OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Jan Hradecký

děkan Přírodovědecké fakulty OU


„We cannot command Nature except by obeying her.“

Francis Bacon

Jan Hradecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 213, budova A
L 209, budova L
funkce:děkan
obor činnosti:Geoekologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
telefon, mobil: 553 46 2101
734 796 545
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/doc-rndr-jan-hradecky-ph-d

Vzdělání

1995 - 1998Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v oboru fyzická geografie a geoekologie,
1992 - 1995Bc., Západočeská univerzity v Plzni v oboru ekonomická a regionální geografie
1988 - 1992Gymnázium Česká Lípa
1980 - 1988Základní škola U lesa, Nový Bor

Kvalifikace

2009habilitace v oboru fyzická geografie a geoekologie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005rigorózní řízení v oboru fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2005Ph.D. v oboru fyzická geografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Zaměstnání, praxe

1998 - dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent, docent)

Odborné zaměření

Fluviální a svahová geomorfologie.
Paleoenvironmentální a geoekologické změny v kvartéru.
Aplikace geomorfologie a geoekologie v krajinném managementu.

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - dosudděkan PřF, předseda Vědecké rady PřF OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady UJEP
2011 - 2015vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU
2010 - 2015předseda oborové rady doktorského oboru Environmentální geografie, dosud člen
2012 - dosudčlen oborové rady doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
2000 - 2004člen, předseda Akademického senátu PřF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-dosud)
National Scientific Member of International Association of Geomorphologists (2009 - 2013)
člen České geografické společnosti
člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky
člen České geografické společnosti
člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří
člen redakční rady Geoenvironmental Disasters (Springer)
člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (Scopus)
člen redakční rady Moravian Geographical Reports (IF)
člen dozorčí rady Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.

Působení v zahraničí

16. 2. - 3. 3. 2017Patagonie, Argentina (terénní výzkum)
29. 9. - 8. 10. 2016SWU, Soul, Jižní Korea
1. - 10. 12. 2015University of Massachusetts
23. 9. - 1. 10. 2015Taurus, Turecko (terénní výzkum)
20. - 26. 6. 2014Konference ESOF, Kodaň, Dánsko
2. - 12. 6. 2014World Landslide Forum 3, Peking, Čína
25. 8. - 2. 9. 20138th International Conference on Geomorphology IAG, Paříž, Francie
11. - 20. 5. 2013Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
13. - 20. 4. 2013University of Coimbra, Portugalsko (Erasmus)
3. - 13. 11. 2012International Symposium on Earthquake-induced Landslides, Kiryu, Japonsko
9. - 19. 9. 2012Východní pobřeží Kaspického moře, Kazachstán (terénní výzkum)
8. - 18. 5. 2012Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
11. - 16. 3. 2012University of Lubljana, Slovinsko (Erasmus, vyžádaná přednáška pro SAG)
15. - 26. 5. 2011Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
8. - 15. 4. 2011Taurus, Turecko (terénní výzkum)
16. - 19. 5. 2010Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
1. - 12. 10. 2009Kubáň, Rusko (terénní výzkum)
7. - 20. 5. 2009Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
15. - 28. 11. 2008First World Landslide Forum, Tokyo, Japonsko
3. - 25. 9. 20074th International conference on debris-flow hazards mitigation: mechanics, prediction, and assessment, Chengdu, Čína
6. - 25. 5. 2007Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
20. 8. - 20. 9. 2006Regional Conference on Geomorphology, Goiania, Brazíle
19. 5. - 10. 6. 2006Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
5. - 16. 9. 20056th International Conference on Geomorphology IAG, Zaragoza, Španělsko
23. - 26. 1. 2003Aalen, SRN (digitální fotogrammetrie)
12. - 15. 10. 2001Universität Bonn, SRN (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
7PRIVÚvod do přírodních věd
DIPLSDiplomový seminář
EKOLBGeoekologie - cvičení
EKOLCGeoekologie - cvičení
EKOLKGeoekologie
ENVI1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
ENVI2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
FGTCVGeoekologie - terénní cvičení
FLUG1Fluviální geomorfologie 1
GEVYMGeoekologický výzkum a mapováni
KFGSEÚvod do studia na KFGG
KREKOKrajinná ekologie
KRMAGKrajinný management
KRSEMSeminář z krajinné ekologie
OBPOBObhajoba bakalářské práce
PEBIQPedogeografie a biogeografie - cvičení A
PEBIWPedogeografie a biogeografie - cvičení B
PEBIXPedogeografie a biogeografie A
PEBIYPedogeografie a biogeografie B
PEDOEPedologie pro ekology
REVITManagement a revitalizace vodních toků
SZOB1Část SZZ: Ekologie
SZOB2Část SZZ: Fyzická geografie
SZOB3Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
SZON1Část SZZ: Obecná a užitá geoekologie
SZON2Část SZZ: Leg. a tech. prostředky OTK
SZON3Část SZZ: Environ. model. a GIT v OTK
SZTB1Část SZZ: Ekologie
SZTB2Část SZZ: Základy fyzické geografie
SZTB3Část SZZ: Metody v OTK
UDGEMUžitá a dynamická geomorfologie
UZEKCUžitá geoekologie - cvičení
UZEKOUžitá geoekologie
UZEKQUžitá geoekologie - cvičení
UZEKXUžitá geoekologie
XENV1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
XENV2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
YPEDOPedogeografie a biogeografie
ZAPMAZapojení do mezinárod. výzk. projektu A
ZAPMBZapojení do mezinárod. výzk. projektu B
ZAPNAZapojení do národního výzk. projektu A
ZAPNBZapojení do národního výzk. projektu B
ZAPNCZapojení do národního výzk. projektu C
ZAUMKAktivní účast na mezinár. věd.konferenci
ZAUM2Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 2
ZAUM3Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 3
ZAUM4Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 4
ZAUNKAktivní účast na národ. věd. konferenci
ZAUN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
ZAUN3Aktivní účast na národ. věd. konf. 3
ZAUN4Aktivní účast na národ. věd. konf. 4
ZCLIMČlánek v impaktovaném časopise
ZCLI2Článek v impaktovaném časopise 2
ZCLI3Článek v impaktovaném časopise 3
ZCLI4Článek v impaktovaném časopise 4
ZCLNCČlánek ve sborníku z konf. v češtině
ZCLNJČlánek ve sborníku z konf. v cizím j.
ZCLRCČlánek recenzovaný v češtině
ZCLRJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
ZCNC2Článek ve sborníku z konf. v češtině 2
ZCNC3Článek ve sborníku z konf. v češtině 3
ZCNC4Článek ve sborníku z konf. v češtině 4
ZCNJ2Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 2
ZCNJ3Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 3
ZCNJ4Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 4
ZCRC2Článek recenzovaný v češtině 2
ZCRC3Článek recenzovaný v češtině 3
ZCRJ2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
ZCRJ3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
ZCRJ4Článek recenzovaný v cizím jazyce 4
ZFLUGFluviální geosystémy
ZGEKEMetody komplexního FG výzkumu
ZOBHDObhajoba disertační práce
ZSZZDStátní závěrečná zkouška (doktorská)
ZTEDPTeze disertační práce
ZVYSEVýběrový seminář
ZVYS2Výběrový seminář 2
ZVY1LVýuka 1 LS
ZVY1ZVýuka 1 ZS
ZVY2LVýuka 2 LS
ZVY2ZVýuka 2 ZS
ZVY3LVýuka 3 LS
ZVY3ZVýuka 3 ZS
7FG3CFyzická geografie 3 - cvičení
7FG3UFyzická geografie 3 pro UG
77KREKrajinná ekologie
77KRSSeminář z krajinné ekologie
QPHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj


AutorNázev práceTypRok
Aubrechtová TerezaÚzemně plánovací politiky a jejich míra reflexe vybraných environmentálních tématdisertační  
Borák LiborGeoekologický význam listového opadu a dřevní hmoty ve vysokogradientových korytechdisertační 2017 
Chudaničová MonikaEnvironmentální magnetismus a jeho využití při studiu povodňových sedimentůdisertační 2016 
Miklín JanZměny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyjedisertační 2015 
Galia TomášGeomorfologie vysokogradientových koryt a jejich význam v krajině Moravskoslezských Beskyddisertační 2012 
Škarpich VáclavDiskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové erozedisertační 2012 
Přibyl MilanAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Jičínkydiplomová 2015 
Beinhauer LukášGeomorfologické a sedimentární parametry vybraných bystřinných toků v povodí Moravicediplomová 2014 
Ječmínková IvaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Odry ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Klasová PetraDetailní geomorfologické mapování a analýza korytových forem v NPP Skalická Morávka (2. etapa)diplomová 2014 
Kopečková EliškaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Lučiny ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Polzerová KarolínaAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta a nivy vybraného úseku řeky Odry (od soutoku s Ostravicí)diplomová 2014 
Weissmann TomášZhodnocení rekultivací v bývalém důlním prostoru Lazydiplomová 2014 
Školudíková MagdalenaNaučná stezka Svatý kopečekdiplomová 2013 
Vojkůvková LucieAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Ondřejnicediplomová 2013 
Borák LiborVyužití dendrogeomorfologických analýz při stanovení bank-full koryta vybraných toků Moravskoslezských Beskyd.diplomová 2012 
Borák LiborRole listového opadu při formování step-pool systémů horských toků Moravskoslezských Beskyd na příkladu vybraných korytových úsekůdiplomová 2012 
Chudaničová MonikaGeomorfologické a sedimentologické poměry vybraného úseku řeky Olše (Doubrava)diplomová 2012 
Polachová LenkaÚčelová analýza využití krajiny v povodí Černé Ostravicediplomová 2012 
Trombik JiříFaktory ovlivňující rozsah sněhových disturbancí v nepůvodních smrkových porostech v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2012 
Košťál JanFluviální reliéf a fluviální procesy na dolním úseku řeky Olšediplomová 2011 
Ryšán MichalZávislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchovinydiplomová 2011 
Veselý MatějAnalýza a monitoring korytové morfologie řeky Morávky (spádový stupeň - lávka)diplomová 2011 
Aubrechtová TerezaKrajinný plán katastrálního území Mokré Lazcediplomová 2010 
Gwóźdź TomášAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Olšediplomová 2010 
Kašpárek ZdeněkAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Ostravicediplomová 2010 
Lenart JanPseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)diplomová 2010 
Šindlerová HanaPříprava podkladů pro revitalizaci Krkavčího potokadiplomová 2010 
Trojáčková LenkaKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientových koryt masívu Ondřejníkudiplomová 2010 
Zdráhalová DarinaPříprava podkladů pro revitalizaci Javorového potoka (Třinec, Oldřichovice)diplomová 2010 
Zvolánková TerezaAnalýza geomorfologického rizika v NPR Keprník-Šerákdiplomová 2010 
Ćmielová EvaAnalýza povodí Kopytné z hlediska transportu dnových sedimentůdiplomová 2009 
Galia TomášKomplexní geomorfologická analýza bystřinného toku Malá Ráztokadiplomová 2009 
Křesina JiříČasoprostorová analýza vývoje fluviálních ekotopů na Račím potoce s ohledem na biotopy mihule ukrajinskédiplomová 2009 
Přibyla ZdeněkKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientového koryta toku Stoligy v Moravskoslezských Beskyddiplomová 2009 
Drastich LukášObnova ekologické stability krajiny v katastrálních územích Darkovice a Haťdiplomová 2008 
Děd MartinGeomorfologické hodnocení zdrojnic vodního toku Mohelnicediplomová 2007 
Doláková PetraGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu vodního toku Lučinadiplomová 2007 
Dvorník RichardGeodiverzita vybrané svahové deformace Západních Beskyddiplomová 2007 
Fišer OtoHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2007 
Glembová AndreaAnalýza změny krajinného krytu vzhledem k akceleraci svahových procesů v oblasti Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Kubešová StanislavaGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu zdrojnic Mohelnicediplomová 2007 
Švarc JiříGeodiverzita vybrané svahové deformace Radhošťské hornatinydiplomová 2007 
Hennig AntonínNávrh praktických revitalizačních opatření na obnovu ekologické stability krajiny v katastru obce Bolaticediplomová 2006 
Jurčík MichalStřety zájmů v CHKO Poodří - severovýchoddiplomová 2006 
Kubenková VeronikaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný rázdiplomová 2006 
Motl VojtěchHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2006 
Ptašek PetrKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný potenciáldiplomová 2006 
Řondíková LenkaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - únosnost územídiplomová 2006 
Uchytilová KateřinaDisturbanční význam geomorfologických procesů v oblasti Západních Beskyddiplomová 2006 
Vávra JiříZměny průběhu koryta řeky Odry v CHKO Poodří (ř. km 44,2 - 31,4)diplomová 2006 
Hrbková LucieOvěření metodiky stanovení revitalizačního efektu na vybraných revitalizačních akcíchdiplomová 2005 
Pešl VítězslavGeoekologické mapování a návrh místního územního systému ekologické stability v povodí Moštěnky (nad soutokem s Bystřičkou)diplomová 2005 
Žáčková JanaPodrobné geomorfologické mapování nivy řeky Morávkydiplomová 2005 
Di-Giusto JanZměna zrnitostního složení půd v závislosti na morfometrických parametrechbakalářská 2017 
Horský TomášVyužití mrtvého dřeva v revitalizacíchbakalářská 2017 
Bročková EsterRevitalizace vodních toků v intravilánech (příkladové studie)bakalářská 2016 
Gračková KateřinaŘíční krajina a její ekosystémové služby (koncept výukového materiálu)bakalářská 2016 
Kot PetrRevitalizace vodních toků na zemědělské půdě (příkladové studie)bakalářská 2016 
Kovařík JanStanovištní poměry na korytových akumulacích ve vybraném úseku řeky Olšebakalářská 2015 
Lešková VeronikaKrajinná percepce vinohradů v České a Slovenské republicebakalářská 2014 
Martináková IvaPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině občasnými návštěvníkybakalářská 2014 
Omylaková SoňaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Vendryňkybakalářská 2014 
Rusková AlexandraPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině místními obyvatelibakalářská 2014 
Vencarová BeátaGeomorfologická analýza NPR Stará řekabakalářská 2014 
Voglová AnnaProblematika západní hranice Polonské podprovincie na trojmezí biogeografických podprovincií - zhodnocení abiotických faktorůbakalářská 2014 
Basta MichaelInventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECObakalářská 2013 
Blahutová VeronikaAnalýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnicebakalářská 2013 
Dufka PavelVýznam ovocných dřevin pro krajinu, území Hluku (Horňácko)bakalářská 2013 
Hantáková NatáliaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Hluchovébakalářská 2013 
Jeníková KateřinaRevitalizační opatření na bystřinných tocích (příkladová studie)bakalářská 2013 
Kaplová LenkaVyhodnocení reálného stavu koryta a nivy Desné ve vybraném úsekubakalářská 2013 
Puchalová JanaVyhodnocení vlivu potenciální přehrady Nové Heřminovy na ekosystémové služby řeky Opavybakalářská 2013 
Beinhauer LukášHodnocení reálného stavu koryta a nivy Moravice (úsek od Žimrovic po soutok s řekou Opavou)bakalářská 2012 
Ječmínková IvaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří/ část Abakalářská 2012 
Klíč MichalFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří část Bbakalářská 2012 
Kopečková EliškaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Lučiny - část Abakalářská 2012 
Kromsiánová BrigitaDostupnost lesních komplexů v oblasti Šancí pro velké savce (část I.)bakalářská 2012 
Niemcová VeronikaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Olše (Jablunkov-Třinec)bakalářská 2012 
Weissmann TomášRekreační rekultivace na haldě Hrabůvkabakalářská 2012 
Bartek PatrikÚpravy koryt v urbanizovaných územích a jejich alternativní řešeníbakalářská 2011 
Borák LiborBiogeografická charakteristika a potenciál introdukce vybraných dřevin v ČRbakalářská 2010 
Chudaničová MonikaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému řeky Lučiny (nad ú. n. Žermanice)bakalářská 2010 
Kozlová SimonaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému Datyňkybakalářská 2010 
Polzerová KarolínaGeomorfologická analýza paleokoryt na soutoku Odry a Olšebakalářská 2010 
Horáček MatějZhodnocení abiotických rozdílů kontaktní oblasti Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovinciebakalářská 2009 
Kukuč TomášHodnocení reálného stavu Borového a Jestřábího potoka (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2009 
Šotkovská TerezaHodnocení reálného stavu toku Lomnábakalářská 2009 
Veselý MatějDigital Gravelometer - testování využití granulometrického softwarubakalářská 2009 
Janzová AliceVýskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Divoké Orlice (CHKO Orlické hory)bakalářská 2008 
Košťál JanFluviálně-geomorfologická analýza toku Olše (úsek: ústí do Odry až most silnice I/59)bakalářská 2008 
Kozelský VladimírReálný fluviálně-geomorfologický stav Malého Lipového potokabakalářská 2008 
Majdová PavlaNávrh revitalizace části vodního toku a rybníku v povodí Kobylího potokabakalářská 2008 
Peč JanReálný fluviálně-geomorfologický stav Velkého Lipového potokabakalářská 2008 
Bardoňová EvaRevitalizace malých vodních toků na příkladu akce Mokré Lazcebakalářská 2007 
Pavlíková AlexandraFytogeografická analýza svahové deformace v údolí Jestřábího potokabakalářská 2007 
Přibyla ZdeněkGeomorfologická analýza vodního toku Tyra a vybraných přítokůbakalářská 2007 
Trojáčková LenkaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Říčkabakalářská 2007 
Ćmielová EvaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Kopytnábakalářská 2006 
Křesina JiříČasové a prostorové změny biotopu mihule ukrajinské v Račím potocebakalářská 2006 
Glembová AndreaMístní a pomístní jména při hodnocení změn horizontální struktury krajiny (Slezské Beskydy)bakalářská 2005 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
rss
social hub