FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Sbírky KBE

Databáze pěstovaných druhů Botanické zahrady PřF OU

Kurátor sbírek: Ing. Tomáš Tureček, PhD.
Na webových stránkách botanické zahrady je přístupná databáze pěstovaných druhů. Je zde soustředěno více než 500 taxonů, které jsou zařazeny do jednotlivých čeledí v rámci systému. U zajímavých zástupců je k dispozici jejích fotodokumentace Tato databáze je postupně doplňována a cílem je evidence všech taxonů pěstovaných na botanické zahradě. Slouží k evidenci druhů, k vědeckým ale také k didaktickým účelům. Aktuálně zahrnuje přibližně 1/3 taxonů. Více na adrese katedry.osu.cz/kbe/bot_zahr.

Sbírkové materiály (1/2)Sbírkové materiály (2/2)

Expozice mechorostů

Kurátor: doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Sbírka založená v roce 2006 představuje unikátní kolekci přibližně 60 mechů a játrovek. Studenti mohou vidět typické zástupce mechorostů šesti typů substrátů: vápencové skály, žulové skály, rašeliniště, lesní půda, borka stromů a tlející dřevo.

Sbírkové materiály (1/2)Sbírkové materiály (2/2)

Herbářové sbírky

Kurátor: Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.
Jsou fyzicky deponované v herbáriu Botanické zahrady Ostravské univerzity. Přehled taxonů s informacemi o sběru je dostupný z internetové adresy oddělení botaniky. Sbírka vědeckého herbáře představuje několik tisíc položek cévnatých rostlin (přibližně 1500 položek je dostupných na internetu) a je neustále doplňována. Umožňuje studentům lépe poznat morfologické a anatomické znaky jednotlivých taxonů. Na základě informací na schedě lze zjistit ekologické vazby druhů, případně slouží jako doklad datovaného výskytu taxonů na lokalitách. Více na adrese katedry.osu.cz/kbe/odd_bot.

Sbírkové materiály (1/2)Web Oddělení botaniky (2/2)

Systematická a faunistická sbírka hmyzu

V současné době je zpracováno a katalogizováno kolem 3000 taxonů hmyzu (10.000 jedinců) v taxonomické části. Sbírky zahrnují zejména skupiny brouků, motýlů, blanokřídlých, vážek a dvoukřídlého hmyzu. Jsou přístupné v laboratoři ekologie a systematické entomologie KBE a seznam je uveden na adrese katedry.osu.cz/kbe/sbirky.

Sbírkové materiály (1/3)Sbírkové materiály (2/3)Laboratoř (3/3)

Vlastník zprávy: RNDr. Michal Živný, Ph.D. | Aktualizováno: 06. 10. 2009
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt