Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ

Z úspěšně získaného grantu Fondu rozvoje vysokých škol získala katedra fyzické geografie a geoekologie nové hydrologické vybavení pro výuku a řešení závěrečných prací. Věříme, že nové špičkové vybavení otevře nové možnosti studentům a posílí jejich uplatnitelnost v praxi.

Získané vybavení:

  1. River Surveyor RVR S-5 s plovákem HydroBoard II - přístroj k měření rychlosti proudění a profilu dna pomocí akustického principu (ADCP).
  2. Hydro propeler MCM-1 - hydrometrická mikrovrtule.
  3. EM Flow Meter, Model 801 - Flat Type - přenosný elektromagnetický průtokoměr pro měření znečištěných, zarostlých, mělkých nebo kamenitých vodních toků.
  4. Půdní tenziometr T4e s externím doplňováním a datalogerem – čidlo pro kontinuální měření nasycenosti půdy vodou.
Nové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠNové hydrologické vybavení z grantu FRVŠ