FAQ

Katedra chemie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 597 092 100, 553 462 100

  
cz   en


Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava

Začalo to informací v tisku o tom, že ZŠ Chrjukinova vybudovala nové přírodovědné laboratoře... Tak jsme oslovili paní ředitelku této základní školy, Mgr. Janu Mikoškovou, s nabídkou spolupráce s naší Přírodovědeckou fakultou OU v podobě přednášek, které by se měly týkat nových trendů v přírodovědném vzdělávání na ZŠ. A vzešla z toho spolupráce v oblasti přírodovědných pokusů – dvojdílný blok skládající se z odborné přednášky a praktického cvičení v laboratořích Katedry chemie PřF OU, který paní ředitelka Mikošková nabídla i ostatním učitelům přírodovědných předmětů v sousedních školách.

V polovině února proběhla odborná přednáška, kterou realizovala doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. z Katedry chemie PřF OU v nově vybudovaných přírodovědných prostorách ZŠ Chrjukinova. Sešlo se tu 20 učitelů, převážně učitelů chemie, ale také biologie a fyziky. Přednáška se zabývala dlouhodobými přírodovědnými pokusy, které lze realizovat v domácích podmínkách. Tak se učitelé dozvěděli např. jak urychlit dozrávání rajčat, jaký vliv má benzín na klíčivost semen, jak ovlivňují syntetická hnojiva rozklad papíru nebo jak vytvořit barevný krystal z kuchyňské soli. Přednáška se setkala s velkým zájem, takže nebyl problém uskutečnit druhou domluvenou část naší spolupráce – návštěvu učitelů na Katedře chemie PřF OU. Ta proběhla koncem února. Laboratoř navštívilo 14 učitelů (pouze v aprobaci s chemií, fyzikové navázali kontakty na Katedře fyziky PřF OU, kde by se měla podobná akce uskutečnit i pro ně). Seznámili se s technikou krátkodobých chemických pokusů, z nichž některé je rovněž možno provádět i v domácích podmínkách. Součástí bloku byla také praktická realizace pokusů. Učitelé se velmi aktivně zapojili do laboratorních prací a během 4 vyučovacích hodin si vyzkoušeli asi 15 chemických pokusů, k nimž patřily jak pokusy „domácí“ (např. příprava oxidu uhličitého a jeho identifikace pomocí bublifuku), tak „školní“ (antifontána). Učitelé zároveň získali brožurku s návody na chemické pokusy, které je možno provádět ve školních podmínkách základních škol.

Domníváme se, že akce byla zdařilá a pro učitele přínosná. Věříme, že spolupráce tohoto typu bude pokračovat i nadále – v plánu je vedení zájmových kroužků našimi studenty, doučování zaostávajících žáků a besedy s učiteli z praxe.

Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (1/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (2/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (3/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (4/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (5/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (6/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (7/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (8/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (9/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (10/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (11/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (12/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (13/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (14/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (15/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (16/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (17/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (18/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (19/20)Spolupráce PřF OU se ZŠ Chrjukinova Ostrava (20/20)

Vlastník zprávy: doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. | Aktualizováno: 30. 03. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt