FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU

V rámci nově nabízeného magisterského studijního oboru Computer Modelling in Physics and Mechanics, který garantuje Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě společně s univerzitou v Le Mans ve Francii, se ve dnech 15. až 19. února zúčastnilo osm francouzských studentů druhého ročníku studijního pobytu na Katedře fyziky PřF OU. Tématem přednášek a cvičení bylo využití matematického software k řešení úloh z oblasti vektorové a maticové algebry, diferenciálního a integrálního počtu a diferenciálních rovnic. Studenti se dále seznámili formou krátkých exkurzí na Přírodovědecké fakultě OU s pracovišti chemické fyziky a biofyziky působícími na Katedře fyziky, s fyzikálně-chemickými laboratořemi Katedry chemie a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.

Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU (1/3)Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU (2/3)Studenti z Francie na Katedře fyziky PřF OU (3/3)

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 01. 03. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt