OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Josef Tvrdík

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
místnost, podlaží, budova: A 205, budova A
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2183
e-mail: josef.tvrdik@osu.cz
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~tvrdik/Nenalezen žádný záznam.Tvrdík, J. a Poláková, R. A Simple Framework for Constrained Problems with Application of L-SHADE44 and IDE. In: IEEE CEC 2017: 2017-06-05 San Sebastian.
Beran, V., Kuijper, E. J., Harmanus, C., Sanders, I. M., van Dorp, S. M., Knetsch, C. W., Janečková, J., Seidelová, A., Bareková, L., Tvrdík, J., Chmelař, D. a Čižnár, I. Molecular typing and antimicrobial susceptibility testing to six antimicrobials of Clostridium difficile isolates from three Czech hospitals in Eastern Bohemia in 2011?2012.. 2017, roč. 62, č. 2, ISSN 1874-9356.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Exponential Crossover Revisited. In: MENDEL 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-07 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. Brno University of Technology, 2016. s. 17-24. ISBN 978-80-214-5365-4.
Doleček, R., Pleva, L., Němečková Crkvenjaš, Z., Tvrdík, J., Švagera, Z., Bartoš, V., Bujok, P., Cichý, Z., Dvořáček, I., Cholevík, D., Koliba, P., Poláková, R., Pometlová, J., Šafarčík, K. a Závada, M. Endokrinologie traumatu. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7345-484-5.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Enhanced Success-history Based Parameter Adaptation for Differential Evolution and Real-World Optimization Problems. In: BIOMA2016: Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2016 2016-05-18 Bled, Slovinsko. Ljubljana, Slovenia: Jožef Stefana Institute, 2016. s. 159-171. ISBN 978-961-264-093-4.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Evaluating the Performance of L-SHADE with Competing Strategies on CEC2014 Single Parameter-operator Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 1181-1187. ISBN 9781509006229.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Evaluating the Performance of SHADE with Competing Strategies on CEC 2014 Single-Parameter Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 5002-5009. ISBN 9781509006229.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. L-SHADE with Competing Strategies Applied to CEC2015 Learning-based Test Suite. In: WCCI 2016: CEC IEEE 2016 2016-07-24 Vancouver. IEEE, 2016. s. 4790-4796. ISBN 9781509006229.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Population-size adaptation through diversity-control mechanism for differential evolution. In: Mendel 2016: MENDEL 2016 22nd International Conference on Soft Computing 2016-06-08 Brno. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 49-56. ISBN 9788021453654.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: SHADE with Competing Crossover Strategies. In: 14th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing: Lecture Notes in Artificial Intelligence 9119 2015-06-14 Zakopane, Polsko. New York: Springer, 2015. Springer, 2015. s. 329-339. ISBN 978-3-319-19323-6.
Poláková, R. a Tvrdík, J. Cooperation of Evolutionary Algorithms: A Comparison of Several Hierarchical Models. In: Mendel 2015: Mendel 2015, Advances in Intelligent Systems and Computing 378 2015-06-23 Brno. Switzerland: Springer, 2015. Springer, 2015. s. 89-101. ISBN 978-3-319-19823-1.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Cooperation of Optimization Algorithms: A Simple Hierarchical Model. In: CEC2015: 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2015-05-25 Sendai, Japonsko. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015. s. 1046-1052. ISBN 978-1-4799-7492-4.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Hybrid Differential Evolution Algorithm for Optimal Clustering. APPL SOFT COMPUT. 2015, č. 35, s. 502-512. ISSN 1568-4946.
Bujok, P. a Tvrdík, J. New Variants of Adaptive Differential Evolution Algorithm With Competing Strategies. Acta Electrotechnica et Informatica. 2015, roč. 15, č. 15, s. 49-56. ISSN 1335-8243.
Doleček, R., Crkvenjaš-Němečková, Z., Pleva, L., Tvrdík, J. a Švagera, Z. Popálení a kosti (kostní změny po popálení). Osteologický bulletin. 2015, roč. 20, s. 107-122. ISSN 1211-3778.
Tvrdík, J., Pavliska, V., Valášek, R., Poláková, R. a Habiballa, H. STOCHASTIC SELF-ADAPTIVE ALGORITHMS FOR GLOBAL OPTIMIZATION. 2015.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Základy pravděpodobnosti a statistiky. 2015.
Tvrdík, J. a Poláková, R. Competitive-adaptive differential evolution with rotation-invariant strategies. In: 20th International Conference on Soft Computing MENDEL 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. Brno University of Technology, 2014. s. 59-64. ISBN 978-80-214-4984-8.
Poláková, R., Tvrdík, J. a Bujok, P. Controlled Restart in Differential Evolution Applied to CEC2014 Benchmark Functions. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2230-2236. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. Differential Evolution with Rotation-Invariant Mutation and Competing-Strategies Adaptation. In: WCCI 2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014. s. 2253-2258. ISBN 978-1-4799-1488-3.
Doleček, R., Němečková-Crkvenjaš, Z., Pleva, L., Tvrdík, J. a Švagera, Z. Hormonální odezva u popáleninového traumatu. In: Pokroky v medicíně a chemii popáleninových stavů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 70-102. ISBN 978-80-244-4314-0.
Krhut, J., Hradílek, P., Němec, D., Tvrdík, J., Zapletalová, O. a Zvara, P. Incidence of the urological tumours in patients suffering from multiple sclerosis. ACTA NEUROL SCAND. 2014, roč. 130, s. 193-196. ISSN 0001-6314.
Krhut, J., Gärtner, M., Petzel, M., Sýkora, R., Němec , D., Tvrdík, J. a Skoupa, J. Persistence with first line anticholinergic medication in treatment-naive overactive bladder patients: 10.3109/21681805.2013.814707 [doi]. Scandinavian journal of urology. 2014, č. 48, s. 79-83. ISSN 2168-1813.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Königová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Sensitivity to antibiotics of Clostridium difficile toxigenic nosocomial strains. FOLIA MICROBIOLOGICA. 2014, roč. 59, s. 209-215. ISSN 0015-5632.
Poláková, R. a Tvrdík, J. A Combined Approach to Adaptive Differential Evolution. NEURAL NETW WORLD. 2013, roč. 2013, č. 23, s. 3-15. ISSN 1210-0552.
Tvrdík, J., Bujok, P. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology, 2013. Brno University of Technology, 2013. s. 123-128. ISBN 978-802144540-6.
Bujok, P., Tvrdík, J. a Poláková, R. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Algorithms on CEC 2013 Benchmark Problems. In: 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013. Brno: Brno University of Technology. 2013.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm. Spišská Nová Ves, Slovakia. 2013.
Bujok, P. a Tvrdík, J. A New Variant of Competitive Differential Evolution Algorithm: Book of abstracts. In: Informatics 2013. Košice: FEEI TU of Košice, 2013. FEEI TU of Košice, 2013. s. 304-308. ISBN 978-80-8143-127-2.
Spružina, M. a Tvrdík, J. b6e6rl: Adaptive differential evolution, b6e6rl variant. 2013.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. Cap-assisted water immersion for minimal sedation colonoscopy: Prospective, randomized, single-center trial. Digestive Endoscopy. 2013, č. 25, s. 434-439. ISSN 0915-5635.
Beran, V., Chmelař, D., Vobejdová, J., Konigová, A., Němec, J. a Tvrdík, J. Citlivost toxigenních kmenů Clostridium difficile k antibiotikům v České republice. In: 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické. Brno: ČSSM. 2013.
Poláková, R. a Tvrdík, J. Competitive Differential Evolution Algorithm in Comparison with Other Adaptive Variants. In: 7th International Conference SOCO'12. Springer, 2013. s. 133-142. ISBN 978-3-642-32921-0.
Tvrdík, J. a Poláková, R. Competitive Differential Evolution Applied to CEC 2013 Problems. In: IEEE Congress on Evolutionary Computation 2013. USA: IEEE Computational Intelligence Society, 2013. IEEE Computational Intelligence Society, 2013. s. 1651-1657. ISBN 978-147990454-9.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Tvrdík, J. a Urban, O. Cool water vs warm water immersion for minimal sedation colonoscopy: a double-blind randomized trial. COLORECTAL DIS. 2013, roč. 15, s. 612-617. ISSN 1462-8910.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. Kolonoskopie ve vodní imerzi s "capem" - prospektivní, randomizovaná studie. Gastroenterologie a Hepatologie. 2013, č. 67, s. 118-123. ISSN 1804-7874.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Tvrdík, J. a Urban, O. Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody - dvojitě zaslepená, randomizovaná studie. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, č. 67, s. 462-467. ISSN 1804-7874.
Tvrdík, J. Modifications of Differential Evolution with Composite Trial Vector Generation Strategies. In: 7th International Conference SOCO'12. Springer, 2013. s. 113-122. ISBN 978-3-642-32921-0.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. Brno. 2012.
Tvrdík, J., Poláková, R. a Bujok, P. A Comparison of Adaptive Differential Evolution Variants for Single-Objective Optimization. In: 18th International Conference on Soft Computing MENDEL 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. Brno University of Technology, 2012. s. 132-137. ISBN 978-80-214-4540-6.
Poláková, R. a Tvrdík, J. A Comparison of Two Adaptation Approaches in Differential Evolution. In: ICAISC 2012 - SIDE 2012. Zakopane. 2012.
Poláková, R. a Tvrdík, J. A Comparison of Two Adaptation Approaches in Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 7269. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Springer-Verlag, 2012. s. 317-324. ISBN 978-3-642-29352-8.
Tvrdík, J., Poláková, R., VESELSKÝ, J. a Bujok, P. Adaptive Variants of Differential Evolution: Towards Control-Parameter-Free Optimizers. In: Handbook of Optimization - From Classical to Modern Approach. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. s. 423-449. Intellingent Systems Reference Library, vol. 38. ISBN 978-3-642-30503-0.
Falt, P., Šmajstrla, V., Fojtík, P., Liberda, M., Kliment, M., Tvrdík, J. a Urban, O. CAP-ASSISTED WATER IMMERSION FOR MINIMAL SEDATION COLONOSCOPY: PROSPECTIVE, RANDOMIZED, SINGLE-CENTER TRIAL. Digestive Endoscopy. 2012, roč. 24, s. 1-6. ISSN 1443-1661.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. Combination of water immersion and carbon dioxide insufflation for minimal sedation colonoscopy: a prospective, randomized, single-center trial. EUR J GASTROEN HEPAT. 2012, č. 24, s. 971-977. ISSN 0954-691X.
Poláková, R. a Tvrdík, J. Competitive Differential Evolution Algorithm in Comparison with Other Adaptive Variants. In: SOCO 7th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. Ostrava. 2012.
Krhut, J., Martan, A., Gärtner, M., Zachoval, R., Horčička, L., Tvrdík, J. a Hanuš, T. Diagnostika a léčba hyperaktivního močového měchýře v České republice před pěti lety a dnes: Current state of diagnostics and treatment of overactive bladder in the Czech Republic - Five years ago and today. -. 2012, č. 77, s. 205-210. ISSN 1210-7832.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Differential Evolution with Competing Strategies Applied to Partitional Clustering. In: Lecture Notes in Computer Science 7269. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Springer-Verlag, 2012. s. 136-144. ISBN 978-3-642-29352-8.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Differential Evolution with Competing Strategies Applied to Partitional Clustering. In: ICAIS 2012 - SIDE 2012. Zakopane. 2012.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Tvrdík, J. Medici, lékaři a statistika. Informační bulletin České statistické společnosti. 2012, roč. 23, s. 74-78. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Modifications of Differential Evolution with Composite Trial Vector Generation Strategies. In: SOCO 7th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. VŠB - TUO, Ostrava. 2012.
Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Malý, S., Nový, J. a Tvrdík, J. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 1, s. 23-31. ISSN 0032-6291.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: ICAISC 2012 SIDE 2012. Zakopane. 2012.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model Employing Various Adaptive Variants of Differential Evolution. In: Lecture Notes in Computer Science 7269. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. Springer-Verlag, 2012. s. 39-47. ISBN 978-3-642-29352-8.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. Snížení dyskomfortu spojeného s diagnostickou kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého. -. 2012, č. 66, s. 175-182. ISSN 1804-7874.
Tvrdík, J., Fidanova, S. a Zaharie, D. Workshop on Computational Optimization, FedCSIT 2012. 2012.
Falt, P., Liberda, M., Šmajstrla, V., Kliment, M., Bartkova, A., Tvrdík, J., Fojtík, P. a Urban, O. 800 Combination of Water Immersion and Carbon Dioxide Insufflation for Minimal Sedation Colonoscopy: A Prospective, Randomized, Single-Center Trial. GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 2012, č. 75, s. 168-168. ISSN 0016-5107.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. A COMPARISON OF VARIOUS STRATEGIES IN DIFFERENTIAL EVOLUTION. In: MENDEL 2011. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 48-55. ISBN 978-80-214-4302-0.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Hybrid Adaptive Differential Evolution in Partitional Clustering. In: MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, 2011. University of Technology, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-214-4302-0.
Tvrdík, J. Medici, doktoři a statistika. In: Kniha abstarktů dvoukonference TeXperience 2011 a Stakan 2011. Bučovice: Martin Stříž, 2011. Martin Stříž, 2011. s. 32-32. ISBN 978-80-87106-44-0.
Tvrdík, J., Kabieszová, L., Orságová, I., Hozáková, L., Lochman, I., Kloudová, A., Letocha, P., Schwarzová, S., Rožnovský, L., Valkovský, I., Petroušová, L. a Hladík, M. Očkování proti virové hepatitidě B u pacientů s chronickým selháním ledvin - dvacetileté zkušenosti. Vnitřní lékařství. 2011, č. 57, s. 808-814. ISSN 0042-773X.
Bujok, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Model in Competitive Differential Evolution. In: SYNASC 2011. Romania: West University of Timisoara, 2011. West University of Timisoara, 2011.
BUJOK, P. a Tvrdík, J. Parallel Migration Models Applied to Competitive Differential Evolution. In: 13th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2011. IEEE Computer Society, 2011. s. 306-313. ISBN 978-0-7695-4630-8.
Poláková, R. a Tvrdík, J. Various Mutation Strategies in Enhanced Competitive Differential Evolution for Constrained Optimization. In: 2011 IEEE Symposium on Differential Evolution. IEEE, 2011. s. 17-24. ISBN 978-1-61284-072-7.
Tvrdík, J. A Comparison of Control-Parameter-Free Algorithms for Single-Objective Optimization. In: MENDEL 2010, 16th International Conferenc e on Soft Computing. Brno: University of Technology, 2010. University of Technology, 2010. s. 71-77. ISBN 978-80-214-4120-0.
Tvrdík, J. Competitive Differential Evolution for Constrained Optimization with Hybrid Enhanced Search of Feasibility Region. In: Anaýza dat 2010/II. Pardubice: Trilobyte, 2010. Trilobyte, 2010. s. 119-129. ISBN 978-80-904053-3-2.
Tvrdík, J. a Poláková, R. Competitive Differential Evolution for Constrained Problems. In: 2010 IEEE CONGRESS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION (CEC). IEEE, 2010. s. 1632-1639. ISBN 978-1-4244-8126-2.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Differential Evolution in Partitional Clustering. In: MENDEL 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, 2010. University of Technology, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-214-4120-0.
Tvrdík, J. a Poláková, R. Enhanced Competitive Differential Evolution for Constrained Optimization. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Poland: Polish Information Processing Society, 2010. Polish Information Processing Society, 2010. s. 909-915. ISBN 978-83-60810-27-9.
Rožnovský, L., Orságová, I., Kloudová, A., Tvrdík, J., Kabieszová, L., Lochman, I., Mrázek, J., Hozáková, L., Zjevíková, A. a Plíšková, L. Long-term protection against hepatitis B after newborn vaccination: 20-year follow-up. INFECTION. 2010, č. 38, s. 395-400. ISSN 0300-8126.
Rožnovský, L., Orságová, I., Petroušová, L., Tvrdík, J., Kabieszová, L., Rydlo, M., Lochman, I. a Kloudová, A. Malá účinnost vakcinace proti virové hepatitidě B u pacientů s pokročilým jaterním onemocněním. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, roč. 16, č. 16, s. 179-181. ISSN 1211-264X.
Rožnovský, L., Orságová, I., Blažek, B., Tvrdík, J., Kabieszová, L., Lochman, I., Kloudová, A., Zjevíková, A. a Hozáková, L. Vlastní zkušenosti s očkováním proti virové hepatitidě B u pacientů s vrozenou poruchou koagulace. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2010, roč. 16, č. 16, s. 145-147. ISSN 1211-264X.
Holaňová, R., Krhut, J., Hegedüsová, K., Gärtner, M. a Tvrdík, J. Výsledky fyzioterapie dle Ostravského konceptu u pacientek s močovou inkontinencí. Rehabilitace a Fyzikalní Lékarřtví. 2010, č. 17, s. 63-66. ISSN 1211-2658.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Bujok, P. Základy modelování v MATLABu. 2010.
Tvrdík, J. Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709. 2009.
Tvrdík, J. Acta Polytechnica 2, ISSN 1210-2709. 2009.
Tvrdík, J. Adaptation in Differential Evolution: A Numerical Comparison. APPL SOFT COMPUT. 2009, č. 9, s. 1149-1155. ISSN 1568-4946.
Tvrdík, J. Adaptation in Differential Evolution: A Numerical Comparison. APPL SOFT COMPUT. 2009, č. 9, s. 1149-1155. ISSN 1568-4946.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi: Sborník prací 15. letní školy JČMF ROBUST 2008. In: ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009. JČMF, 2009. s. 453-460. ISBN 978-80-7015-004-7.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi: Sborník prací 15. letní školy JČMF ROBUST 2008. In: ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2009. JČMF, 2009. s. 453-460. ISBN 978-80-7015-004-7.
Tvrdík, J. Computing and Informatics. 2009.
Tvrdík, J. Evoluční výpočetní techniky - prinjcipy a aplikace, ISBN 978-80-7300-218-3. 2009.
Tvrdík, J. IEEE Transaction on Evolutionary Computation. 2009.
Tvrdík, J. Je menší rozdíl významnější?. In: Mikulášký statistický den. Praha: Česká statistická společnost, MFF UK, Praha. 2009.
Tvrdík, J. Je větší rozdíl méně významný?. Informační bulletin České statistické společnosti. 2009, roč. 20, s. 22-25. ISSN 1210-8022.
Krhut, J., Gartner, M., Havránek, O., Němec, D. a Tvrdík, J. Kombinovaná léčba symptomů hyperaktivního měchýře anticholinergiky a alfalytiky u žen - pilotní studie. Česká Gynekologie. 2009, č. 74, s. 416-420. ISSN 1210-7832.
Tvrdík, J. Self-adaptive Variants of Differential Evolution with Exponential Crossover. Analele Universitatii de Vest, Timisoara.Seria Matematica-Informatica.. 2009, č. 47, s. 151-168. ISSN 1224-970X.
Tvrdík, J. Self-adaptive Variants of Differential Evolution with Exponential Crossover. Analele Universitatii de Vest, Timisoara.Seria Matematica-Informatica.. 2009, č. 47, s. 151-168. ISSN 1224-970X.
Tvrdík, J. Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2009.
Tvrdík, J. Soft Computing 2, ISSN 1432-7643. 2009.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Stochastic Self-adaptive Algorithms for Global Optimization - MATLAB and C++ library. 2009.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover. In: Proc. of IMCSIT 2008. Poland: PTI, 2008. PTI, 2008. s. 927-931. ISBN 978-83-60810-14-9.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover. In: IMCSIT. Wisla. 2008.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution and Exponential Crossover. In: IMCSIT. Wisla. 2008.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi. In: ROBUST 2008. Pribylina, SK: JČMF, JSMF. 2008.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi. In: ROBUST 2008. Pribylina, SK: JČMF, JSMF. 2008.
Tvrdík, J. Analýza dat, 2. upravené vydání. 2008.
Tvrdík, J. Bayesian Networks and their Use in Data Mining, disertační práce. 2008.
Tvrdík, J. Engineering Optimization, ISSN 0305-215X. 2008.
Tvrdík, J. Exponential Crossover in Competive Differential Evolution. In: MENDEL 2008, 14th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, 2008. University of Technology, 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-214-3675-6.
Tvrdík, J. Informatica, ISSN 0350-5596. 2008.
Tvrdík, J. International Journal of Computational Intelligence Reseach, ISSN 0973-1873. 2008.
Tvrdík, J. International Journal of Computational Intelligence Reseach 2, ISSN 0973-1873. 2008.
Tvrdík, J. Recenze knihy Josef Hynek: Genetické algoritmy a genetické programování. 2008.
Tvrdík, J., Fidanova, S. a Zaharie, D. Workshop on Computational Optimization, IMSCIT 2008. 2008.
Tvrdík, J., Fidanova, S. a Zaharie, D. Workshop on Computational Optimization, IMSCIT 2008. 2008.
Tvrdík, J. Základy matematické statistiky, 2. upravené vydání. 2008.
Tvrdík, J. 10th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing -NCA 08. 2008.
Tvrdík, J. Adaptation In Differential Evolution: A Comparison On Composition Test Functions. In: MENDEL 2007. Brno: University of Technology, 2007. University of Technology, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-214-3473-8.
Tvrdík, J. Adaptation In Differential Evolution: A Comparison On Composition Test Functions. In: MENDEL 2007. Brno: University of Technology, 2007. University of Technology, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-214-3473-8.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression. In: IMCSIT 2007. Wisla. 2007.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression. In: IMCSIT 2007. Wisla. 2007.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: PTI, 2007. PTI, 2007. s. 193-202. ISSN 1896-7094.
Tvrdík, J. Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression. In: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: PTI, 2007. PTI, 2007. s. 193-202. ISSN 1896-7094.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-based Search: Application to Estimation of Nonlinear Regression Parameters. COMPUT STAT DATA AN. 2007, č. 52, s. 713-724. ISSN 0167-9473.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-based Search: Application to Estimation of Nonlinear Regression Parameters. COMPUT STAT DATA AN. 2007, č. 52, s. 713-724. ISSN 0167-9473.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy - principy a aplikace. In: Analýza dat 2006/II. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 2007. TriloByte Statistical Software, 2007. s. 113-125. ISBN 978-80-239-8998-4.
Tvrdík, J. Adaptivní stochastické algoritmy - principy a aplikace. In: Analýza dat 2006/II. Pardubice: TriloByte Statistical Software, 2007. TriloByte Statistical Software, 2007. s. 113-125. ISBN 978-80-239-8998-4.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Competitive Self-Adaptation in Evolutionary Algorithms. In: NEW DIMENSIONS IN FUZZY LOGIC AND RELATED TECHNOLOGIES, VOL II, PROCEEDINGS. Ostrava: University of Ostrava, 2007. University of Ostrava, 2007. s. 251-258. ISBN 978-80-7368-387-0.
Tvrdík, J. Differential Evolution with Competitive Setting of its Control Parameters. TASK Quarterly. 2007, č. 11, s. 169-179. ISSN 1428-6394.
Tvrdík, J. Differential Evolution with Competitive Setting of its Control Parameters. TASK Quarterly. 2007, č. 11, s. 169-179. ISSN 1428-6394.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy a adaptace jejich řídicích parametrů. Automatizace. 2007, č. 50, s. 453-457. ISSN 0005-125X.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy a adaptace jejich řídicích parametrů. Automatizace. 2007, č. 50, s. 453-457. ISSN 0005-125X.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy s adaptací řídících parametrů. In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD@M, 2007. AD@M, 2007. s. 37-38. ISBN 978-80-239-8245-9.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy s adaptací řídících parametrů. In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD@M, 2007. AD@M, 2007. s. 37-38. ISBN 978-80-239-8245-9.
Tvrdík, J. Grafy a tabulky ve statistice. Informační bulletin České statistické společnosti. 2007, roč. 18, č. 4, s. 6-20. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: Slovenská Technická Univerzita. Bratislava. 2007.
Tvrdík, J., Pavliska, V. a Habiballa, H. Matlab Program Library for Box-Costrained Global Optimization. In: APLIMAT 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. Slovenská technická univerzita, 2007. s. 463-470. ISBN 978-80-969562-4-1.
Tvrdík, J. Shodnost a spolehlivost klasifikátorů: Vybrané přístupy pomocí ROC křivek a bootstrapu. 2007.
Tvrdík, J. Teoretické základy informatiky, ISBN 978-80-903962-4-1. 2007.
Krhut, J., Kopecký, J., Hradílek, P., Zapletalová, O. a Tvrdík, J. Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru. Česká urologie. 2007, roč. 11, č. 11, s. 154-158. ISSN 1211-8729.
Tvrdík, J. Základy biostatistiky, ISBN 978-80-7368-464-8. 2007.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-Based Algorithm for Global Optimization. In: Proc. of COMPSTAT2006. Heidelberg: Physica Verlag, 2006. Physica Verlag, 2006. s. 1363-1370. ISBN 3-7908-1708-2.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-Based Algorithm for Global Optimization. In: Proc. of COMPSTAT2006. Heidelberg: Physica Verlag, 2006. Physica Verlag, 2006. s. 1363-1370. ISBN 3-7908-1708-2.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-Based Algorithm for Global Optimization. In: Proc. of COMPSTAT2006. Heidelberg: Physica Verlag, 2006. Physica Verlag, 2006. s. 1363-1370. ISBN 3-7908-1708-2.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-Based Algorithm for Global Optimization. In: COMPSTAT 2006. Rome. 2006.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Adaptive Population-Based Algorithm for Global Optimization. In: COMPSTAT 2006. Rome. 2006.
Tvrdík, J. Adaptivní algoritmus pro odhad parametrů nelineárních regresních modelů. In: Statistické dny 2006. Brno: FSI VUT Brno, 2006. FSI VUT Brno, 2006. s. 57-58. ISBN 80-214-3214-4.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Adaptivní stochastické algoritmy pro globální optimalizaci. In: Přínos univezit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 153-160. ISBN 80-7368-225-7.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Adaptivní stochastické algoritmy pro globální optimalizaci. In: Přínos univezit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 153-160. ISBN 80-7368-225-7.
Tvrdík, J. Competitive Differential Evolution. In: MENDEL 2006. Brno: University of Technology, 2006. University of Technology, 2006. s. 7-12. ISBN 80-214-3195-4.
Tvrdík, J. Competitive differential evolution and genetic algorithm in GA-DS Toolbox. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. Humusoft, 2006. s. 99-99. ISBN 80-7080-616-8.
Tvrdík, J. Competitive differential evolution and genetic algorithm in GA-DS Toolbox. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006. Humusoft, 2006. s. 99-99. ISBN 80-7080-616-8.
Tvrdík, J. Differential Evolution: Competitive Setting of Control Parameters. In: Proceeding of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: PTI, 2006. PTI, 2006. s. 207-213. ISSN 1896-7094.
Tvrdík, J. Differential Evolution: Competitive Setting of Control Parameters. In: Proceeding of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Wisla: PTI, 2006. PTI, 2006. s. 207-213. ISSN 1896-7094.
Tvrdík, J. Differential Evolution: Competitive Setting of Control Parameters. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technololgy. Wisla. 2006.
Tvrdík, J. Differential Evolution: Competitive Setting of Control Parameters. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technololgy. Wisla. 2006.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy. In: ROBUST 2006 (eds. J. Antoch a G. Dohnal). Praha: JČMF, 2006. JČMF, 2006. s. 329-349. ISBN 80-7015-073-4.
Tvrdík, J. a Kozáková, J. Statistika a e-learnig. In: APLIMAT 2006. Bratislava: STU, 2006. STU, 2006. s. 391-398. ISBN 80-967305-6-8.
Tvrdík, J. Využití statistických metod při monitorování zdravotního stavu populace se zaměřením na nádorová onemocnění. 2006.
Tvrdík, J. Analýza kategoriálních dat. 2005.
Tvrdík, J. Competition and Cooperation in Evolutionary Algorithms: A Comparative Study. In: MENDEL 2005, 11th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, Brno, 2005. University of Technology, Brno, 2005. s. 108-113. ISBN 80-214-2961-5.
Tvrdík, J. Competition and Cooperation in Evolutionary Algorithms: A Comparative Study. In: MENDEL 2005, 11th International Conference on Soft Computing. Brno: University of Technology, Brno, 2005. University of Technology, Brno, 2005. s. 108-113. ISBN 80-214-2961-5.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy - principy a příklady. In: Analýza dat 2005. Pardubice: TriloByte statistical software, 2005. TriloByte statistical software, 2005. s. 159-171. ISBN 80-239-6552-2.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy - principy a příklady. In: Analýza dat 2005. Pardubice: TriloByte statistical software, 2005. TriloByte statistical software, 2005. s. 159-171. ISBN 80-239-6552-2.
Tvrdík, J. O intuici a pravděpodobnosti. Informační bulletin České statistické společnosti. 2005, roč. 16, č. 12, s. 8-11. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Porovnání diskriminační analýzy a logistické regrese. In: Analýza dat 2005. Pardubice: TriloByte statistical software, 2005. TriloByte statistical software, 2005. s. 151-158. ISBN 80-239-6552-2.
Tvrdík, J. Robust Algorithm for Estimation of Parameters in Non-linear Regression Model. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005. s. 124-124. ISBN 80-7080-577-3.
Tvrdík, J. Robust Algorithm for Estimation of Parameters in Non-linear Regression Model. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005. s. 124-124. ISBN 80-7080-577-3.
Kukal, J. a Tvrdík, J. Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005. s. 67-67. ISBN 80-7080-577-3.
Kukal, J. a Tvrdík, J. Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization. In: International conferenceTechnical Computing Prague 2005. Praha: Humusoft, 2005. Humusoft, 2005. s. 67-67. ISBN 80-7080-577-3.
Tvrdík, J. Statistika a internet. In: Analýza dat 2005. Pardubice: TriloByte, 2005. TriloByte, 2005.
Tvrdík, J. ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI. In: STU. Bratislava. 2005.
Tvrdík, J. ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI. In: STU. Bratislava. 2005.
Tvrdík, J. ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI. In: APLIMAT 2005. Bratislava: STU, 2005. STU, 2005. s. 555-560. ISBN 978-80-969264-2-8.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Comparison of algorithms for nonlinear regression estimates. In: COMPSTAT 2004: COMPSTAT 2004, Proceedings in Computational Statistics 2004-08-23 Prague. Heidelberg, New York: Physica-Verlag, 2004. Physica-Verlag, 2004. s. 1917-1924. ISBN 3-7908-1554-3.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Comparison of algorithms for nonlinear regression estimates. In: COMPSTAT 2004: COMPSTAT 2004, Proceedings in Computational Statistics 2004-08-23 Prague. Heidelberg, New York: Physica-Verlag, 2004. Physica-Verlag, 2004. s. 1917-1924. ISBN 3-7908-1554-3.
Tvrdík, J. COMPSTAT 2004 v Praze. Informační Bulletin České statistické společnosti. 2004, roč. 15, s. 1-3. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy. 2004.
Tvrdík, J. EVOLUČNÍ ALGORITMY A JEJICH APLIKACE VE STATISTICE. In: Aplimat 2004: Aplimat 2004 2004-02-03 Bratislava. Bratislava: STU, 2004. STU, 2004. s. 949-956. ISBN 80-227-1995-1.
Tvrdík, J. Generalized controlled random search and competing heuristics. In: MENDEL 2004, 10th Internetional Conference on Soft Computing: MENDEL 2004 2004-06-16 Brno. Brno: University of Technology, 2004. University of Technology, 2004. s. 228-233. ISBN 80-214-2676-4.
Tvrdík, J. Jakou statistiku učit nestatistiky?. In: Výuka statistiky v České republice II. Praha: Česká statistická společnost, 2004. Česká statistická společnost, 2004. s. 129-134. ISBN 80-239-4086-4.
Tvrdík, J. Stochastické algoritmy pro globální optimalizaci a jejich aplikace ve výpočetní statistice. 2004.
Tvrdík, J. Stochastické algoritmy v odhadu parametrů regresních modelů. In: ROBUST 2004. Praha: JČMF, 2004. JČMF, 2004. s. 475-482. ISBN 80-7015-972-3.
Tvrdík, J. Třicet instancí třídy Programování_Tvorba_Softwaru. In: Tvorba softwaru 2004: Tvorba softwaru 2004 26.05.2004 Ostrava. Ostrava: Tanger, 2004. Tanger, 2004. s. 301-303. ISBN 80-85988-96-8.
Tvrdík, J. Analýza vícerozměrných dat. 2003.
Tvrdík, J. O kauzálních vztazích a analýze dat. Statistika. 2003, roč. 83, č. 7, s. 18-23. ISSN 0322-788x.
Šlachtová, H., Avdičová, M., Tvrdík, J., Fletcher, T. a Dusseldorp, A. Perceptual Differences Regarding Health and Environmental Problems and their Remedies in two States of the Former Czechoslovakia. Central European Journal of Public Health. 2003, roč. 11, č. 3, s. 44-49. ISSN 1210-7778.
Tvrdík, J. Poznámky k článku Výpočetní statistika 2003. Statistika. 2003, roč. 83, s. 22-23. ISSN 0322-788x.
Tvrdík, J. Algoritmus řízeného náhodného prohledávání a alternující heuristiky. Automa. 2002, roč. 8, s. 54-57. ISSN 1210-9592.
Tvrdík, J. Analýza dat. 2002.
Tvrdík, J., Mišík, L. a Křivý, I. Competing Heuristics in Evolutionary Algorithms. In: Intelligent Technologies-Theory and Applications. 1. vyd. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2002. s. 159-165. ISBN 978-1-58603-256-2.
Tvrdík, J., Mišík, L. a Křivý, I. Competing Heuristics in Evolutionary Algorithms. In: Intelligent Technologies-Theory and Applications. 1. vyd. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2002. s. 159-165. ISBN 978-1-58603-256-2.
Tvrdík, J., Mišík, L. a Křivý, I. Competing Heuristics in Evolutionary Algorithms. In: Intelligent Technologies-Theory and Applications. 1. vyd. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2002. s. 159-165. ISBN 978-1-58603-256-2.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Competing Heuristics-Experimental Study. In: MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing (Matoušek R. and Ošmera P. eds): MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing 2002-06-05 Brno. Brno: VUT Brno, 2002. VUT Brno, 2002. s. 74-79. ISBN 80-214-2135-5.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Competing Heuristics-Experimental Study. In: MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing (Matoušek R. and Ošmera P. eds): MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing 2002-06-05 Brno. Brno: VUT Brno, 2002. VUT Brno, 2002. s. 74-79. ISBN 80-214-2135-5.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Competing Heuristics-Experimental Study. In: MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing (Matoušek R. and Ošmera P. eds): MENDEL 2002, 8th International Conference on Soft Computing 2002-06-05 Brno. Brno: VUT Brno, 2002. VUT Brno, 2002. s. 74-79. ISBN 80-214-2135-5.
Tvrdík, J. Evoluční algoritmy a jejich aplikace ve výpočetní statistice. In: Analýza dat 2002: Současné statistické metody pro technickou a výzkumnou praxi 2002-11-26 Lázně Bohdaneč. Pardubice: TriloByte, 2002. TriloByte, 2002. s. 104-116. ISBN 80-239-0204-0.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Evolutionary Algorithms with Competing Heuristics in Computational Statistics. In: COMPSTAT 2002, 15th Symposium on Computational Statistics: COMPSTAT 2002, Proceedings in Computatonal Statistics, ed. by W. Haerdle and B. Roenz 2002-08-24 Berlin. Heildelberg: Physica Verlag, 2002. Physica Verlag, 2002. s. 349-354. ISBN 3-7908-1517-9.
Hančlová, J., Křivý, I., Gottvald, J., Liška, M., Šimek, M., Tvrdík, J. a Tvrdý, L. Modelování a klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. Ekonomie. 147 s. ISBN 80-248-0220-1.
Tvrdík, J. Objektivní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech. Informační Bulletin České statistické společnosti. 2002, roč. 13, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Porovnání heuristik v algoritmech globální optimalizace. In: ROBUST 2002, 12. zimní škola JČMF: ROBUST 2002 2002-01-21 Hejnice. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. s. 321-332. ISBN 80-7015-900-6.
Tvrdík, J. Základy matematické statistiky. 2002.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Evolutionary Algorithm with Competing Heuristics. In: 7th International Conference on Soft Computing: MENDEL 2001 2001-06-06 Brno. Brno: University of Technology, 2001. University of Technology, 2001. s. 58-64. ISBN 80-214-1894-X.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Evolutionary Algorithm with Competing Heuristics. In: 7th International Conference on Soft Computing: MENDEL 2001 2001-06-06 Brno. Brno: University of Technology, 2001. University of Technology, 2001. s. 58-64. ISBN 80-214-1894-X.
Tvrdík, J., Křivý, I. a Mišík, L. Evolutionary Algorithm with Competing Heuristics. In: 7th International Conference on Soft Computing: MENDEL 2001 2001-06-06 Brno. Brno: University of Technology, 2001. University of Technology, 2001. s. 58-64. ISBN 80-214-1894-X.
Tvrdík, J. Excel ve výuce statistiky. In: PRASTAN - STAKAN 2001, Kočovce: Sborník PRASTAN 2001 2001-09-12 . Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2001. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2001. s. 136-140. ISBN 80-88946-13-1.
Hančlová, J., Křivý, I., Gottvald, J., Šimek, M., Tvrdík, J. a Tvrdý, L. Modelování vývoje regionálních trhů práce. 2001.
Tvrdík, J. Netušený objev ze statistické analýzy historie Robustů. Informační Bulletin České statistické společnosti. 2001, roč. 12, s. 18-21. ISSN 1210-8022.
Mišík, L., Tvrdík, J. a Křivý, I. On Convergence of a Class of Stochastic Algorithms. In: ROBUST'2001: ROBUST 2001, Sborník prací 11. letní školy JČMF 2000-09-11 Nečtiny. Praha: JČMF, 2001. JČMF, 2001. s. 198-209. ISBN 80-7015-792-5.
Mišík, L., Tvrdík, J. a Křivý, I. On Convergence of a Class of Stochastic Algorithms. In: ROBUST'2001: ROBUST 2001, Sborník prací 11. letní školy JČMF 2000-09-11 Nečtiny. Praha: JČMF, 2001. JČMF, 2001. s. 198-209. ISBN 80-7015-792-5.
Mišík, L., Tvrdík, J. a Křivý, I. On Convergence of a Class of Stochastic Algorithms. In: ROBUST'2001: ROBUST 2001, Sborník prací 11. letní školy JČMF 2000-09-11 Nečtiny. Praha: JČMF, 2001. JČMF, 2001. s. 198-209. ISBN 80-7015-792-5.
Tvrdík, J. Opatrně s Excelem při statistických výpočtech. In: Analýza dat 2000/II, Moderní statistické metody: Analýza dat 2000/II 2000-11-21 . Pardubice: TriloByte, 2001. TriloByte, 2001. s. 187-191. ISBN 80-238-6590-0.
Tvrdík, J. Řízené náhodné prohledávání s alternujícími heuristikami. In: Matlab 2001: MATLAB 2001 2001-10-11 Praha. Praha: HUMUSOFT, 2001. HUMUSOFT, 2001. s. 424-429. ISBN 80-7080-44.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Stochastic Optimization in Smoothing Time Series of Czech Labor Market Descriptors. In: 53rd Session of the International Statistical Institute: Bulletin of the International Statistical Institute 2001-08-22 Seoul. Seoul: National Statistical Institute of Korea, 2001. National Statistical Institute of Korea, 2001. s. 253-254. ISBN 90-73592-20-8.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Stochastic Optimization in Smoothing Time Series of Czech Labor Market Descriptors. In: 53rd Session of the International Statistical Institute: Bulletin of the International Statistical Institute 2001-08-22 Seoul. Seoul: National Statistical Institute of Korea, 2001. National Statistical Institute of Korea, 2001. s. 253-254. ISBN 90-73592-20-8.
Tvrdík, J. Stochastické algoritmy a jejich aplikace ve statistických výpočtech. In: Analýza dat 2000/II, Moderní statistické metody: Analýza dat 2000/II 2000-11-21 Bohdaneč u Pardubic. Pardubice: TriloByte, 2001. TriloByte, 2001. s. 179-186. ISBN 80-238-6590-0.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Use of Evolutionary Algorithms for Time Series Smoothing. In: 7th International Conference on Soft Computing: MENDEL 2001 2001-06-06 Brno. Brno: Univ. of Technology Brno, 2001. Univ. of Technology Brno, 2001. s. 65-69. ISBN 80-214-1894-X.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evolutionary heuristics vs. standard optimization algorithms. In: 14th Symposium on Computational Statistics COMPSTAT'2000: COMPSTAT'2000 2000-08-21 Utrecht. Utrecht: Statistics Netherlands, 2000. Statistics Netherlands, 2000. s. 103-104. ISBN 0253-018X.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evolutionary Search Revisited. In: Mendel 2000, 6th International Conference on Soft Computing: MENDEL 2000 2000-06-07 Brno. Brno: Technical University, 2000. Technical University, 2000. s. 165-170. ISBN 80-214-1609-2.
Haslinger, J., Jedelský, D., Kozubek, T. a Tvrdík, J. Genetic and random search methods in optimal shape design problems. J GLOBAL OPTIM. 2000, roč. 16, s. 109-131. ISSN 0925-5001.
Haslinger, J., Jedelský, D., Kozubek, T. a Tvrdík, J. Genetic and random search methods in optimal shape design problems. J GLOBAL OPTIM. 2000, roč. 16, s. 109-131. ISSN 0925-5001.
Mišík, L., Křivý, I. a Tvrdík, J. On convergence of controlled random search algorithms. In: 14th Symposium in Computational Statistics: COMPSTAT'2000 2000-08-21 Nizozemí. Utrecht: Statistics Netherlands, 2000. Statistics Netherlands, 2000. s. 221-222. ISBN 0253-018X.
Mišík, L., Křivý, I. a Tvrdík, J. On convergence of controlled random search algorithms. In: 14th Symposium in Computational Statistics: COMPSTAT'2000 2000-08-21 Nizozemí. Utrecht: Statistics Netherlands, 2000. Statistics Netherlands, 2000. s. 221-222. ISBN 0253-018X.
Mišík, L., Křivý, I. a Tvrdík, J. On convergence of controlled random search algorithms. In: 14th Symposium in Computational Statistics: COMPSTAT'2000 2000-08-21 Nizozemí. Utrecht: Statistics Netherlands, 2000. Statistics Netherlands, 2000. s. 221-222. ISBN 0253-018X.
Tvrdík, J. Statistické metody pro zlepšování jakosti. 2000.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Křivý, I., Tvrdík, J. a Krpec, R. Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression. COMPUT STAT DATA AN. 2000, roč. 33, s. 277-290. ISSN 0167-9473.
Tvrdík, J. Věřit statistickému software?. Informační bulletin České statistické společnosti. 2000, roč. 11, s. 25-33. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Výuka statistiky na Ostravské universitě a znepokojivé otázky s ní spojené. In: mezinárodní seminář STAKAN 99, Cikháj: sborník STAKAN´99 1999-09-15 Cikháj. Praha: Česká statistická společnost, 2000. Česká statistická společnost, 2000. s. 42-44. ISBN 80-238-4613-2.
Tvrdík, J. Od klasického ke zobecněnému lineárnímu modelu. In: Analýza dat´99: sborník konference Analýza dat´99 1999-11-09 . Pardubice: Trilobyte, 1999. Trilobyte, 1999. s. 57-67. ISBN 80-238-5113-6.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Simple Evolutionary Heuristics for Global Optimization. Comp. Statist. & Data Analysis. 1999, roč. 30, s. 345-352. ISSN 0167-9473.
Beška, F., Tvrdík, J. a Lorenc, J. Využití registru zhoubných nádorů ke zhodnocení diagnostické a léčebné péče. Klinická onkologie. 1999, č. 12, s. 36-40. ISSN 0862-495X.
Tvrdík, J. a Křivý, I. A Comparison of Simple Heuristics for Optimization. In: COMPSTAT'98. Proceedings in Computational Statistics: COMPSTAT'98. Proceedings in Computational Statistics. Short Communication and Posters 1998-08-24 . Bristol: IACR Rothamsted, 1998. IACR Rothamsted, 1998. s. 209-210. ISBN 0-9514456-7-7.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evoluční algoritmy a odhad parametrů nelineárních regresních modelů. In: Celostátní konference o moderních technikách statistické analýzy dat a stochastické optimalizace: Analýza dat 98 1998-11-10 . Pardubice: Trilobte Statistical Software, 1998. Trilobte Statistical Software, 1998. s. 56-69. ISBN 80-238-3500-9.
Tvrdík, J. Excel, statistika, lokalizace a zmatek. Informační Bulletin České statistické společnosti. 1998, roč. 9, s. 13-20. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. Logistická regrese a vyhledávání modelů. In: Robust 98 (Antoch J. a Dohnal G. eds): Robust 98 1998-01-26 Radešín. Praha: JČMF, 1998. JČMF, 1998. s. 187-194. ISBN 80-7015-G24-4.
Tvrdík, J. Logistická regrese v analýze kategoriálních dat. In: Sborník přednášek celostátní konference ANALÝZA DAT´98: ANALÝZA DAT´98 1998-11-10 . Pardubice: Trilobyte Pardubice, 1998. Trilobyte Pardubice, 1998. s. 48-55. ISBN 80-238-3500-9.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Stochastic Optimization and its Applications in Regession. In: COMPSTAT'98: COMPSTAT'98. Proceedings in Computational Statistics. Short Communication and Posters 1998-08-24 . Bristol: IACR Rothamsted, 1998. IACR Rothamsted, 1998. s. 65-66. ISBN 0-9514456-7-7.
Tvrdík, J. Základy statistické analýzy dat. 1998.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evoluční algoritmy a jejich aplikace v nelineární regresi. In: ROBUST'96: ROBUST'96 1996-09-02 Lednice. Praha: JČMF, 1997. JČMF, 1997. s. 225-232. ISBN 80-7015-540-X.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evolution Algorithms In Regression. In: 51st Session of ISI: Bulletin of International Statistical Institute 51st Session Proceedings, Tome LVII, Book 2 1997-08-18 . Istanbul: International Statistical Institute, 1997. International Statistical Institute, 1997. s. 37-40. ISBN nemá.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Some evolutionary algorithms for optimization. In: 3rd International Mendel Conference on Genetic Algorithms: MENDEL'97 1997-06-25 . Brno: Technical university Brno, 1997. Technical university Brno, 1997. s. 65-70. ISBN 80-214-0884-7.
Tvrdík, J. S-plus v analýze znečištění životního prostředí. In: Sborník přednášek celostátní konference Analýza dat´97: Analýza dat´97 1997-11-04 . Lazne Bohdanec: Trilobyte Statistical Software Pardubice, 1997. Trilobyte Statistical Software Pardubice, 1997. s. 42-49. ISBN nemá.
Tvrdík, J. Stata a NCSS z pohledu uživatele. Informační Bulletin České statistické společnosti. 1997, roč. 8, s. 5-16. ISSN 1210-8022.
Tvrdík, J. a Křivý, I. A Genetic Type Algorithm for Optimization. In: MENDEL'96, 2nd International Conference on Genetic Algorithms: Proceedings of MENDEL'96, 2nd International Conference on Genetic Algorithms 1996-06-26 Brno. Brno: VUT Brno, 1996. VUT Brno, 1996. s. 176-180. ISBN 80-214-0769-7.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Evoluční algoritmy: aplikace v nelineární regresi. In: Celostátní seminář o moderních metodách statistické analýzy dat, Lázně Bohdaneč: Analýza dat 96 1996-11-05 . Pardubice: Trilobyte Statistical Software, 1996. Trilobyte Statistical Software, 1996. s. 14-22. ISBN nemá.
Tvrdík, J. Exploratory Survival Analysis of Tumor Register Data. In: XXVI International Biometrical Colloquium: XXVI International Biometrical Colloquium (Abstracts) 1996-09-16 . Inowroclaw: The Polish Biometrical Society, 1996. The Polish Biometrical Society, 1996. s. 74-76. ISBN 83-8670-721-6.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Stochastic Algorithms in Estimating Regression Models. In: COMPSTAT'96, Barcelona: Proceedings in Computational Statistics COMPSTAT'96 1996-08-26 . Berlin: Physica Verlag, 1996. Physica Verlag, 1996. s. 325-330. ISBN 3-7908-0953-5.
Tvrdík, J. Lidský faktor v aplikacích statistiky. In: 3 mí, Moderní matematické metody v inženýrství: Moderní matematické metody v inženýrství 1995-06-26 . Ostrava: JČMF, pobočka Ostrava, 1995. JČMF, pobočka Ostrava, 1995. s. 110-113. ISBN nemá.
Škoda, V., Tvrdík, J. a Jirák, Z. Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků. Pracovní lékařství. 1995, roč. 47, s. 252-261. ISSN 0032-6291.
Tvrdík, J. a Křivý, I. Stochastic Algorithms in Estimating Regression Parameters. In: 13th Symposium on Mathematical Methods in Economy: Proceedings of MME 95 1995-09-18 . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 217-228. ISBN nemá.
Křivý, I. a Tvrdík, J. The Controlled Random Search Algorithm for Optimizing Regression Models. Comp. Statist. & Data Analysis. 1995, roč. 20, s. 227-238. ISSN 0167-9473.
Křivý, I. a Tvrdík, J. Multicriterial optimization of regression models. In: COMPSTAT 1994, 11th Symposium on Computational Statistics: COMPSTAT 1994 - short communications (ed. R. Dutter and W. Grossmann) 1994-08-22 Viena, Rakousko. Viena: University of Viena, 1994. University of Viena, 1994. s. 25-26.
Tvrdík, J. Odhad regresních parametrů metodou řízeného náhodného výběru. In: ROBUST 94, zimní škola JČMF: ROBUST 94 1994-01-17 . Praha: JČMF, 1994. JČMF, 1994. s. 153-159. ISBN 80-7015-492-6.
Menzlová, M., Jirák, Z., Havránková, J., Eisler, L. a Tvrdík, J. Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou. Pracovní lékařství. 1994, roč. 46, s. 147-150. ISSN 0032-6291.
Menzlová, M., Jirák, Z., Havránková, J., Eisler, L. a Tvrdík, J. Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou. Pracovní lékařství. 1994, roč. 46, s. 147-150. ISSN 0032-6291.
Tvrdíková, M. a Tvrdík, J. Human Factors and the Design of Interactive Applications. In: International conference on Computer Based Learning in Science: Proceedings of CBLIS (ed. P.M.Nobar) 1993-12-18 . London: Queen Mary and Westfield College, University of London, 1993. Queen Mary and Westfield College, University of London, 1993. s. 29-34. ISBN 80-7040-082-X.
Jančar, P. a Tvrdík, J. Řešené příklady v Pascalu. 1993.
Škrabková, Z., Ettlerová, E., Charamza, P., Chmel, K., Linhartová, P., Pecková, M., Tvrdík, J., Zaydlar, K., Zichová , J. a Zvára, K. Návod k používání programového produktu SOLO. 1992.
Havránková, J., Škoda, V. a Tvrdík, J. Fibrogenita umělých binárních směsí minerálních prachů a křemene v pokuse na zvířeti. Pracovní lékařství. 1990, roč. 42, č. 2, s. 385-391. ISSN 0032-6291.
Pavlíček, J. a Tvrdík, J. Mikropočítačový výukový systém. Učební pomůcky, Komenium. 1990, roč. 30, č. 10, s. 21-22.
Tvrdík, J. a Pavlíček, J. Transformation based on the list of values in data. In: COMPSTAT 90, 9th Symposium on Computational Statistics: COMPSTAT 90 - short communications 1990-08-20 Dubrovník. Dubrovník: University Zagreb, 1990. University Zagreb, 1990. s. 53-54.
Tvrdík, J. a Janča, L. Znečištění ovzduší SM kraje v létech 1985-88 - analýza údajů hygienické služby. Ochrana ovzduší. 1990, roč. 22, s. 59-63. ISSN 1211-0337.
Tvrdík, J. Analýza dat v hygienické službě. Československá hygiena. 1989, roč. 34, s. 145-150. ISSN 0009-0573.
Tvrdík, J., Lochman, I., Soušková, H. a Vrtná, L. Informační systémy v mikrobiologii. Československá hygiena. 1989, roč. 34, č. 3, s. 155-161. ISSN 0009-0573.
Tvrdík, J. a Janča, L. Interní informační systém ovzduší - automatické zpracování v krajské hygienické stanici. Čskoslovenská hygiena. 1989, roč. 34, č. 3, s. 151-154. ISSN 0009-0573.
Tvrdík, J. Interaktivní programy a pravidla dialogu. In: PROGRAMOVÁNÍ 88: PROGRAMOVÁNÍ 88 Ostrava. Ostrava: DT ČSVTS, 1988. DT ČSVTS, 1988. s. 106-118.
Tvrdík, J. a Vaňha, J. Program pro analýzu relativního přežití. In: ROBUST 88: ROBUST 88 (ed. J. Antoch) 1988-05-30 Plasy. Praha: JČSMF, 1988. JČSMF, 1988. s. 116-120.
Lochman, I., Wieczorková, D., Miler, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Machálek, J. Vývoj imunity u dětí s novorozeneckou hyperbilirubinemií. Československá pediatrie. 1987, roč. 42, č. 2, s. 83-96. ISSN 0069-2328.
Lochman, I., Tvrdík, J., Lochmanová, A. a Vrtná, L. Antiimmunoglobulins of rheumatoid factor (RF) type in prediction of melanoma patients. Neoplasma. 1986, roč. 33, č. 6, s. 737-741. ISSN 0028-2685.
Tvrdík, J. a Metzl, K. Programování bez programátorů. In: PROGRAMOVÁNÍ 86: PROGRAMOVÁNÍ 86 Ostrava. Ostrava: DT ČSVTS, 1986. DT ČSVTS, 1986. s. 118-133.
Schindler, J., Tvrdík, J. a Tvrdíková, M. Programové zabezpečení ASŘ. 1986.
Tvrdík, J. a Príkazský, V. Searching Causes in Observational Data by the GUHA method. In: 1st European Biometric Conference: Proceedings of 1st European Biometric Conference 1985 Budapest.
Tvrdík, J., Lochman, I., Vrtná, L. a Holáň, V. Informační systém mikrobiologické laboratoře KHS. Lékař a technika. 1984, roč. 2, s. 28-30. ISSN 0301-5491.
Tvrdík, J. a Hájková, H. Interaktivní statistický programový systém. In: ROBUST 84 : ROBUST 84 (ed. J. Antoch a J. Jurečková) 1984-09-17 Slavonice. Praha: JČSMF, 1984. JČSMF, 1984. s. 116-119. ISBN 57-588-84.
Konečný, M. a Tvrdík, J. Asociační procedura metody GUHA. In: ALGORITMY 83: ALGORITMY 83 Vysoké Tatry. Bratislava: JSMF, 1983. JSMF, 1983. s. 307-313.
Blažej, V., Kubíček, Z. a Tvrdík, J. Hodnocení laboratorních dat diskriminační analýzou u nemocných s vleklými jaterními onemocněními. Časopis lékařů českých. 1983, roč. 122, s. 884-889. ISSN 0008-7335.
Tvrdík, J. Jednoduchý model rozptylu exhalací. Ochrana ovzduší. 1981, roč. 13, č. 12, s. 185-186. ISSN 1211-0337.
Čimbura, V. a Tvrdík, J. Problémy návrhu modulárních programů. In: PROGRAMOVÁNÍ 80: PROGRAMOVÁNÍ 80 Havířov. Ostrava: DT ČSVTS, 1980. DT ČSVTS, 1980. s. 1-37.
Metzl, K. a Tvrdík, J. Zdokonalené programovací techniky. In: PROGRAMOVÁNÍ 79: PROGRAMOVÁNÍ 79 Havířov. Ostrava: DT +CSVTS, 1979. DT +CSVTS, 1979. s. 1-26.
Budík, F., Tvrdík, J. a Hasík, O. Dimenzování a optimalizace vodovodních sítí samočinnými počítači. Vodní hospodářství, řada B. 1976, č. 6, s. 153-156. ISSN 1211-0760.
Linek, V. a Tvrdík, J. A Generalization of Kinetic Data on Sulphite Oxidation Systems. Biotechnology and Bioengineering. 1971, s. 353-369. ISSN 0006-3592.


Nepodařilo se načíst záznamy.AutorNázev práceTypRok
Poláková RadkaAdaptace v algoritmu diferenciální evolucedizertační 2014 
Goryl TomášAdaptivní algoritmus odhadu parametrů nelineární regrese - implementace v Rdiplomová 2016 
Bůžek JiříDiferenciální evoluce a adaptace řídicích parametrůdiplomová 2014 
Křížek LukášUživatelské rozhraní pro adaptivní algoritmy globální optimalizace v Matlabudiplomová 2013 
Laboj MiroslavOptimalizace metodou rojení částicdiplomová 2012 
Liberda DavidPočítačová podpora výuky základů statistikydiplomová 2012 
Kožela LukášOptimalizace metodou Particle Swarmdiplomová 2009 
Kovařčík MartinImplementace evolučních algoritmů v Rdiplomová 2008 
Kresová LenkaStochastické algoritmy pro globální optimalizacidiplomová 2006 
Goryl TomášZákladní statistické a grafické metody v Rbakalářská 2014 
Novosad RadekSystém pro vytváření a údržbu webových stránek učitelebakalářská 2014 
Němec JiříNávrh a realizace systému pro statistickou analýzu obchodní výkonnosti e-shopubakalářská 2013 
Spružina MarekAdaptivní diferenciální evoluce - implementace v Rbakalářská 2013 
Surák LukášUživatelské rozhraní v Matlabubakalářská 2010 
Fojtík RobertImplementace algoritmu CRS v prostředí Rbakalářská 2007 
Kozáková JanaE-learning pro úvodní kurs statistikybakalářská 2005 


Aktualizace opory předmětu Základy pravděpodobnosti a statistiky katedry informatiky a počítačů
Hlavní řešitelRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Adaptivní a paralelní varianty evolučních algoritmů a jejich aplikace
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptivní a paralelní varianty algoritmu diferenciální evoluce a jejich aplikace
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptivní algoritmy diferenciální evoluce a jejich aplikace
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptivní varianty algoritmu diferenciální evoluce
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Evoluční algoritmy a adaptace jejich řídicích parametrů
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Evoluční algoritmy se soutěžícími a spolupracujícími heuristikami GA201/05/0284
Hlavní řešiteldoc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený