FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie

V pátek 16. září 2011 se uskutečnilo na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity setkání mladých talentovaných chemiků, žáků středních škol.

Akce s názvem „Chemická kinetika v teorii a praxi“ byla pořádána v rámci projektu MŠMT Popularizace technických a přírodovědných oborů pod záštitou regionálního koordinátora pro MS kraj, VŠB a ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka se sídlem v  Ostravě – Mariánských Horách.

Avizovaná akce vzbudila poměrně velký zájem mezi žáky SŠ v celém Moravskoslezském kraji, kteří se o chemii zajímají (především ale u těch, kteří se zúčastnili akce KOS a Letní přírodovědné školy). Na tuto akci se přišlo poučit a vyzkoušet některé pokusy k problematice chemické kinetiky celkem 19 žáků. Vlastní program byl tematicky rozdělen do dvou samostatných sekcí – přednášky a laboratorního cvičení. Přednáška, vedená doc. RNDr. Marií Solárovou, Ph.D., se zaměřovala na rychlost chemické reakce a faktory, které tuto rychlost ovlivňují. Žáci měli možnost nejen seznámit se blíže s teorií, ale také řešit úkoly, odpovídat na otázky a pozorovat demonstrační pokusy, které se k rychlosti chemické reakce vztahovaly. Z praktického hlediska měli účastníci možnost poznat chemickou kinetiku v rámci laboratorního cvičení. Pod dohledem studentek naší fakulty Bc. Marcely Pickové a Bc. Andrey Balonové byly řešeny dva praktické úkoly. První se zabýval vlivem koncentrace na rychlost reakce a druhý určením rychlosti chemické reakce. I k těmto pokusům byly připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly směřujícími k hlubšímu pochopení problematiky.

V závěru čtyřhodinové akce byl studentům předložen dotazník k vyplnění a následnému získání zpětné vazby. Z pozitivních ohlasů lze soudit, že se daná akce povedla a mohla podnítit žáky v zájmu o studium přírodovědných oborů, především chemie.

Marcela Picková, Marie Solárová

Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (1/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (2/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (3/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (4/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (5/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (6/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (7/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (8/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (9/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (10/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (11/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (12/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (13/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (14/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (15/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (16/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (17/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (18/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (19/20)Páteční odpoledne pro mladé talenty chemie (20/20)

Vlastník zprávy: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. | Aktualizováno: 26. 09. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt