FAQ

Katedra chemie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Uchazeči o studium

Spolupráce

Průvodce katedrou

Ze života katedry

Konference

Charakteristika KCH

Katedra chemie zabezpečuje výuku profilujících disciplin teoretické, systematické i aplikované chemie včetně laboratorních cvičení. Katedra garantuje následující studijní obory:

Bakalářské obory:

  • Chemie (jednooborový)
  • Chemie (dvouoborový)

Navazující magisterské obory (odborné):

  • Analytická chemie pevné fáze

Navazující magisterské obory (učitelství):

  • Učitelství chemie pro SŠ (jednooborový a dvouoborový)

Doktorské obory:

  • Analytická chemie

Výuka je vedena v moderně vybavených posluchárnách a laboratořích, které prošly v uplynulých letech generální rekonstrukcí.

Výzkum na katedře je zaměřen do oblasti chemie struktury a povrchů pevné fáze (kalorimetrické studium, termická analýza, zeta-potenciál, elektrochemické metody, spektroskopické metody, chromatografie, reakční kinetika) a do oblasti didaktiky chemie (nové formy, metody a prostředky ve výuce chemie).

Kvalifikační práce studentů se zaměřují nejen na problematiku studovanou na katedře chemie, ale v rámci spolupráce s praxí řeší dílčí problémy spolupracujících pracovišť a podniků.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt