FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Dva granty Evropské unie pro pracovníky katedry biologie a ekologie

V rámci projektu SYNTHESYS byl pro rok 2012 udělen grant dvěma pracovníkům katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU: RNDr. Vítězslavu Pláškovi, Ph.D. a RNDr. Janu Ševčíkovi, Ph.D. Projekt SYNTHESYS (zkratka pro „Synthesis of systematic resources“) je součástí Sedmého rámcového programu Evropské unie a je zaměřen na zvýšení mobility vědeckých pracovníků a na vytvoření integrované evropské infrastruktury pro pracovníky v přírodovědných oborech.

První projekt, č. AT-TAF-2070, se zabývá studiem epifytických mechorostů rodu Orthotrichum. Řešitelem projektu bude dr. Plášek, který navštíví v r. 2012 Přírodovědné muzeum ve Vídni, kde bude studovat a revidovat herbářové položky mechů.

Druhý projekt, č. FR-TAF-2254, je zaměřen na studium biodiverzity a fylogeneze dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Řešitelem bude dr. Ševčík, který v roce 2012 navštíví Národní přírodovědné muzeum v Paříži za účelem studia materiálu z jihovýchodní Asie.

Výsledky těchto projektů budou publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech a budou zahrnovat nové poznatky o fylogenezi, taxonomii a rozšíření uvedených skupin mechorostů a hmyzu. Získán bude také cenný materiál pro následné molekulárně-taxonomické studie.

Vlastník zprávy: Ing. Beáta Kapošváry | Aktualizováno: 03. 01. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt