OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra chemie > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCH
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: roman.marsalek@osu.cz
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: vaclav.slovak@osu.cz
telefon: 553 46 2197
Peter Rudolf, Ing., CSc.
tajemník katedry
email: rudolf.peter@osu.cz
telefon: 553 46 2192
731 444 483
Sekretariát
Schmidtová Jarmila
sekretářka
email: jarmila.schmidtova@osu.cz
telefon: 553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. email: boleslav.taraba@osu.cz
telefon: 553 46 2199
Docenti
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. email: jiri.kalina@osu.cz
telefon: 553 46 2189
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc.
činnost: didaktika chemie
email: dana.kricfalusi@osu.cz
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Maršálek Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
email: roman.marsalek@osu.cz
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. email: zuzana.navratilova@osu.cz
telefon: 553 46 2195
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
email: vaclav.slovak@osu.cz
telefon: 553 46 2197
Odborní asistenti
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. email: petra.bulavova@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. email: michal.haluzik@osu.cz
telefon: 553 46 2193
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. email: martin.mucha@osu.cz
telefon: 553 46 2192
Peter Rudolf, Ing., CSc.
tajemník katedry
email: rudolf.peter@osu.cz
telefon: 553 46 2192
731 444 483
Prášilová Jana, Mgr., Ph.D. email: jana.prasilova@osu.cz
telefon: 553 46 2198
Trčková Kateřina, Mgr., Ph.D. email: katerina.trckova@osu.cz
telefon: 553 46 2198
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. email: tomas.zelenka@osu.cz
telefon: 553 46 2210
Ostatní
Ryšková Dagmar email: dagmar.ryskova@osu.cz
telefon: 553 46 2196
Externisté
Vymětal Jan, doc. Ing., CSc. email:
telefon: 777 692 430