčosutečkacz
oddělení cizích jazyků
 
telefon: 553 46 2127, 597 09 2127
 

ENVIRONMENTÁLNÍ CENTRUM ENC

Abecední členění
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail: petratečkabulavovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2210, 597 09 2210
 
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkacervenzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2273, 597 09 2273
 
Číhal Lukáš, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: alestečkadolnyzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2314, 597 09 2314
 
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkadrozdzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2311, 597 09 2311
553 46 1013, 597 09 1013
775 160 971
 
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail: zdenektečkaduriszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2316, 597 09 2316
553 46 2350, 597 09 2350
 
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaeliaszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
553 46 2280, 597 09 2280
 
Garab Gyözö, MSc., PhD. e-mail: gyozotečkagarabzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hodeček Jiří, Mgr. e-mail: jiritečkahodecekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Hotová Gabriela, Mgr. e-mail: gabrielatečkahotovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ishemgulova Aygul e-mail: aygultečkaishemgulovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Janíková Pavla e-mail: pavlatečkajanikovazavináčosutečkacz
účetní ENC
 
telefon: 553 46 2118, 597 09 2118
 
Janošcová Jana e-mail: janatečkajanoscovazavináčosutečkacz
sekretářka ENC
 
telefon: 553 46 2151, 597 09 2151
 
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakalinazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2189, 597 09 2189
 
Kaspřák David, Mgr. e-mail: davidtečkakasprakzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kinnertová Eva, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Klimeš Vladimír, Ing. e-mail: vladimirtečkaklimeszavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakocarekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2317, 597 09 2317
 
Kraeva Natalia, Ing. e-mail: nataliatečkakraevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail: katerinatečkamalachovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2315, 597 09 2315
731 444 489
 
Mantič Michal, Mgr. e-mail: michaltečkamanticzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkamarsalekzavináčosutečkacz

 
telefon: 737 443 663
553 46 2190, 597 09 2190
 
Materová Zuzana, Mgr. e-mail: zuzanatečkamaterovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2164, 597 09 2164
 
Mucha Marek, Mgr. e-mail: marektečkamuchazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2188, 597 09 2188
 
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. e-mail: martintečkamuchazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2192, 597 09 2192
 
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkanezvalzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2156, 597 09 2156
 
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail: cenektečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail: stanislavtečkaozanazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Parmentier Julien, Dr. hab. , PhD. e-mail: julientečkaparmentierzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail: petrtečkapecinkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2318, 597 09 2318
 
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vitezslavtečkaplasekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail: lucietečkapodesvovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pyszko Petr, Mgr. e-mail: petrtečkapyszkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Semer Jan, Mgr. e-mail:  

 
telefon: 553 46 2164, 597 09 2164
 
Skoupá Zuzana, Mgr. e-mail: zuzanatečkaskoupazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkaslovakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2197, 597 09 2197
 
Spodareva Viktoriia e-mail: viktoriiatečkaspodarevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkasevcikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2383, 597 09 2383
553 46 2104, 597 09 2104
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
597 372 098
 
Šigut Martin, Mgr. e-mail: martintečkasigutzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkasigutovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail: vladimirtečkaspundazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2150, 597 09 2150
731 444 481
 
Štefelová Jana, Mgr. e-mail: janatečkastefelovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2188, 597 09 2188
 
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail: michaltečkastrochzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2159, 597 09 2159
 
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail: boleslavtečkatarabazavináčosutečkacz
vedoucí ENC
 
telefon: 553 46 2199, 597 09 2199
 
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkavrablzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2162, 597 09 2162
 
Yurchenko Tatiana, M.Sc. e-mail: tatianatečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2340, 597 09 2340
 
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkazelenkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2210, 597 09 2210
 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt