FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


Doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.

doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.
 
funkce:

 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2276, 597 09 2276
 
e-mail:
davidtečkabartlzavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
A 310, 3. NP, budova A (30. dubna 22, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
www1.osu.cz/~bartl/
 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:


Vzdělání:

1993–1998 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
1998–2001 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, interní doktorandské studium


Akademické a vědecké hodnosti, tituly:

Mgr. (1998) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor informatika)
Ph.D. (2006) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor ekonometrie a operační výzkum)
RNDr. (2006) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor přírodní vědy)
doc. (2014) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)


Pracovní zařazení:

2001–2003 civilní služba (katedra matematiky PřF OU)
2003–2014 odborný asistent (katedra matematiky PřF OU)
2014– docent (katedra matematiky PřF OU)


Profesní aktivity:

2008– recenzent pro Mathematical Reviews


Členství:

2012– Česká společnost pro operační výzkum
2012– Society for Industrial and Applied Mathematics


Oblasti hlavního zájmu:

  • lineární programování: teorie a aplikace,
  • lineární programování v nekonečněrozměrných vektorových prostorech,
  • teorie her,
  • funkcionální analýza,
  • optimalizace,
  • operační výzkum.


Podrobnější údaje najdete na osobní webové stránce, viz odkaz výše.


(Údaje ke dni 1. 7. 2014)


 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt