OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Kateřina Trčková

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Trčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)31500
telefon, mobil: 553 46 2198
e-mail: katerina.trckova@osu.cz
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Prášilová, J., Kričfaluši, D. a Trčková, K. Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů. 2016.
Trčková, K. Chemie kolem nás v praxi. 2015.
Trčková, K. Letní přírodovědná škola. 2015.
Trčková, K., Solárová, M. a Mucha, M. Přírodní vědy na hradě. 2015.
Trčková, K. Vybrané kapitoly z chemie s použitím mobilních zařízení. 2015.
Trčková, K. Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání. 2015.
Trčková, K. Bílé zlato. s. 64-70. ISBN 978-80-7290-817-2.
Trčková, K. Bílé zlato. In: Mezinárodní studentská konference: projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha. 2014.
Solárová, M., Mucha, M. a Trčková, K. Chemická olympiáda kategorie C. 2014.
Trčková, K. Chemické hry. 2014.
Trčková, K. a Solárová, M. Letní přírodovědná škola. 2014.
Trčková, K. Motivační úlohy v praxi. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach v oblasti toérie chemického vzdelávania. Trnava. 2014.
Trčková, K. Multikomponentní úlohy. In: časopis Bech. s. 62-66. ISSN 1338-1024.
Trčková, K., Solárová, M., Mucha, M., Štefelová, J., Mucha, M. a BLÁHOVÁ, L. Příroda v noci. 2014.
Trčková, K., Slovák, V., Solárová, M., Mucha, M. a Kalina, J. Přírodní vědy na hradě: Přírodní vědy na hradě. 2014.
Trčková, K. Sacharidy hravě. In: III. Veletrh nápadů učitelů chemie. Brno. 2014.
Trčková, K. Učení s porozuměním. ISBN 978-807464-359-0.
Trčková, K. Motivační příklady. 2013.
Trčková, K. Početní gramotnost žáků ve výuce chemie. s. 135-140. ISBN 978-80-223-2582-0.
Trčková, K. Posílení gramotností žáků ve výuce chemie. s. 147-153. ISBN 978-80-244-3776-7.
Solárová, M. a Trčková, K. Příprava žáků k chemické olympiádě. 2013.


AutorNázev práceTypRok
Königová AdélaOd prvku ke sloučeninědiplomová 2015 
Křesinová TerezaDomácí pokusy z biochemiebakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.