Den GIS 2012 na Ostravské univerzitě

Již devátým rokem se katedra fyzické geografie a geoekologie (KFG) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě zúčastnila celosvětové akce GIS Day a zorganizovala na pracovišti Den GIS. Stejně jako v předchozích letech byla akce zaměřena na studenty a pedagogy středních škol. V letošním roce bylo pro tuto akci vybráno datum 16. 11. 2012. Program, který trval pro každou skupinu studentů více než dvě hodiny, zahrnoval jednu teoretickou a tři praktické části a byly využity prostory a okolí budovy PřF na ulici Chittussiho 10, Slezská Ostrava.

V teoretické části byli návštěvníci stručně seznámeni s významem GIS pro fungování společnosti, byly představeny vybrané geoinformační technologie s hlavním zaměřením na GIS, vysvětleny principy zobrazování objektů z reálného světa v GIS a také příklady konkrétního využití geoinformačních technologií v praxi. Následně byly studentům prezentovány mapové servery, které mohou být využity při výuce i v běžném životě (např. mapový server Portálu veřejné správy či Magistrátu města Ostravy). Dále proběhlo seznámení s různými druhy leteckých a družicových snímků a s jejich využitím v praxi. Studenti se aktivně zapojili do malého kvizu „Co je zobrazeno na leteckém snímku?“.

Dvě praktické části proběhly na počítačových učebnách. Na jedné si studenti vyzkoušeli práci v ArcGIS 10. Naučili se pracovat se základními nástroji, vyzkoušeli si změnu symbolů, popisování prvků, zobrazování atributů apod. Největší ohlas sklidily průlety nad terénem pokrytým ortofotem v ArcScene. V druhé praktické části se studenti naučili pracovat s Google Earth - prohlédli si vybraná zajímavá místa na Zemi, seznámili se s možností využití historických snímků pro studium změn krajiny, prostorovým zobrazením budov, také s misemi Apolla v módu Měsíc a vybranými snímky z Hubbleova teleskopu v módu Vesmír. V třetí praktické části byli studenti nejprve stručně seznámeni s fungováním a principy GPS systému a dále byla tato část zaměřena na hravé využití turistického GPS přijímače. V okolí naší budovy jsme rozmístili několik skrýší (cache), takže si studenti mohli vyzkoušet geocaching.

Celkem se programu zúčastnilo 190 studentů a 8 pedagogů ve čtyřech skupinách. Při rozloučení dostali učitelé pro svou třídu drobné dárky, které poskytl sponzor a organizátor celé akce v České republice firma ARCDATA Praha.

Potěšilo nás, že se Den GIS studentům líbil a zaujal také pedagogy. Jsme rádi, že se do organizování akce aktivně zapojili studenti studijních programů na KFG. Akci celkově hodnotíme jako velice úspěšnou a věříme, že tradice pořádání Dne GIS na KFG bude pokračovat.

Den GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitěDen GIS 2012 na Ostravské univerzitě