FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


Nová kniha našich mladých vědců: Příroda regionu Slezská brána

Právě v těchto dnech vychází nová kniha Příroda regionu Slezská brána, která je přehledným atlasem zajímavých přírodních lokalit oblasti mezi městy Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Autory knihy jsou mladí vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Jan Lenart (katedra fyzické geografie a geoekologie), Hana Mižičová (katedra biologie a ekologie), Tomáš Galia (katedra fyzické geografie a geoekologie) a Václav Škarpich (katedra fyzické geografie a geoekologie).

„V počátcích projektu, který inicioval Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána, jsme si jako autoři dokázali stěží představit, že v tomto mnohdy opomíjeném území se nacházejí nějaké přírodní hodnoty. Později jsme si však uvědomili, jaké bohatství neživé i živé přírody se v něm nachází, a vytvořili jsme multioborový tým,“ říká Jan Lenart. „Území má navíc bohatou historii těžby nerostných surovin a rybníkářství,“ dodává Tomáš Galia. „Smyslem celého projektu bylo dostat povědomí o těchto zajímavostech mezi obyčejné lidi. Na projekt navazuje výuka dětí na základních školách regionu, zdejší učitelé vytvořili na základě naší knihy pracovní listy. Přesto je text vhodný i pro širší laickou veřejnost, dokonce je k zakoupení na městských úřadech dotčených obcí,“ doplňuje Jan Lenart.

Důraz na environmentální vzdělávání kladou také závěrečné kapitoly knihy, které se věnují vybraným ekologickým problémům regionu, například řekám, které jsou člověkem zcela degradovány. „Právě proto jsme zvolili místo pro společné focení u soutoku dvou řek - Ostravice a Lučiny - které celý region Slezské brány odvodňují a setkávají se tady u nás v Ostravě,“ uzavírá Jan Lenart.

Autoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš Galia (1/5)Autoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš Galia (2/5)Autoři knihy - zleva: Václav Škarpich, Hana Mižičová, Jan Lenart a Tomáš Galia (3/5)Kniha Příroda regionu Slezská brána (4/5)Kniha Příroda regionu Slezská brána (5/5)

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 16. 04. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt