FAQ

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

e-mail: infotečkaprfzavináčosutečkacz
telefon: 597 092 100, 553 462 100
fax: 596 120 478

  
cz   en


RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

RNDr. Petra Konečná, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
 
funkce:
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
obor činnosti:

 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty (Přírodovědecká fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2103, 597 09 2103
553 46 2142, 597 09 2142
604 105 409
 
e-mail:
petratečkakonecnazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
A 219, 2. NP, budova A (30. dubna 22, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:


Vzdělání:

1994–1999 Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta


Vědecké hodnosti a tituly:

Mgr. (1999) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor učitelství VVP matematika-fyzika)
Ph.D. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná algebra)
RNDr. (2003) Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta (obor aplikovaná matematika)


Pracovní zařazení:

2001– odborný asistent (katedra matematiky PřF OU)
1999–2001 interní doktorand (katedra matematiky PřF OU)


Zastávané funkce:

2007– proděkanka PřF OU pro studium
2006–2007 předseda AS PřF OU
2006–2007 vedoucí katedry matematiky PřF OU
2004–2006 tajemnice katedry matematiky PřF OU


Oblasti hlavního zájmu:

  • konečné komutativní struktury a polynomické cykly.


Vybrané publikace:

  • KONEČNÁ, P. – HALTER-KOCH, F. Polynomial cycles in finite extension fields. Mathematica Slovaca, 2002, Vol. 52, pp. 531–535.
  • KONEČNÁ, P. Polynomial orbits in direct sum of finite extension fields. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Mathematica, 2003, Vol. 48, No. 2, pp. 73–77. ISSN 0252-1938.
  • KONEČNÁ, P. – KOSTRA, J. – POMP, M. Grupy a okruhy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 136 s. Skriptum PřF OU. ISBN 80-7042-907-0.
  • KONEČNÁ, P. Polynomial orbits in finite commutative rings. Czechoslovak Mathematical Journal, 2006, Vol. 56, No. 2, pp. 711–719.


(Údaje ke dni 27. 9. 2007)


 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt