FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Mezinárodní konference zaměřená na ochranu přírodního bohatství střední Asie

Katedra biologie a ekologie OU společně s Institutem environmentálních technologií pořádaly ve dnech 6. až 8. září 2012 mezinárodní konferenci na téma: “Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia”.

Jednalo se o první ročník konference zaměřené na přírodní poměry, druhovou bohatost a ochranu přírodního bohatství této nepříliš prozkoumané oblasti. Na konferenci se přihlásilo celkem 53 vědců z 8 zemí (ČR, Polsko, Rusko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Tádžikistán, USA a Nigerie). Všichni následně formou prezentací, posterů nebo alespoň umístěním textu v Knize abstraktů přispěli k vysoké úrovni konference.

Oblast střední a centrální Asie byla vybrána proto, že zde již několik let probíhá intenzívní výzkum, na němž participuje i Ostravská Univerzita. Dr. Vítězslav Plášek (katedra biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU), společně s kolegy z univerzit v Krakově a Opoli, navštívil již několikrát tento region a následně publikoval řadu článku o nově nalezených mechorostech.

Konference začala 6. září registrací účastníků. Následující den probíhaly přednášky a prezentace posterů. Po prvním jednacím dni byl pro všechny účastníky připraven raut s hudebním programem. V sobotu 8. září pak probíhaly exkurze do biologicky cenných území regionu (nejen v rámci ČR, ale i v Polsku). I zde byl zaznamenán dílčí úspěch, neboť se účastníkům podařilo nalézt druh rostliny, považovaný do té doby jako „z ČR vymizelý”.

Do konce roku plánují pořadatelé vydat ještě monografii s příspěvky prezentovanými na konferenci.

Realizaci konference by nebyla možná bez finančního či materiálního přispění z projektu IET CZ.1.05/2.1.00/03.0100, prostředků KBE PřF OU a sponzorského daru firmy Olympus. Děkujeme.

Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (1/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (2/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (3/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (4/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (5/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (6/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (7/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (8/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (9/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (10/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (11/12)Biodiversity & Nature Conservation in the Middle & Central Asia (12/12)

Vlastník zprávy: doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D. | Aktualizováno: 19. 09. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt