FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KBE
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: alestečkadolnyzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2314, 597 09 2314
 
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkazivnyzavináčosutečkacz
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2310, 597 09 2310
 
Sekretariát
Greplová Petra e-mail: petratečkagreplovazavináčosutečkacz
sekretářka katedry
 
telefon: 553 46 2312, 597 09 2312
553 46 2382, 597 09 2382
 
Členové katedry
Profesoři
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail: zdenektečkaduriszavináčosutečkacz
vedoucí oddělení zoologie
 
telefon: 553 46 2316, 597 09 2316
553 46 2350, 597 09 2350
 
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail: jantečkagaperzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail: katerinatečkamalachovazavináčosutečkacz
vedoucí oddělení obecné biologie
činnost: pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie
 
telefon: 553 46 2315, 597 09 2315
731 444 489
 
Docenti
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: alestečkadolnyzavináčosutečkacz
vedoucí katedry
 
telefon: 553 46 2314, 597 09 2314
 
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkadrozdzavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
 
telefon: 553 46 2311, 597 09 2311
553 46 1013, 597 09 1013
775 160 971
 
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaeliaszavináčosutečkacz
vedoucí LSRC
 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
553 46 2280, 597 09 2280
 
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: paveltečkahulvazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2317, 597 09 2317
 
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakocarekzavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, kombinovaná forma)
 
telefon: 553 46 2317, 597 09 2317
 
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail: vaclavtečkakrpeszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2324, 597 09 2324
 
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail: bohumirtečkalojkasekzavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
 
telefon: 553 46 2319, 597 09 2319
 
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail: arkadiusztečkanowakzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail: petrtečkapecinkazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2318, 597 09 2318
 
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: vitezslavtečkaplasekzavináčosutečkacz
vedoucí oddělení botaniky
 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Sawicki Jakub, dr. hab. Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkasawickizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2328, 597 09 2328
 
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkasevcikzavináčosutečkacz
činnost: předseda Oborové rady doktorského studia
 
telefon: 553 46 2383, 597 09 2383
553 46 2104, 597 09 2104
 
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. e-mail: vyacheslavtečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2326, 597 09 2326
731 422 166
 
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail: tomastečkaadamuszavináčosutečkacz
činnost: genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
 
telefon: 553 46 1743, 597 09 1743
 
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail: sarkatečkacimalovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2325, 597 09 2325
 
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail: jiritečkacervenzavináčosutečkacz
činnost: vedení katedrové knihovny
 
telefon: 553 46 2273, 597 09 2273
 
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail: michaelatečkadrozdovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Horká Ivona, Mgr. e-mail: ivonatečkahorkazavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
 
telefon: 553 46 2316, 597 09 2316
553 46 2268, 597 09 2268
 
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacholevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail: kareltečkajankozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkakochzavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Biologie dvouoborová (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro SŠ (navazující magisterské studium)
 
telefon: 553 46 2327, 597 09 2327
 
Pluháček Jan, RNDr., Ph.D. e-mail: jantečkapluhacekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkarybkovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2322, 597 09 2322
 
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail: hanatečkasezimovazavináčosutečkacz
činnost: pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
 
telefon: 553 46 2259, 597 09 2259
 
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail: michaltečkasimicekzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail: tomastečkaturecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2324, 597 09 2324
596 235 078
 
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail: michaltečkazivnyzavináčosutečkacz
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
 
telefon: 553 46 2310, 597 09 2310
 
Vědečtí pracovníci
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. e-mail: ezgitečkaaltinisikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Butenko Anzhelika, Mgr. e-mail: anzhelikatečkabutenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Černá Bolfíková Barbora, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail: paveltečkaflegontovzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Grybchuk Danyil, Mgr. e-mail: danyiltečkagrybchukzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail: piyatečkachangmaizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Iakovenko Nataliia, Mgr. e-mail: nataliiatečkaiakovenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ieremenko Anastasiia, Mgr. e-mail: anastasiiatečkaieremenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ishemgulova Aygul e-mail: aygultečkaishemgulovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail: alekseitečkakostygovzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kraeva Natalia, Ing. e-mail: nataliatečkakraevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail: cenektečkanovotnyzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkapanek3zavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Petrželková Romana, Mgr. e-mail: romanatečkapetrzelkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Spodareva Viktoriia e-mail: viktoriiatečkaspodarevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkasevcikovazavináčosutečkacz
činnost: hematoonkologie
 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
597 372 098
 
Turbaková Barbora, Bc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Yurchenko Tatiana, M.Sc. e-mail: tatianatečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2340, 597 09 2340
 
Záhonová Kristína, Mgr. e-mail: kristinatečkazahonovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
 
Life Science Research Centre
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. e-mail: ezgitečkaaltinisikzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Butenko Anzhelika, Mgr. e-mail: anzhelikatečkabutenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: marektečkaeliaszavináčosutečkacz
vedoucí LSRC
 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
553 46 2280, 597 09 2280
 
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail: paveltečkaflegontovzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Grybchuk Danyil, Mgr. e-mail: danyiltečkagrybchukzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail: piyatečkachangmaizavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2279, 597 09 2279
 
Iakovenko Nataliia, Mgr. e-mail: nataliiatečkaiakovenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ieremenko Anastasiia, Mgr. e-mail: anastasiiatečkaieremenkozavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ishemgulova Aygul e-mail: aygultečkaishemgulovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kaspřák David, Mgr. e-mail: davidtečkakasprakzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail: alekseitečkakostygovzavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Kraeva Natalia, Ing. e-mail: nataliatečkakraevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkapanek3zavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Petrželková Romana, Mgr. e-mail: romanatečkapetrzelkovazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Spodareva Viktoriia e-mail: viktoriiatečkaspodarevazavináčosutečkacz

 
telefon:  
 
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail: terezatečkasevcikovazavináčosutečkacz
činnost: hematoonkologie
 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
597 372 098
 
Yurchenko Tatiana, M.Sc. e-mail: tatianatečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2340, 597 09 2340
 
Yurchenko Vyacheslav, doc. MSc., Ph.D. e-mail: vyacheslavtečkayurchenkozavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2326, 597 09 2326
731 422 166
 
Záhonová Kristína, Mgr. e-mail: kristinatečkazahonovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2329, 597 09 2329
 
Zbránková Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkazbrankovazavináčosutečkacz
laborantka
 
telefon: 553 46 2278, 597 09 2278
777 935 004
 
Ostatní pracovníci
Brázdová Petra, Ing. e-mail: petratečkabrazdovazavináčosutečkacz
zahradnice
 
telefon:  
 
Rypienová Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkarypienovazavináčosutečkacz
laborantka
 
telefon: 553 46 2281, 597 09 2281
 
Zbránková Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkazbrankovazavináčosutečkacz
laborantka
 
telefon: 553 46 2278, 597 09 2278
777 935 004
 
Externisté
Dančák Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:  

 
telefon:  
 
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Majkus Zdeněk, RNDr., CSc. e-mail: zdenektečkamajkuszavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2320, 597 09 2320
 
Pergner Jiří, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Rulík Martin, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Smýkal Petr, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šebková Martina, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Šipoš Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkasiposzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2354, 597 09 2354
553 46 1795, 597 09 1795
 
Tkadlec Emil, prof. MVDr., CSc. e-mail:  

 
telefon:  
 
Tuf Ivan H., RNDr. at Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
telefon:  
 
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:  

 
telefon:  
 
Vyskot Boris, prof. RNDr., DrSc. e-mail:  

 
telefon:  
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt